Kotiseututietokannan viimeistelyhanke vuosille 2013-2014
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ilomantsin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Mantsintie 11
82900
Bibliotekets telefonnummer : 
040 1043121
Bibliotekets e-postadress : 
paakirjasto@ilomantsi.fi
ISIL-kod : 
FIIloma
FO-nummer : 
016 75 89 - 4
Ansvarsperson : 
Riitta Kurvinen
Telefonnummer : 
040 1043120
E-post : 
riitta.kurvinen@ilomantsi.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeessa valmistetaan

* tietokannan käyttäjille tiedonhakua helpottava ohjeistus

* Kotiseutuarkiston sisällöstä kirjaston kotisivulle luettelo ohjeineen ja arkiston käyttöä koskevine sääntöineen

* Kotiseutuarkiston järjestämättä oleva aineisto järjestetään

* vielä käsittelemätöntä aineistoa digitoidaan, asiasanoitetaan ja tallennetaan tietokantaan.

Digitoitujen aineistojen käyttö on jo alkanut kiinnostaa kuntalaisia ja mm. lukiossa aineistoja on alettu ottaa käyttöön opetuksessa.  Digitaalisen aineiston tiedonhaku paranee olennaisesti, kun saamme ohjeistuksen tiedonhakuun digitaalisesta tietokannasta sekä Ilomantsin kotiseutuarkiston aineistosta sisältöä kuvaavat arkistoluettelot Internetin kautta nähtäväksi.

Samarbetspartner/s: 
Ilomantsin kotiseutuarkisto, Ilomantsin Museoseura r.y., Klemolan arkisto
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Ilomantsin kotiseutuarkisto

Ilomantsi - Seura r.y.

Ilomantsin Museoseura r.y.

Klemolan arkisto

Tidigare projekt: 

Matelin maisemissa, Simanan sisikunnassa, laulajan lakin päällä -hankkeen aiemmat vaiheet (hankekaudet):  1.  2009-2010;  2.  2010-2011;  3.  2011-2012 ja 4.  2012-2013.  Hankkeessa on digitoitu pääasiassa valtakunnallisesti merkittäviä aineistoja, jotka liittyvät Ilomantsin historiaan, kulttuurihistoriaan ja sotahistoriaan.

Webbsidor, publikationer och material: 

Ilomantsin kirjaston kotisivulle on sijoitettu Kotiseutuarkisto -linkki.  Linkistä pääsee kotiseutuarkiston ohjeisiin ja sisällönkuvailuun.  Ohjeet sisältävät kotiseutuarkiston säännöt, ohjeet asiakkaille sisällönkuvailusivujen käyttöön ja ohjeita tuleville kotiseutuarkistoon lahjoittajille.  Sisällönkuvailusivuilla on arkiston diario, josta näkyvät kaikki arkistoon aineistoaan antaneet.  Diarion sivuilta pääsee sisällönkuvailusivuille niiden luovuttajien osalta, joiden aineistot on luetteloitu.   Hankkeessa tuotettiin kaikkiaan yli 400.000 tietuetta skannattuina sivuina.  Tekijänoikeudellisten syiden vuoksi alkuperäisteksti on sijoitettu kirjastossa olevalle tietokoneelle, ei Internetin kautta leviäväksi.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kotiseutuarkiston tunnettavuus on kasvanut, mikä näkyy uusien aineistojen tulona arkistoon ja arkistonkäytön lisääntymisenä.  Olemme olleet yhteydessä Suomen Kotiseutuliittoon, joka on tekemässä arkistotyöstämme juttua lehteensä.  Uskoakseni tämä "hyvä käytänne" on tätä tietä leviämässä maamme kotiseutarkistoihin laajemminkin.  Pienissä kunnissa kotiseutuarkiston sijoittaminen kirjaston yhteyteen on taloudellisesti järkevää.

Fortsatta åtgärder: 

Kotiseutuarkisto on hallinnollisesti osa kirjastopalveluja.  Se tarkoittaa, että kirjaston henkilökunta vastaa arkiston hoidosta tästä eteen päin.

Kirjaston henkilökunnalle ei tämän hankejakson aikana ole järjestetty koulutusta, vaan ohjaus on tapahtunut tarvittaessa henkilöohjauksena.

Ytterligare information: 

Yhteistyökumppaneiden rahoitus ei kiertänyt kunnan hankerahoituken kautta, vaan kukin maksoi omien aineistojensa skannauksen ja tietokantaan liittämisen itsenäisesti.

Projektet börjar : 
01/05/2013
Projektet avslutas : 
30/04/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€16 000
Egen finansiering: 
€29 350
Budget sammanlagt: 
€45 350
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€25 967
Egen finansiering: 
€19 956
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Kaikissa digitointiin liittyvissä hankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjeistusta varten. Digitoitaessa ja tuotettaessa aineistoja tulee varmistaa, että niiden rajapinnat ovat yhdistettävissä KDK:ssa käytettyyn tekniikkaan. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013