Kulttuurikyytiä kylille
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Euran kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Satakunnantie 33
27510
Kirjaston puhelin : 
044 422 4833
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@eura.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Eura
Y-tunnus : 
0132239-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Sarianna Koivisto
Puhelin : 
044 422 4832
Sähköposti : 
sarianna.koivisto@eura.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on jatkaa edellisen hankkeen (Tablettikuuri: energiaa ja luovuutta kirjaston nuorisotyöhön) innoittamana nuortenkirjastotyötä ja pyrkiä lisäämään nuorten kirjastonkäyttöä, sisältöjen tuntemusta, lukemisharrastusta ja kulttuurista osallisuutta yhdessä kunnan nuorisopalvelujen kanssa. Yhteistyöllä pyritään osallistamaan nuoret paitsi keskustaajamassa myös kylissä, joissa on vain vähän tai tuskin ollenkaan kulttuuritapahtumia. Erilaisin peli- ja elokuvailloin sekä tapahtumin myös lähikylien nuoret pääsevät kulttuurin äärelle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Tapahtumat, asiantuntijapalvelut 2. Osallistujat, käynnit 3. Palautteen kerääminen (vaikuttavuus)

Kuvaus : 

Hankkeeseen palkataan projektihenkilö, joka tekee tarkemman suunnitelman kirjaston nuorisotyöstä sekä yhteistyöprojekteista nuorisopalveluitten kanssa. Projektihenkilön tehtäviin kuuluu myös osallistaa nuoria nuortenosaston kehittämiseen heidän omien tarpeittensa ja toiveittensa mukaan. Kirjasto järjestää kirjailijavierailuita ja kirjavinkkauksia sekä yhteistyössä nuorisopalveluitten kanssa (toiminnallisia) teemapäiviä ja asiantuntijavierailuja. Tällaisia tapahtumia tarjotaan kouluille ja lähikirjastoille. Hankitaan kolme pelilaitetta, niille ohjaimia ja kuulokkeita sekä kolme tauluteeveetä pääkirjastoon, josta niitä lainataan tarpeen mukaan lähikirjastoihin. Järjestetään peli- ja elokuvailtoja. Nuorisopalvelut hakee hankerahoitusta vuorovaikutteiseen "nuorisobiiliin", jonka toteutuessa kirjastot toimisivat nuorisotyöntekijöiden varikkona ja tapahtumanäyttämöinä. Auto olisi jo itsessään myös oiva markkinointikeino. Muuten tiedottamisessa käytetään painetun sanan lisäksi sosiaalista mediaa ja YouTubea. Kirjasto on mukana Euran kulttuurikasvatushankkeessa, joka liittyy uuteen opetussuunnitelmaan. Hanke täydentäisi kirjaston tarjoamia opastuspaketteja koululaisille. Avustusta haetaan projektityöntekijän palkkaamiseen, pelilaitteisiin, kirjailija- ja asiantuntijavierailuihin sekä kirjavinkkauksiin matkakuluineen. Hanke aloitetaan 1.9.2017 ja se päättyy 31.12.2018.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Euran nuorisopalvelut ja sivistyspalvelut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Heli Koski, kirjastovirkailija Anni Tormas, kirjastonhoitaja Jyri Träskelin, vs. nuorisosihteeri + muu nuorisotoimi rehtorit Sarianna Koivisto, kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeeseen palkattiin projektinvetäjäksi Ville, joka aloitti tehtävässä 1.10.2017. Työn alku kului suunnittelupalaverien merkeissä yhdessä nuorisotoimen ja NuokkAuto-hankkeen kanssa, myöhemmin kuvaan astuivat mukaan kolmas sektori ja seurakunta. Projektin alussa Ville kävi esittelemässä hanketta yläkoulun ja lukion aamunavauksissa sekä toteutti kirjaston toimipisteissä mielipidekyselyn kirjaston uusiin pelikoneisiin tulevista peleistä.  Ville oli mukana NuokkAuton kurvatessa lähikyliin; hän veti peli-iltoja, kadonneen kirjan metsästystä sekä tietokilpailuja. Ville esitteli muutenkin nuortenkirjastopalveluita NuokkAuton pysäkeillä; osa yhteisistä tapahtumailloista toteutettiin lähikirjastojen tiloissa. Pelikonsolit hankittiin joulukuussa ja koska Satakirjastot olivat kiinni uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen vuoksi, Ville sai käyttökatkon aika laittaa konsolit valmiuteen kaikessa rauhassa.

