Kuka saa lorupussiin kurkistaa
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Lapinlahden kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Mykkäläntie 2
73100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 4883 275
Bibliotekets e-postadress : 
lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi
ISIL-kod : 
FI-Lapla
FO-nummer : 
0172127-2
Ansvarsperson : 
Auli Pirinen
Telefonnummer : 
040 4883 271
E-post : 
auli.pirinen@lapinlahti.fi
Projektets målsättning: 

Jalkaudutaan yleisötapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin ja kohdataan niitä nuoria perheitä, jotka eivät käy kirjastossa, samalla kannustetaan vanhempia loruleikkeihin ja yhteisiin lukutuokioihin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

-       Tapahtumien lukumäärä

-       Loruleikki- ja satupajoihin osallistuneiden lukumäärä

-       Saatu palaute

Projektbeskrivning : 

Lapinlahden kunnankirjastossa toteutettiin 2015-2016 Lainaa vain –hanke, jossa järjestettiin loruihin, leikkeihin ja lukemiseen liittyvää toimintaa eri ikäisille lapsille. Hankkeessa saatiin kokemusta siitä, mihin jatkossa kannattaisi keskittyä. Mitä nuoremmista perheistä ja pienemmistä lapsista on kysymys, sitä tärkeämpää on jalkautua erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, myös lastenneuvolaan. Silloin tavoitetaan myös ne lapset ja perheet, jotka eivät vielä käy kirjastossa. 

Tässä hankkeessa keskitytään juuri niihin tapahtumiin, jossa tiedetään liikkuvan paljon lapsiperheitä. Hankkeessa järjestetään loruleikki- ja satupajoja, jotka on tarkoitettu pääasiallisesti alle kouluikäisille, mutta myös alakouluikäisille. Lapsille luetaan satuja, leikitään loruleikkejä, jaetaan loruleikkimateriaalia ja vinkkejä eri elämäntilanteisiin sopivista lastenkirjoista. Edellisen hankkeen aikana tehtyä lastenkirjalistaa päivitetään ja loruleikkimateriaalia täydennetään. Loruleikkipusseja voi lainata kirjastosta. Kirjavinkkejä eri elämäntilanteisiin saa kaikista kunnankirjaston toimipisteistä ja ne löytyvät myös kotisivuilta. Loruleikkipajojen vetäjäksi ja materiaalin tuottamiseen palkataan sanataideohjaaja.

Hankkeen aikataulutus: hankkeessa kirjasto osallistuu Lapinlahden kunnassa järjestettäviin yleisötapahtumiin alkaen keväällä 2017, esimerkiksi keväällä Varpaisjärven Toukotaika-tapahtumaan, kesällä Varpaisjärven maalaismarkkinoille ja syksyllä sekä Lapinlahden Aikataika- että Lapsellisten Lapinlahti –tapahtumiin. Lastenneuvoloihin osallistutaan pitkin vuotta erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena oli jalkautua yleisötapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin ja kohdata niitä nuoria perheitä, jotka eivät käy kirjastossa. Tarkoitus oli samalla kannustaa vanhempia loruleikkeihin ja yhteisiin lukutuokioihin. 

Hankkeen aikana 2017 ja 2018 osallistuttiin monenlaisiin, vuosittaisiin tapahtumiin, joissa liikkuu paljon lapsiperheitä: Varpaisjärvellä toukokuussa Toukotaika-tapahtumaan ja heinäkuussa Maalaismarkkinoille. Lapinlahdella mukana oltiin syyskuussa Aikataika-tapahtumassa ja lokakuussa Lapsellisten Lapinlahti –tilaisuudessa. Perheen pienimmille järjestettiin loru- ja loruleikkituokioita ja luettiin satuja, isommille lapsille tarjottiin lisäksi mahdollisuutta mm. tehdä tiettyyn aihealueeseen liittyviä riimi- tai luettelorunoja, runoselfieitä ja voimalauseita. Teemat vaihtelivat tapahtumittain ja osallistujien iän mukaan. Aiheita otettiin ajankohtaisista luontotapahtumista ja eläimistä aina omaan asumisympäristöön, perheisiin ja osallistujaan itseensä saakka. Pajojen houkuttelevuutta lisättiin toiminnallisuudella, sanataideseikkailulla ja askartelulla. Lapsille ja heidän perheilleen tarjottiin myös teemaan liittyviä luku- ja loruvinkkejä. Lasten kirjoja oli tutustumista varten jokaisessa tapahtumassa. Edellisen hankkeen aikana koottua Lukuvinkkejä erilaisiin elämäntilanteisiin –vinkkilistaa jaettiin tilaisuuksissa. Kesällä 2018 kirjavinkkilista uusittiin kokonaan ja laajennettiin uusille aihealuille, samalla se muotoiltiin vihkoseksi. Vihkosta alettiin jakaa välittömästi eri tapahtumissa, neuvolakäynneillä ja kirjaston satutunneilla. Vihkosta on saatavilla kaikista kirjaston toimipisteistä, lisäksi se on kaikkien luettavissa ja tulostettavissa Lapinlahden kunnankirjaston kotisivuilta. 

