Kotiseutumuistot kirjaksi
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Bibliotekets telefonnummer : 
040-5232210
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-kod : 
FIKanmi
FO-nummer : 
0164690-3
Ansvarsperson : 
Sari Tulla
Telefonnummer : 
0400-859657
E-post : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena oli tallentaa paikallishistoriaa ja saattaa se kaikille saavutettavaan muotoon. Tällä tavoin olemme voineet olla keräämässä ja säilyttämässä paikallishistoriaa, joka on myös yksi kirjaston tehtävistä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjojen myyntiluvut.
Kirjojen lainausluvut.

Projektbeskrivning : 

Kangasniemellä toimii Kangasniemen kirjaston järjestämänä Tarinapiiri-toiminta. Tarinapiiri kokoaa yhteen eri-ikäisiä kotiseututiedosta kiinnostuneita kertomaan ja kuulemaan tarinoita Kangasniemeltä ja Kangasniemen lähiympäristöstä. Toiminnalle on ollut paikkakunnallamme selkeä tarve, mikä näkyy Tarinapiirin osallistujamäärissä ja piirissä käytetyissä puheenvuoroissa. Vuosien 2011-2012 aikana Tarinapiirissä kerätyistä tarinoista on koottu kirja Kotiseutumuistoja, joka julkaistaan loppuvuodesta 2014. Kirjaston näkökulmasta tämän paikallishistoriallisesti merkittävän aineiston säilyttäminen ja saattaminen asiakkaiden käyttöön on tärkeää. Tästä syystä julkaisemme myös vuosina 2013-2014 aikana Tarinapiirissä kerrotuista tarinoista kirjan. Tavoitteet: Sanelukoneelle tallennettu aineisto puretaan kirjalliseen muotoon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tammikuussa 2016 käsikirjoitus saatetaan tarkistettavaksi ja kevään 2016 aikana kirja taitetaan. Syksyn 2016 aikana kirja toimitetaan kustannettavaksi ja painettavaksi, jolloin kirja on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tidigare projekt: 

Tarinat elämään ja kotiseutu kukoistamaan Tarinat elämään II

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena oli koota Tarinapiireissä vuosina 2013-2014 tallennetut tarinat kirjalliseen muotoon ja julkaista Kotiseutumuistoja Kangasniemen tarinapiirin kootut perinnetarinat osa 2. Kirjaan saatiin tallennettua paikkakunnan lähihistoriaan liittyviä tarinoita, jolloin ne saadaan säilymään myös tuleville sukupolville. Projektityöntekijä vastasi käsikirjoituksesta. Hänen lisäkseen saimme apua rakenteen ja oikeinkirjoituksen tarkistuksessa myös lukion äidinkielenopettajalta. Käsikirjoituksesta taiton kirjaksi teki graafikko Kalle Pyyhtinen (Utudesign). Kirjan kaikissa työvaiheissa käytimme mahdollisuuksien mukaan paikallisia yhteistyökumppaneita. Tarinan kertojat tarkastivat kaikki julkaistavat tarinat ja antoivat julkaisuun kirjallisesti luvan.

Hankekauden aikana Tarinapiiri kokoontui kerran. Hankkeen aikana Kotiseutumuistoja-kirjan ensimmäisestä osasta otettiin 200 kpl:n lisäpainos. Kotiseutumuistoja-kirjan toisesta osasta otettiin 400 kappaleen painos ja se julkaistiin 19.7.2016. Kirjaston arkiston lisäksi Tarinapiireissä tallennetut tarinat lähetetään myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon.

Hankkeen aikana Kangasniemen kirjasto kustansi Eero Valangon teoksen 5000 vuotta Puulansalmella, alue kylä ja Kirkko-tila Savon rajalla. Tämän kirjan kustantaminen liitettiin tähän hankkeeseen kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltusen luvalla. Kyseinen teos kuuluu myös kotiseututeoksiin ja on siten merkittävä teos paikallishistorian säilymisen näkökulmasta. 5000 vuotta Puulansalmella –teoksesta otettiin 300 kappaleen painos ja se julkaistiin 23.2.2016.

Nämä kaksi kotiseututeosta ovat ajattomia teoksia, jotka tuovat oman lisänsä kotiseutuhistoriaamme. Tarinoiden kertojista osa on jo poistunut keskuudestamme, mutta heidän tarinansa jäävät myös näiden teosten kautta elämään.

Webbsidor, publikationer och material: 

Kotiseutumuistoja Kangasniemen tarinapiirin kootut perinnetarinat osa 1 ISBN 978-951-95647-7-7, toinen painos
Valanko, Eero; 5000 vuotta Puulansalmella - alue, kylä ja Kirkko-tila Savon rajalla ISBN 978-952-68489-0-7
Kotiseutumuistoja Kangasniemen tarinapiirin kootut perinnetarinat osa 2 ISBN 978-952-68489-1-4

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana olemme saaneet koottua talteen merkittävää paikallishistoriaa sekä ajankuvaa.

Fortsatta åtgärder: 

Tulevaisuudessa Kotiseutumuistoja-teoksia voidaan julkaista myös digitaalisessa muodossa.

Ytterligare information: 

Muualta saatu avustus tarkoittaa kirjojen myyntituloja.

Projektet börjar : 
01/05/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 500
Egen finansiering: 
€4 500
Budget sammanlagt: 
€17 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 811
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€8 239
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
197henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015