Koukussa kirjaan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jämsän kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskuskatu 16
42100
Kirjaston puhelin : 
+358407122503
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jamsa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jamsa
Y-tunnus : 
0175622-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Mäkinen
Puhelin : 
+358408321123
Sähköposti : 
merja.makinen@jamsa.fi
Hankkeen tavoite: 

Kuutosluokkalaisten ikäryhmä on tärkeässä alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheessa, joka on lukuharrastuksen säilymisen kannalta kriittinen. Kirjaston lastenkirjastotyön tiimin jäsenet jalkautuvat tekemään yleiskirjavinkkausta kaikkien Jämsän koulujen 6. luokille. Kaikkien koulujen kasiluokkalaisille järjestetään jonkun tunnetun vinkkarin vierailuesiintyminen. Kuoreveden yhtenäiskoulussa vinkkari voi esiintyä kaikille yläkoulun luokka-asteille. Myös jonkun nuoria kiinnostavan tunnetun kirjailijan vierailu yläkouluille kuuluu hankesuunnitelmaan, mahdollisuuksien mukaan lisäksi toisen kirjailijan virtuaalivierailu.

Kuoreveden koulun kanssa on sovittu yhteistyöstä myös niin, että kasiluokkalaiset tutustuvat verkon kirjatrailereihin, heille järjestetään trailereiden teon opastusta, jota tarjotaan myös pääkirjastossa nuorille asiakkaille. Tehdyt trailerit viedään verkkoon ja niitä esitetään Lainastossa sykkii -yökirjastotapahtumassa pääkirjastossa syksyllä 2015.

Hankkeen tavoitteena on nuorten lukemisharrastuksen aktivointi perinteisillä ja uusilla tavoilla. Lisäksi nuorille, opettajille ja kirjastohenkilökunnalle halutaan saada myöhemminkin hyödynnettävää osaamista kirjatrailereihin ja muihin internetin kirjallisuussisältöihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutuneet tilaisuudet
Osallistujat

Kuvaus : 

Kuutosluokkalaisten ikäryhmä on tärkeässä alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheessa joka on lukuharrastuksen säilymisen kannalta kriittinen. Kirjaston lastenkirjastotyön tiimin jäsenet jalkautuvat tekemään yleiskirjavinkkausta kaikkien Jämsän koulujen 6. luokille. 

Kaikkien koulujen kasiluokkalaisille järjestetään jonkun tunnetun vinkkarin vierailuesiintyminen.  Kuoreveden yhteinäiskoulussa vinkkari voi esiintyä kaikille yläkoulun luokka-asteille.  Myös jonkun nuoria kiinnostavan tunnetun kirjailijan vierailu yläkouluille kuuluu hankesuunnitelmaan, mahdollisuuksien mukaan lisäksi toisen kirjailijan virtuaalivierailu.

Kuoreveden koulun kanssa on sovittu yhteistyöstä myös niin, että kasiluokkalaiset tutustuvat verkon kirjatrailereihin, heille järjestetään trailereiden teon opastusta, jota tarjotaan myös pääkirjastossa nuorille asiakkaille.  Tehdyt trailerit viedään verkkoon ja niitä esitetään Lainastossa sykkii -yökirjastotapahtumassa pääkirjastossa syksyllä 2015.

Hankkeen tavoitteena on nuorten lukemisharrastuksen aktivointi perinteisillä ja uusilla tavoilla.  Lisäksi nuorille, opettajille ja kirjastohenkilökunnalle halutaan saada myöhemminkin hyödynnettävää osaamista kirjatrailereihin ja muihin internetin kirjallisuussisältöihin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jämsän ala- ja yläkoulut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen avulla haluttiin tuoda erityisesti kuutos- ja kasiluokkalaisille tarjolle kirjallisuutta monipuolisin menetelmin. Tavoite toteutuikin erityisesti useiden kirjailija- ja vinkkarivierailujen kautta, jotka onnistuivat hyvin. Kirjavinkkarivierailuja toteutui seuraavasti: Jaana Kakkonen Kuoreveden koulun 7. ja 8. luokilla ja Matti Karjalainen Vitikkalan alakoulun 6. luokilla sekä Paunun yläkoulun 7. ja 8. luokilla. Kirjailijavieraina kävivät hankkeen kautta Salla Simukka Kuoreveden koululla sekä Jyri Paretskoi Kankarisveden koululla.

Hankkeen aikataulu viivästyi kirjaston väistömuuton takia ja sisältöä muokattiin osin uudelleen. Yhteistyökoulu kirjatraileriosuudessa vaihtui Kuoreveden yhtenäiskoulusta Paunun yläkouluun. Trailerikoulutuksessa oli mukana oli opettajia ja kirjaston henkilökuntaa. Trailereiden esitys kirjastolla tai niiden vieminen verkkoon ei toteutunut.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vinkkari- ja kirjailijavierailut saivat kouluilta erittäin hyvää palautetta. Saadut valmiudet videotyöskentelyyn mahdollistavat uusia tapoja kirjallisuuteen perehtymiseen koulussa ja kirjastossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeesta saatu palaute toimi yhtenä sysäyksenä kirjaston palvelulupauksen valmisteluun. Palvelulupaus valmistuu syksyllä 2017 ja se kohdistetaan lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseen mm. kouluilta saatujen toiveiden mukaan. Sen avulla varmistetaan mm. vinkkauksen vakiinnuttamista tietyt luokka-asteet ala- ja yläkoulussa kattavasti osana kirjaston perustoimintaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 217
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
6henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
250henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 700
 
okm
avi