Kuka muistaa?
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lieksan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 68 Urheilukatu 4
81701
Kirjaston puhelin : 
04010 44125
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lieksa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Liksa
Y-tunnus : 
0169321-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Lea Tserni-Puittinen
Puhelin : 
0401044130
Sähköposti : 
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä ja kirjaston vaikuttavuutta sekä kirjaston tilojen monipuolista käyttöä järjestämällä keskustelupiirejä, joissa kerätään talteen lieksalaisten muistoja.
Hanke vahvistaa kirjaston roolia oman alueensa kulttuuriperinnön tuntemuksen edistäjänä ja säilyttäjänä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Määrälliset: osallistujien määrä, tapahtumien määrä
Laadulliset: asiakaspalaute tapahtuman sisällöstä ja vaikuttavuudesta

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on
1. lisätä yhteisöllisyyttä, kuntalaisten osallistumista ja kirjaston tilojen monipuolista käyttöä
2. keskustella menneestä ja tulevasta
3. kerätä talteen lieksalaisten muistoja Suomi 100 vuotta - juhlavuoden kunniaksi
4. Samalla rohkaistaan asukkaita osallistumaan, jakamaan tietoa ja käyttämään kirjastoa.
5. Lukemista edistetään esittelemällä Lieksaan liittyvää kotiseutuaineistoa.
Hanke järjestää
keskustelupiirejä kirjastossa 10-15 kpl
kirjanäyttelyitä ja kirjavinkkauksia
valokuvanäyttelyn kirjastossa teemalla ”Lieksan ja Pielisjärven asukkaita ja tarinoita”

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tapahtumat:
1.5.-30.5.2017 Lieksan postimerkkikerhon näyttely - valokuvia, kirjeitä, postikonttoreita, postileimoja ja muistoja Lieksasta
10.5. Kaarisilta - muistellaan ja katsellaan valokuvia Jouko Martiskaisen johdolla - osall. 53
13.7. Haaveita tanssilavan luona - muistellaan Lieksan tanssilavoja - osallistujia 56
4.9. Osuuskauppaväki - osuuskaupat 100 vuotta - muistellaan lieksalaisia kauppoja - osallistujia 50

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lieksa paljon enemmän - Suomi 100, Kerho 35. Lieksan Postimerkkikerho kokosi juhlavuosien kunniaksi näyttelyn, joka sisältää monenlaista Suomen ja Lieksan historiaan liittyvää aineistoa mm. vanhoja valokuvia ja postileimakuoria Lieksasta, viestinnän trendejä eri vuosikymmeniltä ja Lieksaa filateliassa. Näyttely kirjastossa 2.-30.5. 2017.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 150
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 250
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi