Kulttuuri kunniaan Vihdissä
År 2014 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pisteenkaari 9
03100
Bibliotekets telefonnummer : 
09 4258 3260
Bibliotekets e-postadress : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-kod : 
Fi-Vihti
FO-nummer : 
0131905-6
Ansvarsperson : 
Taina Sirola
Telefonnummer : 
09 4258 3260
E-post : 
taina.sirola@vihti.fi
Projektbeskrivning : 

”Kulttuuri kunniaan Vihdissä”

Kulttuurityöntekijän palkkaaminen murrosvaiheen ajaksi.

 Haetaan  avustusta kulttuurityöntekijän palkkaamiseen  Vihdin kuntaan yhden vuoden ajaksi selvittämään  miten kulttuurin tehtäviä jatkossa parhaiten hoidettaisiin ja  minkälaiseksi kulttuurityöntekijän työnkuva murrosvaiheen jälkeen muodostuisi.

Vihdin kunta ylläpitää 25-vuotiasta maineikasta  Galleria Pictoria Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiön tukemana. Säätiön tuesta sovitaan vuosittain. Galleria on kirjasto- ja kulttuuripalveluiden alainen. Osa-aikainen, kokenut  ja hyvin verkostoitunut galleristi on jäämässä eläkkeelle vuoden  2014 aikana.  Hänen luomaltaan perustalta käsin on löydettävä uusia tapoja gallerian jatkuvuuden ja tason turvaamiseksi.  Lähes 30 000 asukkaan Vihdissä kunnassa ei  tällä hetkellä  ole varsinaista kulttuurityöntekijää, vaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan työajasta  kuluu  lähes puolet kulttuuritehtävien hoitamiseen  ja koordinointiin.   Hankkeen tarkoituksena  on luoda malli uudenlaiselle  kokopäiväiselle kulttuurityöntekijän yhdistelmätoimelle, jossa työnkuvaan voisi kuulua  galleristin tehtävien ohella tapahtumien tuottamista  yhdessä kirjaston kanssa ja kirjaston tiloja hyödyntäen sekä  kunnan  juhlien ja muiden tapahtumien järjestämistä  sekä myös  yhteydenpito ja avustusten jako  järjestöille.

 

 

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Vihdin kunta, Vihdin kulttuuri- ja kansalaistoimintajärjestöt

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€45 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€47 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Ks. tarkempi perustelumuistio 2014, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014