Kotoudu kirjastossa
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiteen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Opintie 9
82500
Kirjaston puhelin : 
040 105 1128
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kitee.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kitee
Y-tunnus : 
0168900-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sinikka Panttila
Puhelin : 
040 105 1152
Sähköposti : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kirjastopalveluita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Maahanmuuttajille järjestetyt tapahtumat
Tapahtumiin osallistujien määrät

Kuvaus : 

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, joka kartoittaa ja kokoaa yhteen maahanmuuttajien oppimisen tukemiseen tarkoitettua aineistoa, esittelee sitä opettajille ja kirjaston henkilökunnalle. Maahanmuuttajille esitellään kirjaston palveluja ja järjestetään lukupiiri, jossa tutustutaan helppolukuiseen suomalaiseen kaunokirjallisuuteen.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa Kiteen maahanmuuttajat olivat lähes kokonaan venäläisiä. Syksyllä 2015 perustettiin Puhokseen vastaanottokeskus, johon saapui n. 300 turvapaikanhakijaa. Puhoksen koululla käynnistyi nopeasti kouluikäisten valmistava opetus. Hankkeen alussa kartoitettiin haastatteluin maahanmuuttajien parissa toimivien opettajien, maahanmuuttajien ja vapaaehtoisten niitä tarpeita, joihin kirjastopalveluilla voitaisiin vastata. Suomen kielen opetuksen tukeminen nousi keskeiseksi tarpeeksi. Laadittiin maahanmuuttajien opetuksen tueksi linkkilista.
Kirjasto järjesti peli- ja kirjakeräyksen suomen kielen oppimisen tueksi ja toimitti saadun materiaalin ja lisäksi poistolehtiä vastaanottokeskukseen. Pääkirjastossa järjestettiin maahanmuuttajalasten Unelmagalleria-näyttely.
Hankkeen puitteissa verkostoiduttiin aikuisten maahanmuuttajien kielikurssien vetäjien ja ryhmien kanssa ja heille järjestettiin useita kirjastovierailuja, joilla esiteltiin kirjaston palveluja, suomen kielen oppimateriaaleja ja verkkoaineistoja. Kirjasto tarjosi venäläiselle kerholle kokoontumistilat. Useita yleisötilaisuuksia järjestettiin yhdessä venäläisten maahanmuuttajien kanssa, esim. kuorovierailu, elokuvaesityksiä ja tapakulttuuriaiheinen luento. Suomen kielen kerho aloitti toiminta elokuussa 2016. Kirjastossa työskenteli opintoihinsa liittyen kolme maahanmuuttajataustaista harjoittelijaa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Linkkilista maahanmuuttajien opetuksen avuksi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke toteutettiin ostopalveluna. Verkostoiduttiin erilaisten yhteistyötahojen, kuten Marttojen ja SPR:n kanssa. Kirjaston tuttuus matalan kynnyksen paikkana lisääntyi. Kantaväestö kohtasi maahanmuuttajia kirjastossa, neutraalissa ympäristössä.
Kirjaston käyttö oppimisen ja opetuksen resurssina vahveni. Kirjaston henkilökunta sai kokemusta toimimisesta monikulttuuristen asiakkaiden kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Suomen kielen kerhon toimintaa jatketaan. Kirjastossa järjestetään jatkossa maahanmuuttajien tarvitsemaa neuvontaa esim. koulutusmahdollisuuksista, opinto-ohjausta yhteistyössä järjestöjen kanssa. Yhteistyö maahanmuuttajien parissa työskentelevien opettajien ja kolmannen sektorin kanssa jatkuu.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
15/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 564
Oma rahoitus yhteensä: 
€535
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
31kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
500henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015