Kuinka vapautamme henkilöstöä sisätöistä asiakaspalveluun: kirjaston luettelointi- ja hankintaprosessien yksinkertaistaminen
Vuoden 2013 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Vapaudenkatu 39-41
40100
Kirjaston puhelin : 
014-2664099
Yhteyshenkilön nimi : 
Seija Laitinen-Kuisma
Kuvaus : 

Hankkeessa kartoitetaan kirjastoaineistojen ja niihin liittyvän informaation käsittelyyn liittyviä prosesseja sekä kirjaston että toimittajan järjestelmissä. Hankkeessa kuvataan kokonaisprosessi alkaen tarjonnasta ja valinnasta päättyen aineiston saapumiseen hyllyyn asiakkaan lainattavaksi ja pyritään sen tehostamiseen. Samalla arvioidaan mahdollisuuksia tuottaa osa kirjastossa nyt tehtävästä työstä mm. hankkimalla se ostopalveluna tai tuottamalla se valtakunnallisesti keskitettynä. Tavoitteena on saada aineisto mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön ja yksinkertaistaa kirjastossa tehtäviä työketjuja. Tämä mahdollistaa samalla, että kirjaston henkilökunta voi keskittyä enemmän asiakastyöhön.

Hankkeesta tuotetaan raportti, joka sisältää mm. seuraavat osa-alueet:

• Valikoima- ja hankintaprosessit kuvataan ja arvioidaan toimittajan tarjonta, sen välittäminen kirjaston käyttöön sekä kirjastossa tapahtuva valintatyö ja tilaaminen.

• Metatiedon käsittelyprosessi: kuvataan ja arvioidaan luettelointitiedon käsittely sekä aineistojen ja luettelointitietueiden virrat.

• Logistinen prosessi: kuvataan ja arvioidaan aineiston liikkuminen toimittajalta kirjastoon sekä tähän liittyvät laskutus-, palautus- ja hyvitysprosessit.

• kirjastojärjestelmän integraatio: kuvataan kirjastojärjestelmän tuomat mahdollisuudet ja muutokset edellä mainittuihin prosesseihin ja työtapoihin. Keski-Suomen kirjastot vaihtavat kirjastojärjestelmän syyskuussa 2013. Hankkeessa käytetään hyödyksi Kajaanin kaupunginkirjaston kokemuksia samasta kirjastojärjestelmästä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Hankinnan ja luetteloinnin nykyiset prosessit ovat muotoutuneet osittain nykyisin käytössä olevan kirjastojärjestelmän ehdoilla.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000

Toteutunut rahoitus
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi