Kuhinaa kirjastoon!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Utajärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Anttilantie 13
91600
Kirjaston puhelin : 
050-4440029
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@utajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Utaja
Y-tunnus : 
0190224-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Elina Kemppainen
Puhelin : 
050-4437583
Sähköposti : 
elina.kemppainen@utajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on elävöittää kirjastoa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia Suomi100-juhlavuoden aikana, nostaa esiin paikallista osaamista ja lisätä aikuisille suunnattujen tapahtumien määrää. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä ja osallistujamäärät. 

Kuvaus : 

Utajärven kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Tarjontaa on pieneksi kunnankirjastoksi hyvin (kirjavinkkaukset ala- ja yläkoululle, satutuokiot päiväkodin ja muiden lapsiryhmien kanssa, erilaiset tuokiot ja vierailut erityisryhmiin, tiedonhaunopetus), vaikka henkilökuntaa on vähän. Myös tapahtumien keskiössä ovat usein olleet lapset ja nuoret; aikuisille suunnattuja tapahtumia kirjastossa on viime vuosina ollut varsin vähän. Laskevien lainauslukujen maassa kirjastot joutuvat käymään yhä kovempaa kilpailua asiakkaidensa ajasta, ja erilaiset tapahtumat ovat nousseet yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi kirjastojen perustyötä. 

Kuhinaa kirjastoon! -hankkeen tavoitteena on lisätä uusien kiinnostavien tapahtumien määrää ja tuoda enemmän elämää kirjaston seinien sisäpuolelle. Utajärven kirjastossa syksyllä 2016 tehdyssä palautekyselyssä asiakkaamme osoittivat suurta kiinnostusta erityisesti kirjailijavierailuja, musiikki- ja teatteriesityksiä sekä luentoja kohtaan, ja nämä asiakkaiden toiveet haluamme myös toteuttaa. Lisäksi kirjasto haluaa nostaa sekä paikallisten tekijöiden työtä näkyvämmin esille että omaa osaamista tapahtumien järjestämisessä. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä avustamaan kirjaston henkilökuntaa tapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja ideoinnissa. Pääpaino on aikuisille suunnatuissa tapahtumissa, mutta myös muut ikäryhmät tullaan ottamaan huomioon juhlavuoden aikana. 

 Haemme hankeavustusta seuraavien tapahtumien järjestämiseen:

  • Kirjailijavierailut eri ikäryhmille (lapset, nuoret ja aikuiset), yht. 2000€ (palkkiot ja matkakulut)
  • Luentotilaisuus paikallishistoriasta satavuotisen Suomen ajalta, 500€ (palkkio ja matkakulut)
  • Musiikkiesiintyjä kotiseutuviikolla järjestettävään lasten kesätapahtumaan, 500€ (palkkio ja matkakulut)
  • Musiikki- ja teatteriesitykset paikallisilta tekijöiltä itsenäisyyspäivän aattona järjestettävään kahvitilaisuuteen; samassa tilaisuudessa juhlistamme Utajärven kirjastorakennuksen 30-vuotispäivää, yht. 400€ (palkkiot)

 Lisäksi haemme avustusrahaa projektityöntekijän palkkaamiseen 6kk ajalle 9800€. Haettava avustus yhteensä 13200€. Omarahoitusosuus 4000€, sisältäen henkilöstökulut ja itsenäisyyspäivän kahvitukset. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.-31.12.2017

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli elävöittää kirjastoa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia Suomi100-juhlavuoden aikana, nostaa esiin paikallista osaamista ja lisätä aikuisille suunnattujen tapahtumien määrää. Tarkoituksena oli lisätä uusien kiinnostavien tapahtumien määrää ja tuoda enemmän elämää kirjaston seinien sisäpuolelle.