Syksyllä 2018 otettiin varaslähtö satupäivään, Satumaraton, jolloin eläinaiheisia satuja luettiin pääkirjastossa yhtäjaksoisesti koko päivän. Lapsiperheitä lähestyttiin myös Lapinlahden ja Varpaisjärven lastenneuvoloissa, joissa sanataideohjaaja keskusteli perheiden kanssa, lorutteli, leikitti, jakoi kirjavinkkejä, lukumittoja ja kirjanmerkkejä. Hankkeen aikana osallistuttiin 18 tapahtumaan, joissa järjestettiin yhteensä 25 loru-/sanataidepajaa. Osallistujia oli 920 henkilöä.

Loruleikki-/sanataidepajoja ohjasivat ja materiaalin tuottivat sanataideohjaajat, joiden palvelut ostettiin Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastusta. Myös kirjaston oma henkilökunta osallistui tilaisuuksiin loruleikein, satuja lukemalla ja vinkkaamalla. Loruleikkipussien lisäämisestä luovuttiin ja niiden tilalle Lastussa valmistettiin muuta korvaavaa materiaalia. Lorunuottaa voidaan käyttää satutuntien elävöittämiseen ja tapahtumissa vetonaulana. Tämän lisäksi valmistettiin iso lorupakki ja sanapakki, jotka täydentävät aiemmin tuotettua materiaalia. Lorupakkia ja sanapakkia voivat käyttää päiväkodit, perhepäivähoitajat, perheet ja kirjaston henkilökunta eri tapahtumissa.

Webbsidor, publikationer och material: 

- Kirjavinkkejä lasten erilaisiin elämäntilanteisiin: https://www.lapinlahti.fi/loader.aspx?id=bd3f8442-bce7-4fc6-b5b5-b41177e...

- Lorupakki: Uppis-reppu, Otso-nalle/karhupeitto, taskupeitto, sateenvarjokaruselli, hiiret, nuottakangas & sukkakalat, hiha-/sukkakäärme, kiukkupurkki, sadekeppi, peikko-käsinukke, sekä ohjeet vesisoittimiin, taikasauvaan ja nyyttivauvaan

- Sanapakki: kirjainpeitto, keltainen laatusanapussi (adjektiivit), vihreä teonsanapussi (verbit) ja punainen nimisanapussi (substantiivit), noppa, taikasauva ja kiukkupurkki sekä Esko-Pekka Tiitisen Opri-kissan onnenvuosi -kirja

- Lorunuotta

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke toteutui suunnitellusti. Hyödyllisintä oli osallistua nimenomaan lapsille tarkoitettuihin tilaisuuksiin. Jalkautumalla tapahtumiin tavoitettiin ja tavattiin myös sellaisia lapsia ja lapsiperheitä, jotka eivät käy kirjastossa. Lisäksi lastenneuvolakäynneillä tavoitettiin myös sellaisia perheitä, jotka eivät osallistu muihin lapsille järjestettyihin tapahtumiin. Vanhempia kannustettiin ja rohkaistiin lukemaan lapsille ja kerrottiin yhdessä ja ääneen lukemisen hyödyistä. Monet olivat kiinnostuneita Vinkkivihkosesta lasten erilaisiin elämäntilanteisiin ja tulostettua vihkosta jaettiinkin tapahtumissa runsaasti. Etenkin ulkopaikkakuntalaiset ilahtuivat siitä, että sama vihkonen on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa eteenpäin ja lisäksi se löytyy myös kunnan verkkosivuilta. Tilaisuuksissa kerrottiin myös Lapinlahden kunnankirjaston palveluista lapsiperheille ja kuunneltiin myös vanhempien toiveita ja palautteita. Asiakkaat toivoivat mm. satutuntien järjestämistä myös ilta-aikoina, jolloin työssäkäyvät vanhemmat voisivat tuoda lapsensa kirjastoon työpäivän jälkeen. Kirjaston järjestämää toimintaa eri tapahtumissa kannattaa markkinoida etukäteen niin kirjaston käyttämässä sosiaalisessa mediassa kuin myös tiedottaa niistä kouluille, päiväkodeille, perhepäivähoitajille ja muille lasten ja nuorten kanssa toimiville tahoille.

Fortsatta åtgärder: 

Jatkossa pyrimme osallistumaan Lapinlahden kunnan alueella järjestettäviin lapsille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, kuten Lapsellisten Lapinlahti –tapahtumaan sekä muihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. 

Vinkkivihkosta ylläpidetään ja päivitetään tarvittaessa.

Lorupakkia, sanapakkia ja lorunuottaa käytetään satutunneilla ja tapahtumissa.

Jatketaan iltasatutunteja.

Rahoituksen järjestyessä, jatkaisimme mielellämme tarpeellisiksi koettuja neuvolakäyntejä.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 480
Egen finansiering: 
€1 050
Budget sammanlagt: 
€9 530
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 464
Egen finansiering: 
€1 464
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
18kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
920henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.