Kotiseututieto kellarista käyttöön
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyöstintie 4
84100
Ansvarsperson : 
Marita Hietasaari
Telefonnummer : 
044-4294454
E-post : 
marita.hietasaari@ylivieska.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on tehdä kirjaston kotiseutuaineistoa tunnetuksi, parantaa sen saavutettavuutta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti ja lisätä alueen nykyisten ja entisten asukkaiden yhteisöllisyyttä, digiajan tietolähteiden käyttötaitoja ja tasa-arvoista mahdollisuutta niiden käyttöön avoimessa kirjastotilassa.

Hankkeeseen sisältyy elementtejä useampaankin teemaan, mutta parhaiten se sopii Teemaan 1 Monipuoliset lukutaidot. Hankkeessa ohjataan kansalaisia erilaisten mediasisältöjen vastaanottamiseen ja tuottamiseen (sukukirjat, sukututkimukset, verkkoaineistot, kyläkirjat jne.) sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Kirjastossa vapaasti käytössä oleva uusi teknologia ja opastukset turvaavat digitaalista tasa-arvoa ja edistävät kansalaisten digitaitoja. Paikallisen aineiston tarjoaminen eri muodoissa edistää myös siitä kiinnostuneen väestöryhmän lukemisharrastusta ja monilukutaitoa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kotiseutuaineiston käyttö kirjaston verkkosivujen kautta, kävijätilastot.
Mikrofilmien ja muun aineiston käyttömäärä kirjastossa sekä lainausmäärä.
Järjestettyjen opastusten sekä niihin osallistuneiden määrä.

Projektbeskrivning : 

Hanke toteutetaan 1.9.2018–30.11.2019.
Kotiseutuaineiston kokoelmapolitiikka päivitetään: millä perusteella kokoelmaa täydennetään ja säilytetään.
Laaditaan suunnitelma kotiseutuaineiston digitoimiseksi ja verkkoon saattamiseksi.
Parannetaan kotiseutukokoelman näkyvyyttä tiedottamalla, esittelemällä aineistoa verkkosivuilla ja kirjaston tiloissa sekä sijoittamalla kokoelma fyysisesti paremmin saavutettavaksi kirjastossa.
Käydään kotiseutuaineisto läpi, poistetaan sinne kuulumaton aineisto ja tarkistetaan luettelointitiedot.
Esitellään kotiseutuaineistoa yhteistyökumppaneille kuten sukututkijoille, oppilaitoksilla ja eläkeläisjärjestöille.
Järjestetään opastusta uusien laitteiden ja verkkoaineistojen käyttöön eri kohderyhmille sopivasti.
Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke vaatii projektityöntekijän kolmeksi kuukaudeksi sekä laitehankintoja.
Kokoelman esilletuomisessa, kartuttamisessa ja laitehankinnoissa käytetään hyväksi kirjastossa säännöllisesti kokoontuvien sukututkijoiden asiantuntemusta sekä kotiseutuihmisten tietämystä.

Projektet börjar : 
01/09/2018
Projektet avslutas : 
30/11/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€19 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000