Koululaisten lukupiiritoiminnan aloittaminen
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
0403172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tanja Kilpeläinen, Annika Herranen
Puhelin : 
0403172514
Sähköposti : 
tanja.kilpelainen@nurmijarvi.fi annika.herranen@nurmijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää alakouluikäisten lukemistaharrastusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seurannan mittaireita ovat lukupiirien määrä ja osallistujamäärät.

Kuvaus : 

Tutkimukset osoittavat lasten- ja nuorten lukemisen vähentyneen. Erityisesti poikien lukutaito on heikentynyt. Keinona lasten- ja nuorten lukemisen innostamiseen haluamme perustaa erityisesti poikia kiinnostavan lukupiirin.  Uskomme Harry Potter lukupiirin herättävän kiinnostusta lapsissa muun muassa Harry Potterin velhomaailmaan liittyvän uuden elokuvatrilogian ilmestymisen vuoksi.

Tavoitteenamme on perustaa lukupiiri n. 8-14 -vuotiaille lapsille. Lukupiiri kestää syksystä 2015 kevääseen 2016 eli yhden lukuvuoden verran. Lukupiirin aikana on tarkoitus lukea yhdessä läpi kaikki Harry Potter kirjat. Jokaisen luetun kirjan jälkeen katsomme yhdessä elokuvan luetusta kirjasta. Lukupiiri kokoontuu noin kahden viikon välein ja yhden kirjan lukemiseen on varattu aikaa noin 1-1,5kk. Lukupiirissä keskustelemme kirjan sisällöstä ja kirjan herättämistä ajatuksista.  Lukupiiriin osallistuvien mahdollisen innostuksen mukaan neuloisimme kaulaliinat Tylypahkan tupavärien mukaisesti. Jollekin lukupiirikerralle kutsuisimme vieraaksi Jaana Kapari-Jatan ja lukupiirin päätyttyä keväällä pidämme loppujuhlan tylypahkan henkeen.

Lukupiirin tarkoitus on herättää lasten- ja nuorten lukuinnostus ja luoda ryhmä jossa kaikki osallistujat tuntisivat olonsa mukavaksi. Tavoitteenamme on myös, että lukupiirin vuoden jälkeen paksutkaan kirjat eivät tuntuisi liian haastavilta. Tarkoituksenamme olisi jatkaa lukupiiriä myös tulevina lukuvuosina vaihtuvilla kirjasarjoilla.

Aloitamme lukupiirin markkinoinnin keväällä 2015 Nurmijärven kirjaston Harry Potter –teemapäivänä,  joka on osa koko vuoden kestävää kirjallisuusprojektiamme. Lukupiirin ensimmäinen kokoontumiskerta on alustavasti suunniteltu heti syyskuun alkuun.

Tarkoituksenamme on kokeilla uutta markkinointitapaa. Heti lukuvuoden 2015-2016 alettua jalkaudumme lähialueen koulujen oppitunneille kertomaan lukupiiristä ja innostamaan lapsia ja nuoria tulemaan mukaan toimintaan. Tämän lisäksi jaamme julisteita lähialueen kouluille.

Haemme avustusta sijaisen palkkaamisen kahden viikon ajaksi elokuussa, jotta lukupiirin vetäjät pystyvät kiertämään koululuokissa ympäri kuntaa markkinoimassa lukupiiriä ja tekemään käytännön valmistelutöitä. Sijaiskulujen lisäksi haemme rahaa elokuvalisenssiin, Jaana Kapari-Jatan vierailun kuluihin ja markkinointiin, esimerkiksi kirjanmerkkeihin ja loppudiplomeihin. Koska kirjaston kokoelmien Potterit ovat koko ajan lainassa, ei niitä riitä lukupiiriläisille.  Tästä syystä olemme suunnitelleet hankkivamme lukupiiriä varten 10 kappaletta kutakin Potter-kirjaa pokkaripainoksena.  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kohta sisältääkin 770 euroa lukupiirissä luettavia Harry Potter kirjoja varten. Omarahoitusosuus koostuu työntekijöiden palkkakustannuksista, tilakustannuksista ja lukupiiriin osallistuville lapsille tarjottavasta välipalasta sekä lukupiirin rekvisiitasta ja oheistoiminnasta.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tutkimukset osoittavat lasten- ja nuorten lukemisen vähentyneen. Erityisesti poikien lukutaito on heikentynyt. Keinona lasten- ja nuorten lukemisen innostamiseen halusimme perustaa erityisesti poikia kiinnostavan lukupiirin.  Uskomme Harry Potter lukupiirin herättävän kiinnostusta lapsissa muun muassa Harry Potterin velhomaailmaan liittyvän uuden elokuvatrilogian ilmestymisen vuoksi. Tavoitteenamme oli perustaa lukupiiri n. 8-14 -vuotiaille lapsille. Lukupiiri kesti syksystä 2015 kevääseen 2016 eli yhden lukuvuoden verran. Lukupiirin aikana oli tarkoitus lukea yhdessä läpi kaikki Harry Potter kirjat. Lukupiirin tarkoitus oli herättää lasten- ja nuorten lukuinnostus ja luoda ryhmä jossa kaikki osallistujat tuntisivat olonsa mukavaksi. 

Aloitimme lukupiirin markkinoimisen hyvissä ajoin ennen lukupiirin alkua. Ensimmäisen kerran lukupiiriä mainostettiin Harry Potter – päivän yhteydessä keväällä 2015. Tämän jälkeen kävimme mainostamassa lukupiiriä lähikoululla elokuussa 2015. Havaitsimme, että koulujen aamunavaukset olivat erittäin tehokas tapa mainostaa ja markkinoida lukupiiriä. Yhden aamunavauksen aikana tavoitimme parhaimmillaan useita satoja lapsia kerralla.  Lukupiiri sai alkuun niin suuren suosion, että ryhmiä piti perustaa suunnitellun yhden ryhmän sijasta kaksi. Tästä huolimatta osa halukkaista ei mahtunut ryhmiin.

Lukupiirissä aloitti yhteensä 33 lasta, mutta matkan varrella lukupiiristä jäi pois osa osallistujista. Lukupiirin loppujuhlassa, toukokuussa 2016, lukupiiriläisiä oli paikalla yhdeksän. Keskimäärin lapsia lukupiirissä kävi noin kahdeksan. Lukupiiriryhmät kokoontuivat noin joka toinen tiistai ja lukupiirin kesto oli keskimäärin 45-60min.  Suurin osa ryhmässä kävijöistä oli alakouluikäisiä. Lukupiirin vetäjinä oli vakituisesti kaksi kirjaston työntekijää ja sen lisäksi lukupiirissä vieraili satunnaisesti opiskelijoita ja tet-harjoittelijoita.

Lukupiirin kokoontumiset aloitettiin aina pienellä välipalalla, ja ruokailun jälkeen keskustelimme luetusta pätkästä.  Kunkin, kokonaan luetun kirjan jälkeen katsoimme myös siitä tehdyn elokuvan. Elokuvat olivat suosittuja ja ne antoivat paljon keskustelunaihetta. Erityisen mukavaa lapsista oli vertailla, mitä eroja elokuvissa ja kirjoissa oli. Lukupiirimme tavoite oli lukea tai kuunnella kaikki Harry Potter -kirjat lukuvuoden aikana ja tässä tavoitteessa onnistuimme.  Kirjojen lukutahdin piiriläiset kokivat sopivana. Keskimäärin luettavaa oli 200-300 sivua kolmen viikon aikana. 

Keskustelun lisäksi puuhailimme usein lukupiirissä jotain Harry Potteriin liittyvää.  Lukupiirivuoden aikana neuloimme hieman tupakaulaliinoja, väritimme Harry Potter – värityskuvia, piirsimme kirjan tapahtumia, teimme hamahelmitöitä, rakensimme palapeliä  ja visailimme Harry Potterin hengessä. Viimeisellä lukupiirikerralla järjestimme loppujuhlan lasten toiveiden pohjalta ja annoimme osallistujille diplomit. Lukupiirin päätyttyä järjestimme näyttelyn, jossa oli esillä lukupiirissä tehtyjä töitä.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lukupiiri-kirjanmerkit

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukupiiriryhmien ryhmäytyminen vei joitakin kuukausia. Lukupiirin alussa ryhmässä oli paljon hiljaisia lapsia ja vetäjät joutuivat ottamaan paljon vetovastuuta keskustelusta. Mitä pidemmälle syksy eteni, sitä enemmän lapset vapautuivat ja keskustelu alkoi olla helpompaa ja luontevampaa, jolloin myös vetäjien työ helpottui. Usein parhaat keskustelut syntyivätkin, kun antoi lasten kuljettaa aihetta eteenpäin täysin omaan tahtiinsa.

Lukupiirin vetäjille koko lukuvuoden kestänyt Harry Potter –lukupiiri oli valtavan arvokas oppimiskokemus. Kummallakaan vetäjistä ei ollut aiempaa kokemusta lukupiirin vetämisestä.

Jatkotoimenpiteet: 

Syksyllä 2016 lukupiiri jatkuu uusilla aiheilla ja teemoilla. Alkuperäisessä Harry Potter -lukupiirin hankehakemuksessa haimme rahaa kirjailijavierailun järjestämiseen ja toiveemme oli saada Potter-kirjojen suomentaja, Jaana Kapari-Jatta, lukupiirimme vieraaksi. Tässä emme kuitenkaan onnistuneet lukuisista yrityksistä huolimatta. Sen sijaan kirjastolla vieraili Potter-äänikirjat lukenut Vesa Vierikko.

Aloituspäivämäärä : 
01/07/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 020
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 975
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 995
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 560
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 360
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
33kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
447henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 200

Kts. perustelumuistio 2015: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015. Avustusta ei voi käyttää aineiston hankintaan.

 
okm
avi