Vuonna 2017 hankkeen puitteissa järjestettiin kuusi tapahtumaa. Toukokuussa sekä pienet että isot kuulijat pääsivät nauttimaan iloisesta musiikkihetkestä, kun kirjastossa esiintyi oululainen lastenmusiikkiyhtye Liikkuva Laulureppu. Kesäkuussa lumouduttiin herkistä runoista ja kauniista lauluista, kun kirjaston pihamaalla esiintyi Runon ja Laulun Duetto lausujanaan Teija Anneli, laulajanaan Kari J. Hartikainen ja säestäjänään Pekka Virtanen. Heinäkuussa kirjastolla järjestettiin Taikaa ja turinoita -kesätapahtuma. Asko Lampinen lausui Utajärvi-aiheisia runoja ja esitteli kirjoittamaansa runoteosta. Solja Holappa esitteli suku- ja asutushistoriakirjaansa. Tapahtuman huipensi taikuri Roope Ylitalo upealla taikashow´llaan. Syyskuussa kirjasto sai vieraakseen kirjailija-muusikko Janne Nevalan. Kirja & Kitara -tuokiossa Nevala kertoi tarinoita Kylän halki virtaa joki -kirjansa taustalta ja esitti aiheeseen liittyviä lauluja. Suomi100-juhlavuosi huipentui Utajärven kirjastossa itsenäisyyspäivän etkoihin. Tilaisuudessa juhlittiin myös Utajärven 30-vuotista kirjastorakennusta. Päivän esityksistä vastasivat Klovni Sebastian, Teatteri KaksKakkonen sekä hanuristi Sami Pelkonen. Kulttuurielämysten lisäksi kävijöille tarjottiin kakkukahvit. Joulukuussa kirjastoon saapuivat vielä Joulupukki ja muori. He kyselivät lasten kuulumisia ja ilahduttivat ihmisiä joululauluin. Kävijöitä näissä kuudessa tapahtumassa oli yhteensä 359.

Hankkeelle anottiin jatkoaikaa ja marraskuussa 2018 vierailulle kutsuttiin kirjailija Jyri Paretskoi. Jyri kävi Utajärven koululla kertomassa kirjoistaan ja innostamassa oppilaita lukemisen pariin. Kohderyhmänä olivat nuoret 6.-luokkalaisista lukiolaisiin asti. Kuulijoita oli kahdessa ryhmässä yhteensä 240. Vuoden päätteeksi kirjastoon saapui vielä tuttu Joulupukki muoreineen. Kävijöitä oli päivän aikana yli sata.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tervareitti 8.12.2017 s. 3 (Utajärvellä juhlittiin kirjastorakennusta)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Utajärven kirjastossa syksyllä 2016 tehdyssä palautekyselyssä asiakkaat osoittivat suurta kiinnostusta erityisesti kirjailijavierailuja, musiikki- ja teatteriesityksiä sekä luentoja kohtaan, ja nämä asiakkaiden toiveet haluttiin nyt toteuttaa. Lisäksi kirjasto halusi nostaa paikallisten tekijöiden työtä näkyvämmin esille. Kirjaston järjestämät tapahtumat herättivät mielenkiintoa ja saivat ihmisiä liikkeelle. Tapahtumia järjestettiin kaikille ikäryhmille ja niistä jäi hyvä mieli sekä asiakkaille että kirjaston henkilökunnalle. Kirjasto sai paljon positiivista näkyvyyttä. Kirjaston henkilökunnan osaaminen tapahtumien järjestämisessä lisääntyi ja jatkossa tiedämme paremmin, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Utajärven kirjasto jatkaa edelleen tapahtumien järjestämistä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tapahtumat ovat tärkeä osa kirjaston toimintaa, jotta kirjasto nähtäisiin elävänä ja ajassa mukana olevana organisaationa. Tapahtumien avulla kirjastoon on myös mahdollista houkutella ihmisiä, jotka muuten käyttävät kirjastoa vähän.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 392
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 992
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
705henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 400

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä. Valtionavustusta ei ole myönnetty hankesuunnitelmaan sisältyneeseen projektityöntekijän palkkaamiseen. Suunnitellut tapahtumat pystytään toteuttamaan kirjastohenkilöstön voimin omarahoitusosuutta hiukan nostamalla.

 
okm
avi