KS - Kirjaston Sanomat
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Auran kirjasto
Kirjaston osoite : 
Nikkarinkuja 8
21380
Yhteyshenkilön nimi : 
Laila Uusitalo
Puhelin : 
040 1435701
Sähköposti : 
laila.uusitalo@aura.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen teemana on aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Hankkeessa laaditaan Auran ja Pöytyän kirjastojen vetämänä sekä hanketyöntekijän osaamista käyttäen kirjaston oma lehti, joka toteutetaan sekä painettuna että verkkoversiona. Mukaan toimintaan voidaan ottaa laajasti asukkaita esimerkiksi kirjastossa toteutettavien työpajojen muodossa, joita vetämään kirjaston henkilökunnan ohella palkataan ammattitaitoinen tiedottaja neljäksi kuukaudeksi. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta mitataan lehden tuottamiseen osallistuneiden henkilöiden määrällä.

Vaikuttavuutta mitataan lehden tuottamiseen osallistuneiden täyttämien palautelomakkeiden avulla.

Kuvaus : 

Hankkeessa tuotetaan Auran ja Pöytyän kirjastojen ja kulttuuritoimen sekä eri yhdistysten ja alueen koulujen yhteistyönä yksi numero kuttuuripainotteista lehteä. Lehdessä voidaan julkaista mm. asukkaiden omia kirjallisuus-, elokuva- ja peliarvioita. Lehteen voidaan haastatella paikallisia kulttuurivaikuttajia, muita kuntien tunnettuja henkilöitä, luottamushenkilöitä sekä tavallisia kirjallisuuden ja kulttuurin harrastajia. Myös kirjaston työntekijät voivat jakaa omia vinkkejään tai tehdä koosteita vaikkapa lukuneuvojien suosittelemista teoksista. Kirjoittajat voivat myös peilata omia lukumuistojaan ja lukukokemuksiaan tai mieltymystensä kehitystä vuosien mittaan. Hanketta aletaan suunnitella ja yhteistyökumppaneita sitouttaa syksyn 2018 aikana. Vuodenvaihteen jälkeen palkataan hankkeeseen tiedottaja, joka muokkaa tekstejä yhdessä aineistoa kokoavien työpajojen kanssa. Lehti on valmis kesällä 2019. Syksy 2018 käytetään palautteen hankkimiseen ja raportointiin. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kuntien kulttuuritoimet, koulut ja yhdistykset
Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Valtionavustusta ei myönnetä yksittäisten julkaisujen tekemiseen.

 
okm
avi