Koulu kohtaa kirjailijan
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nousiaisten kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Moisiontie 17
21270
Bibliotekets telefonnummer : 
044 435 5355
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@nousiainen.fi
ISIL-kod : 
FI-Nousi
FO-nummer : 
0135821-5
Ansvarsperson : 
Virpi Salo, Eila Ylioja
Telefonnummer : 
044 435 5356 /044 435 5358
E-post : 
virpi.salo@nousiainen.fi, eila.ylioja@nousiainen.fi
Projektets målsättning: 

Yläkoululaisten ja lukiolaisten lukemaan innostaminen

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vierailujen määrä.

Osallistujien määrä. 400

Projektbeskrivning : 

Koulu kohtaa kirjailijan -hankkeella Nousiaisten kirjasto haluaa edistää yläkoululaisten ja lukiolaisten innostusta lukemiseen kirjailijatapaamisilla. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna tavoitteena on myös kotimaiseen kirjallisuuteen tutustuminen tuomalla tekijä lähelle oppilasta. Kirjailijan tapaaminen voi sytyttää uudelleen monesti alakoulun jälkeen hiipumassa olevan lukuharrastuksen. Kirjailijan kohtaaminen joka tapauksessa lisää oppilaan tietoa kirjailijan työstä ja teoksista ja kirjoittamisen prosessista.

Kirjailijavierailuja on suunniteltu yhteensä viisi: yläkoulun 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille omansa ja lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille omansa. Kaksi kirjailijavierailua toteutetaan keväällä v. 2017 ja kolme syksyllä v. 2017. Kirjailijatapaamiset tavoittavat näin lähes 400 oppilasta, n. 200 yläkoulun oppilasta ja lähes 200 lukion oppilasta. Nousiaisten lukiossa on oppilaita myös lähikunnista. Lukiolaisten kanssa kokeillaan myös kirjoittamista kirjailijaoppaan opastuksella.

Kirjailijavieraiksi kutsutaan sekä lähialueen kirjailijoita että kauempaa tulevia kotimaisen kirjallisuuden tekijöitä.

Kirjailijavierailut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yläkoulun ja lukion äidinkielen opettajien ja lukukeskuksen kanssa.

Hankeavustuksella katetaan kirjailijoiden palkkioita, matkakuluja ja lukukeskuksen palvelumaksuja.

Samarbetspartner/s: 
Nousiaisten yläkoulu, Nousiaisten lukio
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Koulu kohtaa kirjailijan -hankeraportti

 

Koulu kohtaa kirjailijan -hankkeella Nousiaisten kirjasto halusi edistää yläkoululaisten ja lukiolaisten innostusta lukemiseen kirjailijatapaamisilla. Tavoitteena oli myös lisätä oppilaiden tietoa kirjailijan työstä ja teoksista ja kirjoittamisen prosessista. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna tavoitteena oli lisäksi kotimaiseen kirjallisuuteen tutustuminen tuomalla kirjailija lähelle oppilasta.

Koulu kohtaa kirjailijan -hanke käynnistyi keväällä 2017. Ensimmäinen kirjailijavieras oli Kalle Veirto ja yleisönä Nousiaisten kasiluokkalaiset. Kalle Veirto on kirjottanut paljon urheiluaiheisia kirjoja ja hänellä on myös urheilutausta. Veirton kanssa sovimmekin, että hän tästä taustastaan käsin keskittyy vierailullaan erityisesti poikien lukuinnon herättämiseen.

Heti alkusyksystä saimme Nousiaisten lukion 3.-luokkalaisille vieraaksi Petri Tammisen. Tamminen piti sekä luento- että kirjoitusharjoitustunnin. Hän puhui mm. häpeän kansallisista erityspiirteistä, uskaltamisesta ja kirjoittamisesta uskalluslajina. Kirjailija-kouluttaja Taina Kuuskorpi piti niin ikään sekä luento- että harjoitustunnin (lukion 2.-luokkalaisille). Kuuskorpi puhui mm. monipuolisesta kirjoittamisesta ja luovuudesta.

Kirjailijavieras Magdalena Hai kertoi mm. kirjailijan työstä ja steampunkista ensin lukiolaisryhmälle sitten yläkoululaisille. Elina Pitkäkangas keskittyi seiskaluokkalaisten vieraana erityisesti kirjoittamiseen, kirjan julkaisemiseen ja lukemisen tärkeyteen.

Arvioi vaikutuksia: Kirjailijavierailut onnistuivat hienosti. Ne tavoittivat yhteensä n. 400 nuorta. Palaute kaikista vierailuista oli hyvää tai erinomaista. Kirjailijavierailun luonteesta ja vieraan puheen sisällöstä riippuen positiivinen palaute oli nähtävissä joko heti tai myöhemmin. Esimerkiksi, kun Elina Pitkäkangas lopetti puheensa, hänet ympäröi oppilasjoukko, joka innokkaasti kyseli kirjoittamisesta ja lukemisesta. Petri Tammisen vierailua taas kiiteltiin myöhemmin. Kaikkien kirjailijavieraiden kirjoja lainattiin vierailujen jälkeen enemmän kuin yleensä. Hanke lisäsi selvästi monien oppilaiden lukuinnostusta ja kiinnostusta kirjoittamiseen ja kirjailijoiden työtä kohtaan. Toivottavasti kiinnostus säilyy.

Jatkotoimenpiteet: Hyvien kirjailijavieraiden vaikutus nuorten lukuinnostuksen herättämisessä näyttää tämän hankkeen perusteella merkittävältä. Jatkamme kirjailijavierailujen järjestämistä resurssien mukaan.  

 

Virpi Salo, kirjastonhoitaja

virpi.salo@nousiainen.fi

Projektet börjar : 
01/03/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€4 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 144
Egen finansiering: 
€1 144
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
400henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000