Kevätkaudella Kiukaisten ja Panelian lähikirjastossa toteutettiin pelinurkkaukset ja retropeliturnaukset, jotka osoittautuivat erittäin suosituiksi varsinkin alueen tyttöjen keskuudessa.

Kirjastoissa järjestettiin retropeliturnauksia talvilomaviikolla, mutta osallistujamäärä jäi kahteen. Euran keskustan turnaus oli tarkoitus pitää Kauttuan nuokkarilla järjestettävän LAN-party eli verkkopelitapahtuman yhteydessä, mutta tapahtuma peruuntui osallistujien puutteen vuoksi. Pääkirjaston korvaavaan retropeliturnaukseen saapui vain kaksi osallistujaa.

Huhtikuussa Ville järjesti kirjoituskilpailun yläkoululle ja lukiolle. Kilpailumuotona oli sadan sanan raapale ja aiheena tieteis- ja fantasiakirjallisuus. Jälleen kerran mukaan saatiin vain kaksi osallistujaa. - Ville organisoi huhtikuun lukuviikolla kirjailijavierailun. Magdalena Hai kertoi 7.luokkalaisille kirjailijan työstä ja kirjoistaan. Kirjailijavierailu sai opettajilta positiivista palautetta kuten myös luento pelien tarinankerronnasta ja maailmanrakennuksesta, jonka Ville kävi pitämässä lukion äidinkielen kursseilla.

Projektinvetäjän mukaan hanke sujui hyvin. Pelikoneet otettiin hyvin vastaan alkukankeuden jälkeen. Ongelmana niin kirjasto- kuin nuorisopalveluittenkin osalta on paikallisen nuorison passiivisuus. Kuten Ville itse arvioi, nuorison aktivoiminen vapaa-ajalla vaatinee muutaman vuoden systemaattisen työn. Kouluyhteistyössä on selvästi ollut etua koulujen uudesta opetussuunnitelmasta ja kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmasta, joiden puitteissa luokat käyvät kirjastoissa entistä säännöllisemmin. Päiväkäynnit kirjastoissa tuovat muutamia nuoria kasvoja myös iltaisin kirjastoon aiempaa enemmän. Toinen nuoriin selvästi vetoava houkutin on kirjavinkkaukset, joita projektin puitteissa tilattiin ulkopuoliselta vinkkarilta seiskaluokkalaisille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen alussa projekti oli kääntyä NuokkAuto-hankkeen osaseksi, mutta pikku hiljaa kirjaston näkyvyyttä saatiin lisättyä. Peli-iltojen lisäksi kirjastoesittelyt ja lukemisharrastuksen edistäminen tulivat mukaan kuvioihin niin autokeikoille kuin lähikirjastoihin, jotka toimivat osaltaan myös NuokkAuto-pysäkkeinä. Nuoret pitivät lähikirjastoissa erityisesti kadonneen kirjan metsästyksestä. Pääkirjaston nuoristyö jatkui entiseen tapaan kouluyhteistyönä.

Kuten edellisessä hankkeessa (Tablettikuuri: energiaa ja luovuutta kirjaston nuorisotyöhön), nuoria oli vaikea saada vapaa-ajallaan kirjastoon. Kulttuurikyytiä kylille-hankkeessa NuokkAutosta olikin ensiarvoista apua, koska iso punainen paku meni sinne missä nuoret itsekin majailivat. Projektissa kuitenkin kuultiin nuorten ääntä, kun he saivat esim. vaikuttaa konsolipelin valintaan kirjaston kokoelmiin. Projektinvetäjän ansiona oli rohkea lähestyminen niin lähikylien nuoria kuin koululuokkiakin.

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyötä nuorisotoimen kanssa jatketaan henkilöresurssien puitteissa. NuokkAuto on pyytänyt kirjastovirkailijaa mukaan ilta-ajoihinsa projektin hengessä, mutta kovin usein siihen ei liikene mahdollisuutta. Yhteisiä tapahtumia pystytään silti järjestämään niin pääkirjastolla (esim. Mangatapahtuma) kuin lähikirjastoissa, joista yhteen on perustettu nuorisotila.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 491
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 948
Budjetti euroissa yhteensä: 
€38 491
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 536
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
50henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
23kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
271henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€23 000
 
okm
avi