Kulttuurisivustot näkyville
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15
90015
Kirjaston puhelin : 
044 703 7312
Kirjaston sähköposti : 
City.Library@ouka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Om
Y-tunnus : 
0187690-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Maija Saraste
Puhelin : 
044 703 7316
Sähköposti : 
maija.saraste@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Tämän hankkeen tavoitteena on koota verkossa olevat pohjoista kulttuuria esittelevät sivustot yhteen, jotta käyttäjät löytäisivät sivustoihin kootut laajat ja kiinnostavat sisällöt.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Yhteinen kokonaisuus olisi hakukelpoinen Finnassa ja muissa kansallisissa käyttöliittymäratkaisuissa. Aineistojen verkkolöytyvyyttä parannetaan tekstintunnistuksen avulla.

Kuvaus : 

Taustaa

Oulun kaupunginkirjastossa on tuotettu useita merkittäviä kulttuurisia sivustoja, esim. Kirjailijat Oulussa, Musiikin ja säveltäjien Oulu, Oulun Arkki ja Pohjoista kirjallisuutta.

Vuonna 2001 avatun Kirjailijat Oulussa -sivuston tavoitteena oli tehdä tunnetuksi Oulun ja sen lähiympäristön kirjallista perintöä ja nykypäivää. Sivustossa on 20 laajaa kirjailijaesittelyä. Vaikka kokonaisuus on tekniseltä toteutukseltaan ja visuaaliselta ulkoasultaan vanhentunut, saadaan sen teksteistä ja kuva-aineistosta palautetta usein: sivuja käytetään paljon ja ne ovat saavuttaneet yleisönsä. Musiikin ja säveltäjien Oulun tilanne on edellä kuvatun kaltainen. Sivusto valmistui 2000-luvun alkuvuosina ja se on toteutukseltaan vanhentunut. Sivustolla olevaa tietoa ei kuitenkaan useinkaan löydy mistään muualta, ei painetuista eikä myöskään sähköisistä lähteistä. Oulun Arkki sisältää vanhaa Pohjois-Pohjanmaata käsittelevää kirjallisuutta, nuotteja, artikkeleita ja erilaisia pienpainatteita digitaalisessa muodossa. Pääosa aineistosta on Oulun kaupunginkirjaston digitoimaa, mukana on myös muiden kulttuuritoimijoiden verkkoaineistoja, mm. Pohjois-Pohjanmaan museon Uuno Laukan kuva-arkisto. Oulun Arkin aineiston valinnassa on keskitytty sellaiseen paikallisesti merkittävään aineistoon, jota muut tahot eivät ole digitoineet. Osa aineistosta on sellaista, jota ei ole säilynyt missään muualla kuin Oulun kaupunginkirjaston kokoelmissa. Pohjoista kirjallisuutta -kokonaisuus valmistui 2013 ja siinä esitellään toistasataa pohjoista kirjailijaa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tämän hankkeen tavoitteena on koota verkossa olevat pohjoista kulttuuria esittelevät sivustot yhteen, jotta käyttäjät löytäisivät sivustoihin kootut laajat ja kiinnostavat sisällöt. Yksi vaihtoehto on luoda erillisille sivustoille yhteinen aloitussivu, josta henkilö-, paikkakunta- ja asiasanahakemiston avulla löydettäisiin erillisiin kokonaisuuksiin. Selvitetään mahdollisuutta liittää sivustot KirjastoVirma-kokonaisuuteen.  Eri sivustoille luodaan myös moderni graafinen ilme.

Keskeinen osa hankkeessa on varmistaa, että yhteinen kokonaisuus olisi hakukelpoinen Finnassa ja muissa kansallisissa käyttöliittymäratkaisuissa. Digitaalinen kokoelma Oulun Arkki siirretään Omeka-alustalle, jolloin voidaan varmistaa myös Oulun Arkin Finna-kelpoisuus. Aineistojen verkkolöytyvyyttä (mm. Veikko Juntusen sävellykset ja Atte Kalajoen Panun  pakinat) parannetaan tekstintunnistuksen avulla.

Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä viideksi kuukaudeksi. Lisäksi hankkeessa ostetaan graafista suunnittelua sekä asiantuntija-apua Omeka-käyttöliittymään liittyen. Oulun kaupunginkirjaston on tarkoitus käyttää hankeeseen kaksi henkilötyökuukautta. Hankkeessa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä KirjastoVirma-hankkeen kanssa.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjailijoiden Oulu (2001)

Kirjailijoiden Oulu (2002)

Kirjailijat Oulussa (2003)

Säveltäjien ja musiikin Oulu (2003)

Kotiseutukokoelman aarteiden digitointi (2006)

Atte Kalajoen Panun pakinoiden digitointi (2008)

Veikko Juntusen elämäntyön digitointi (2009)

Pohjois-Suomen kirjallisuuden lajihistoria (2012)

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa uudistettiin kirjaston kulttuurisia verkkosivustoja muokkaamalla niiden sisältöjä ja siirtämällä tiedot nykyaikaisille teknisille pohjille.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa uudistettiin kirjaston kulttuurisia verkkosivustoja muokkaamalla niiden sisältöjä ja siirtämällä tiedot nykyaikaisille teknisille pohjille.

- Kirjailijat Oulussa ja Pohjoista kirjallisuutta: sivut yhdistettiin samaan kokonaisuuteen: http://www.ouka.fi/oulu/pohjoista-kirjallisuutta/kirjailijat-oulussa

- Musiikin ja säveltäjien Oulu: http://www.ouka.fi/oulu/pohjoista-musiikkia

- Oulun Arkki: http://digi.kirjastot.fi/collections/show/38

Muutamista yksittäisistä sivustoista luovuttiin ja niistä tehtiin tiedostoja, jotka tallennettiin Kirjastot.fi.n ylläpitämään Digi-kokoelmaan sekä kuvailtiin kirjaston omaan aineistotietokantaan. Näin voitiin varmistaa sivustojen parempi löydettävyys hakukoneilla.

- Konttiukko pohjoisessa: Elias Lönnrotin yhteydet Pohjois-Suomeen: http://digi.kirjastot.fi/items/show/121805

- Oulun kaupunginkirjaston historia: http://digi.kirjastot.fi/items/show/121806

- Saran sisaret: Naiskirjallisuuden perinnettä Suomessa 1800-luvulta 1900-luvun alkuun: http://digi.kirjastot.fi/items/show/121804

Muut hankkeessa käsitellyt verkkosisällöt:

- Pakkala-kirjailijahakemiston suhteen ei tehty vielä ratkaisua, odotetaan kansallisen kirjallisuuspalvelun Kirjasammon kehittämistä

- KirjastoVirman kehittäminen ei varsinaisesti kuulunut tähän hankkeeseen. Koska sivusto sisältää maakuntakirjaston kannalta kiinnostavaa aineistoa ja koska Oulu on yksi sivuston tuottajista, perehdyttiin hankkeen aikana sivuston ylläpidon teknisiin ratkaisuihin. Kirjastovirma.fi/

- Oululaiskirjailijoiden jalanjäljillä -kartta piilotettiin kirjaston verkkosivuilta teknisen vanhentumisen vuoksi. Sivuston tulevaisuudesta päätetään myöhemmin.

Hankeraportti on luettavissa kirjaston verkkosivuilla osoitteessa http://bit.ly/1QOl8Th              

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tiukasta aikataulusta huolimatta hankkeessa pystyttiin toteuttamaan melkein kaikki asetetut tavoitteet. Hankkeessa sekä suunniteltiin verkkoaineistojen uudistukset että toteutettiin muutokset muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Hankkeen päätyttyä kirjaston tuottamat kulttuuriset sisällöt ovat helpommin löydettävissä kirjaston kotisivujen kautta sekä tulevaisuudessa myös Finnan ja muiden kansallisten hakupalvelujen avulla. Hankkeen aikana pystyttiin luopumaan teknisesti vanhentuneista ratkaisuista ja siten turvaamaan aineistojen käytettävyys tulevaisuudessa. Kulttuurisivustot näkyville -hankkeen toisessa vaiheessa viimeisteltiin vielä verkkoaineistojen uudistuksia, täydennettiin sisältöjä ja parannettiin palvelujen käytettävyyttä. Uudistettuja sivustoja esiteltiin henkilökunnalle koulutuksessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kulttuurisivustot-hankkeen jatkohankkeessa Aluetietokannat ajan tasalla selvitettiin Pakkala-kirjaiilijatietokannan ja Oululaiskirjailjoiden jalanjäljillä -kartan tulevaisuus.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 618
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 618

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
4henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
15henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014