Koululaisten kirjastopoloku - peruskoululaisten kirjastokasvatussuunnitelma Kirikirjastojen alueelle
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Haapajärven kirjasto
Haapajärven kirjasto (kirikirjastot)
Bibliotekets adress : 
Kauppakatu 19
85800
Bibliotekets telefonnummer : 
044-4456 207
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@haapajarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Hapja
FO-nummer : 
0209756-3
Ansvarsperson : 
Kirsi Nahkanen
Telefonnummer : 
044-4456 206
E-post : 
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
Projektets målsättning: 

Yhtenäisen peruskouluille tarjottavan palvelumallin luominen, testaaminen ja käytäntöön jalkauttaminen kirikirjastojen alueella.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Koululaisyhteistyön määrä, koululaisryhmät ja muu toiminta. Koululaisryhmille tarjotun materiaalin kehittyminen ja kirjastohetkien laadullinen sisältö.

Projektbeskrivning : 

Osassa kirikirjastojen kunnista kirjastot olivat mukana ops-työryhmä toiminnassa keväällä 2016. Tämän seurauksena hahmoteltiin pohja kouluille tarjottavasta palvelumallista, jossa keskeistä olisi läpileikkaavuus koko ikäluokkaa ajatellen ja rakenteen saaminen pysyväksi osaksi kirjastotyötä koko kirikirjastojen alueella.Suunnitelma tehtiin esimiestyönä, mutta sen jalkauttaminen kaikkiin kuntiin vaatii hankkeen. Tällä hetkellä koululaisyhteistyö on vaihtelevaa ja tempoilevaa johtuen vähäisistä resursseista ja epäsäännöllisistä käytännöistä. Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt koululaisyhteistyöhön, luoda kirjastoille materiaalia valmiiksi ryhmien vastaanottamiseen, alentaa kynnystä työntekijöiden osalta ottaa ryhmiä vastaan ja viritellä yhteistyötä koulujen kanssa. Hankkeessa palkataan kirjastonhoitaja kahdeksaksi kuukaudeksi rakentamaan valmiita materiaaleja kirjastoihin, luomaan yhteistyökuvioita ja osallistumaan koululaisyhteistyöhön kirikirjastojen alueella. Lisäksi hankkeen puitteissa koulutetaan kirjastohenkilökuntaa lapsiryhmien kanssa toimimiseen. Aikataulu: Syyskuu 2017-huhtikuu 2018 Toimintasuunnitelma: Hanketyöntekijää palkataan syyskuun alusta huhtikuun loppuun, lukuvuoden aikana, jotta kohderyhmä on koko ajan käytettävissä. Hanketyöntekijä tekee materiaalipaketit kaikkiin kirikirjastojen kirjastoihin, joiden avulla eri-ikäisten koululaisryhmien ohjaaminen on suunniteltua ja jokaiselle ikäluokalle opastetaan ennakkoon sovitut asiat. Lisäksi materiaalipaketissa on osallistavia kirjastoleikkejä ja vinkkejä muuhun toimintaan. Hanketyöntekijä luo yhteyksiä kouluihin, ja järjestää koululaisille kirjastopolun mukaista toimintaa. Taloussuunnitelma: Hanketyöntekijä 8kk (syyskuu-huhtikuu) 25 600 € Hanketyöntekijän matkakulut 2000€ Koulutuspäivä kirjastojen henkilökunnalle: 1000€ Materiaalikustannukset 1000€ Sisältää: Materiaalipaketti kirjastoihin 200€ Istuintyynyt 800€ (Joka kirjastoon 30 kappaletta istuintyynyjä luokkia varten)

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kirikirjastot ( Haapajärvi, Haapavesi, Siikalatva, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Kärsämäki)

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Osassa kirikirjastojen kunnista kirjastot olivat mukana ops-työryhmä toiminnassa keväällä 2016. Tämän seurauksena hahmoteltiin pohja kouluille tarjottavasta palvelumallista, jossa keskeistä olisi läpileikkaavuus koko ikäluokkaa ajatellen ja rakenteen saaminen pysyväksi osaksi kirjastotyötä koko kirikirjastojen alueella.Suunnitelma tehtiin esimiestyönä, mutta sen jalkauttaminen kaikkiin kuntiin vaatii hankkeen. Tällä hetkellä koululaisyhteistyö on vaihtelevaa ja tempoilevaa johtuen vähäisistä resursseista ja epäsäännöllisistä käytännöistä. Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt koululaisyhteistyöhön, luoda kirjastoille materiaalia valmiiksi ryhmien vastaanottamiseen, alentaa kynnystä työntekijöiden osalta ottaa ryhmiä vastaan ja viritellä yhteistyötä koulujen kanssa. Hankkeessa palkataan kirjastonhoitaja kahdeksaksi kuukaudeksi rakentamaan valmiita materiaaleja kirjastoihin, luomaan yhteistyökuvioita ja osallistumaan koululaisyhteistyöhön kirikirjastojen alueella. Lisäksi hankkeen puitteissa koulutetaan kirjastohenkilökuntaa lapsiryhmien kanssa toimimiseen. Aikataulu: Syyskuu 2017-huhtikuu 2018 Toimintasuunnitelma: Hanketyöntekijää palkataan syyskuun alusta huhtikuun loppuun, lukuvuoden aikana, jotta kohderyhmä on koko ajan käytettävissä. Hanketyöntekijä tekee materiaalipaketit kaikkiin kirikirjastojen kirjastoihin, joiden avulla eri-ikäisten koululaisryhmien ohjaaminen on suunniteltua ja jokaiselle ikäluokalle opastetaan ennakkoon sovitut asiat. Lisäksi materiaalipaketissa on osallistavia kirjastoleikkejä ja vinkkejä muuhun toimintaan. Hanketyöntekijä luo yhteyksiä kouluihin, ja järjestää koululaisille kirjastopolun mukaista toimintaa. Taloussuunnitelma: Hanketyöntekijä 8kk (syyskuu-huhtikuu) 25 600 € Hanketyöntekijän matkakulut 2000€ Koulutuspäivä kirjastojen henkilökunnalle: 1000€ Materiaalikustannukset 1000€ Sisältää: Materiaalipaketti kirjastoihin 200€ Istuintyynyt 800€ (Joka kirjastoon 30 kappaletta istuintyynyjä luokkia varten)

