Kotoilu 3.0
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 114
80101
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jm
Y-tunnus : 
0242746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Kuvaus : 

Taustaa

Kirjastot ovat yhä enemmän kansalaisten yhteisen toiminnan paikkoja ja kirjastojen tehtävä on rakentaa yhteisöllisyyttä. Olemme huomanneet Joensuussa, että on syntynyt uudenlaisia kuntalaisten/asukkaiden yhteisöjä, joiden toiminta tapahtuu perinteisen järjestötoiminnan ulkopuolella. Kirjastoa kiinnostaisi olla vahvemmin mukana kolmannen sektorin ja uusien järjestäytymisen muotojen toiminnassa ja olla yhdistävänä toimijana heidän ja kaupungin muiden toimintojen kesken. Samalla kirjasto, matalan kynnyksen paikkana lähentäisi asukkaita kaupungin muihin kulttuuritoimijoihin.

Suomalaisessa yhteiskunnassa kotoilu eli kaikenlainen puuhailu ja itsetekeminen on nyt hyvin muodikasta ja tätä trendiä voisi hyödyntää kirjastoissakin oman toiminnan markkinoinnissa. Hankkeen kautta voidaan kokeilla kirjastoa kotoilun uutena paikkana.

Joensuun kaupungin kirjasto täyttää ensi vuonna 150 vuotta, joten nyt olisi mitä mainioin hetki saada lisähuomiota paikallisella tasolla. Juhlavuoden avulla hankkeen toiminnoille on mahdollista saada tavanomaista vuotta enemmän julkisuutta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on, että kirjaston merkitys kohtaamispaikka, kansalaisten erilaisten taitojen kehittäjänä ja kirjallisuuden ja taiteen harrastamisen tukijana vahvistuu. Tavoitteeseen halutaan päästä ennen kaikkea yhteisen tekemisen välityksellä. Samalla halutaan parantaa kirjaston näkyvyyttä ja laajentaa roolia yhteiskunnallisena ja kulttuurisena toimijana.

Hankkeen aikana Joensuun seutukirjastoon palkataan tapahtumakoordinaattori tuottamaan vajaan vuoden ajan tapahtumia ja toimintaa eri toimipisteissä. Tapahtumia toteutetaan järjestöjen, (käsityöjärjestöt, taiteilijajärjestöt, Martat, Ukri – Pohjois-Karjalan kirjallisuusyhdistys), kaupungin toimijoiden (teatteri, museot, orkesteri, kulttuurityö, kansalaisopisto) ja vapaamuotoisten kaupunkilaisryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneihin tullaan suhtautumaan hyvin avoimesti ja tavoite on löytää toimijoita, joille kirjasto toiminnan toteuttamisen yhteistyötahona on aivan uusi.

Mahdollisia toimintamuotoja olisivat esimerkiksi kaupunkipuutarha, ruokakulttuurit, kierrätystaide ja -askartelu, Taito-bussin vierailut ja käsityöpiirit. Kaikkiin tapahtumiin otettaisiin mukaan kirjasto ja kirjallisuus. Esimerkiksi kaupunkipuutarhan istutustalkoissa voitaisiin esitellä puutarhanhoitoon ja –perustamiseen liittyvää kirjallisuutta, sadonkorjuutapahtumassa säilöntään ja syksyyn liittyvää kirjallisuutta. Kierrätystaidetta tehtäisiin poistokirjoista, niistä voitaisiin myös taiteilijan johdolla tehdä yhteisötaidetta tai askarrella. Tapahtumiin on mahdollista yhdistää myös musiikkia tai esittäviä taiteita.

Tulokset

Hankkeen tuloksena Joensuun seutukirjastolla on laaja verkosto uusia yhteistyökumppaneita, alueen aktiivien toimijoiden käsitys kirjastosta on muuttunut. Kirjastojen tilat ovat jatkossa laajempien kansalaisryhmien käytössä. Ikäänkuin oheistuotteena ja huomaamatta myös muiden kaupungin kulttuurilaitosten toimintaa on avattu uusille käyttäjäryhmille.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana lähetettiin kuusi tiedotetta, tuotettiin useita flyereita, julisteita ja muuta markkinointimateriaalia, yhteensä 13 erilaista painotuotetta. Mediaosumia hanke sai 19 kpl, paikallisten medioiden lisäksi Kodin kuvalehdessä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kotoilu 3.0 -hankkeen kautta pystyttiin työllistämään tapahtumakoordinaattori Johanna Lipponen, kuin myös osa-aikaisesti graafikko Teija Maksimainen ja valokuvaaja Risto Kuittinen.

Hankkeen tuloksena Joensuun seutukirjastolla on laaja verkosto uusia yhteistyökumppaneita myös maakunnan ulkopuolella ja alueen aktiivien toimijoiden käsitys kirjastosta on muuttunut. Kirjastojen tilat ovat jatkossakin yhä laajempien kansalaisryhmien käytössä. Kirjaston imagoon pystyttiin vaikuttamaan paikallisesti. Vuoden aikana kuultiin kaupungin muiden toimijoiden lausuvan:"Tehän olette aina julkisuudessa", "Kirjasto on hektinen, aina mediassa".

Joensuun kaupungin siirtyessä tilaaja-tuottaja-malliin vuoden 2013 alusta, on entistä tärkeämpää, että kirjaston henkilökunta on voinut laajentaa omaa osaamistaan muun muassa erilaisten tapahtumien tuotannossa ja suunnittelussa. Henkilökunnalla on paremmat valmiudet järjestää tapahtumia myös jatkossa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tarkoitus on ylläpitää yhteistyösuhteita ja jatkaa kirjaston tilojen avaamista erilaisille toimijoille. Hanke osoitti käytännössä kirjaston henkilökunnalle, millaista on työskennellä tapahtumatuotannon ammattilaisen ohjauksessa ja miten ammattilainen hoitaa markkinoinnin, tavoitteena on saada vahvistettua pysyvästi kirjaston osaamista tapahtumatuotannossa ja viestinnässä.

Lisätietoa: 

Kirjaston omakustannusosuuteen kuului hanketyöntekijän tilakustannukset siivouksineen, toimistopalvelut ja -tarvikkeet.

Liitteenä myös hanketyöntekijän laatima seikkaperäisempi raportti toiminnasta.

Aloituspäivämäärä : 
06/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€45 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 906
Muualta saatu avustus: 
€900

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
52kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 086henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€36 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012