Kotiseututieto kellarista käyttöön
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyöstintie 4
84100
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Hietasaari
Puhelin : 
044-4294454
Sähköposti : 
marita.hietasaari@ylivieska.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on tehdä kirjaston kotiseutuaineistoa tunnetuksi, parantaa sen saavutettavuutta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti ja lisätä alueen nykyisten ja entisten asukkaiden yhteisöllisyyttä, digiajan tietolähteiden käyttötaitoja ja tasa-arvoista mahdollisuutta niiden käyttöön avoimessa kirjastotilassa.

Hankkeeseen sisältyy elementtejä useampaankin teemaan, mutta parhaiten se sopii Teemaan 1 Monipuoliset lukutaidot. Hankkeessa ohjataan kansalaisia erilaisten mediasisältöjen vastaanottamiseen ja tuottamiseen (sukukirjat, sukututkimukset, verkkoaineistot, kyläkirjat jne.) sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Kirjastossa vapaasti käytössä oleva uusi teknologia ja opastukset turvaavat digitaalista tasa-arvoa ja edistävät kansalaisten digitaitoja. Paikallisen aineiston tarjoaminen eri muodoissa edistää myös siitä kiinnostuneen väestöryhmän lukemisharrastusta ja monilukutaitoa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kotiseutuaineiston käyttö kirjaston verkkosivujen kautta, kävijätilastot.
Mikrofilmien ja muun aineiston käyttömäärä kirjastossa sekä lainausmäärä.
Järjestettyjen opastusten sekä niihin osallistuneiden määrä.

Kuvaus : 

Hanke toteutetaan 1.9.2018–30.11.2019.
Kotiseutuaineiston kokoelmapolitiikka päivitetään: millä perusteella kokoelmaa täydennetään ja säilytetään.
Laaditaan suunnitelma kotiseutuaineiston digitoimiseksi ja verkkoon saattamiseksi.
Parannetaan kotiseutukokoelman näkyvyyttä tiedottamalla, esittelemällä aineistoa verkkosivuilla ja kirjaston tiloissa sekä sijoittamalla kokoelma fyysisesti paremmin saavutettavaksi kirjastossa.
Käydään kotiseutuaineisto läpi, poistetaan sinne kuulumaton aineisto ja tarkistetaan luettelointitiedot.
Esitellään kotiseutuaineistoa yhteistyökumppaneille kuten sukututkijoille, oppilaitoksilla ja eläkeläisjärjestöille.
Järjestetään opastusta uusien laitteiden ja verkkoaineistojen käyttöön eri kohderyhmille sopivasti.
Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke vaatii projektityöntekijän kolmeksi kuukaudeksi sekä laitehankintoja.
Kokoelman esilletuomisessa, kartuttamisessa ja laitehankinnoissa käytetään hyväksi kirjastossa säännöllisesti kokoontuvien sukututkijoiden asiantuntemusta sekä kotiseutuihmisten tietämystä.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000