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Koululaisen kirjastopoloku –hanke pyörähti käyntiin Kirikirjaston alueella syyskuussa 2017. Hankkeeseen palkattiin kirjastonhoitaja ajalle 4.9.2017 – 30.4.2018. 

Kirjastonhoitaja suunnitteli kirjastoille palvelumallin peruskouluille tarjottavasta sisällöstä. Jokaiselle koululuokalle suunniteltiin kirjastokäynnin sisältö sekä lisäksi erilaista oheistoimintaa, jota eri ikäisille lapsille ja nuorille voidaan kirjastossa järjestää. Tämän lisäksi eri luokka-asteille suunniteltiin kirjavinkkausta, tiedonhaun opastusta, lukuhaastetta, kirjastosuunnistusta, kirjallisuusvisa, erilaisia tehtäviä, leikkejä ja pelejä. 

Kirjastonhoitaja testasi ja toteutti lähes kaikkia suunnittelemiaan palvelumuotoja eri kirjastoissa. Kirjastonhoitaja piti kirjastonkäytönopetusta 1. luokkalaisille, esitteli lasten tietokirjoja ja kirjaston tietokirjahyllyjä sekä veti runovinkkausta 2. luokkalaisille, piti kirjavinkkausta 3. luokkalaisille, suunnitteli kirjallisuusvisan 4. luokkalaisille sekä suunnitteli ja veti 5. luokkalaisille tiedonhaunopetusta verkkokirjastoon. 7. luokkalaisille kirjastonhoitaja piti tiedonhaunopetusta, 8. luokkalaisille kirjavinkkausta sekä 9. luokkalaisille kirjastonhoitaja suunnitteli kirjallisuusvisan. Näin saatiin aloitettua myös yhteydenpito kouluhin, joiden kanssa oli tähän asti tehty vain vähän yhteistyötä.

Kaikista näistä koottiin toimivimmat palvelut ja tempaukset, ja niistä koostettiin koko kimpan yhteinen materiaalipankki tarkoituksena nimenomaan madaltaa kirjastohenkilökunnan  kynnystä ottaa luokkia vastaan ja tarjota heille kirjastoon liittyvää toimintaa ja opastusta.

Hankkeen päätteeksi järjestettiin Kirikirjaston henkilökunnalle koulutustilaisuus, jossa esiintyjinä oli alueen lasten ja nuorten parissa työskenteleviä kirjasto- ja kulttuuriammattilaisia. Koulutustilaisuudessa painotettiin erityisesti kirjavinkkausta, tiedonhaunopetusta sekä tapahtumatuotantoa ja pyrittiin madaltamaan kynnystä kirjaston henkilökunnan järjestää erilaisia tilaisuuksia lapsille ja nuorille.  

Kirikirjastoihin hankittiin hankerahoilla myös istuintyynyt sekä muutamia teemapukuja, joita jatkossa käytetään kirjastokäyntien, satutuntien, yms. yhteydessä. 

Koulut ottivat hankkeen hyvin vastaan ja olivat innokkaita osallistumaan hankkeen tiimoilta suunniteltuihin kirjastovierailuihin ja tapahtumiin sekä ottivat kirjastonhoitajan mielellään myös kouluvierailuille. Myös kaikille avoimet lasten- ja nuorten tapahtumat olivat suosittuja kuntalaisten keskuudessa. 

Kirjastonhoitaja piti lukuvuonna 2017-2018 Kirikirjastojen alueella eri ikäryhmille yhteensä 89 oppituntia, joihin osallistui yhteensä 1452 lasta tai nuorta. Lisäksi hankkeen puitteissa kirjastoissa järjestettiin kaiken kaikkiaan 26 erilaista tapahtumaa tai aktiviteettia, joissa osallistujia oli yhteensä 2218 henkilöä.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen myötä kirjastoille jäi runsaasti materiaalia käytettäväksi koululaisten kirjastokäynneille sekä tapahtumatuotantoon sekä valmis kirjastokasvatussuunnitelma, jota on helppo tuoda kouluilla esille.

Kukin kirjasto sai käyttöönsä kansiot, jotka sisältävät ohjeiden ja ideoiden lisäksi konkreettisia tehtäviä, leikkejä, pelejä, yms.

Lisäksi kirjastojen käyttöön jäi erilaisia tapahtumakansioita ja -laatikoita, jotka luetteloitiin kirjastojärjestelmään ja jotka ovat jatkossa kirjastojen varattavissa ja lainattavissa. 

Hanke on selvästi lisännyt yhteistyötä koulujen kanssa sekä madaltanut kynnystä ryhmien vastaanottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen. 

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€29 600
Egen finansiering: 
€7 500
Budget sammanlagt: 
€37 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€66 923
Egen finansiering: 
€38 923
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
89kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
1 452henkilö/person
Antalet evenemang: 
26kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
2 218henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€28 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.