Kulttuurit kylässä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Naantalin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Tullikatu 11
21100
Kirjaston puhelin : 
024345310
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@naantali.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nanta
Y-tunnus : 
0134547-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Tuomi
Puhelin : 
0447334786
Sähköposti : 
tarja.tuomi@naantali.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on lisätä tietoa erilaisista juhlaperinteistä ja järjestää monikulttuurisia kohtaamisia lapsille ja nuorille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien osallistujamäärä. Tapahtumien määrä.

Kuvaus : 

Pyrkimyksenä on saada aikaan monikulttuurisia kohtaamisia lapsille ja nuorille. Naantalin kirjasto mahdollistaa kohtaamiset toimimalla välittäjänä ja järjestämällä tapahtumia. Tapahtumien tavoitteena on laajentaa lasten ja nuorten tietoisuutta omasta ja muiden kulttuureista sekä samalla edistää suvaitsevaisuutta. Kohtaamisissa kehitetään myös monilukutaitoa hyödyntämällä kirjaston aineistoa mahdollisimman monipuolisesti kirja-aineistosta digitaaliseen aineistoon sekä paperille kirjoittamisesta tableteilla tekemiseen.

Hankkeessa järjestetään kaksi tapahtumaa syksyllä 2016: syyskuussa vietetään sadonkorjuujuhlia ja myöhemmin syksyllä Halloweeniä yökirjastossa. Kirjaston henkilökunta pitää tapahtumista blogia.

Syyskuun sadonkorjuujuhlissa 3-luokkalaiset tutustuvat suomalaiseen kekriin ja aasialaiseen kuujuhlaan aasialaisen ja suomalaisen asiantuntijan ohjauksessa. Juhlaperinteisiin tutustutaan kuunnellen, keskustellen, askarrellen sekä toteuttamalla vaihtoehtoisesti joko teemaan liittyvä video tai digisarjakuva. Videot ja digisarjakuva julkaistaam myöhemmin sosiaalisessa mediassa. Tapahtuma toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä kirjastossa.

Myöhemmin syksyllä Halloweenin aikaan järjestetään 8-luokkalaisille yökirjasto, jossa kuullaan kauhuvinkkausta, katsotaan katkelma kauhuelokuvasta ja kuunnellaan kelttiläistä musiikkia. Vinkkauksen yhteydessä nuoret tutustuvat Halloweenin kelttiläiseen perinteeseen asiantuntijan opastuksella. QR-koodien ja iPadien avulla oppilaat hakevat kirjaston kokoelmista vastauksia tehtäviin, joiden aiheena on eri kulttuurit ja niihin liittyvät juhlaperinteet.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alueen ala- ja yläkoulut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pyrkimyksenä oli saada aikaan monikulttuurisia kohtaamisia lapsille ja nuorille. Naantalin kirjasto mahdollisti kohtaamiset toimimalla välittäjänä ja järjestämällä tapahtumia. Tapahtumien tavoitteena oli laajentaa lasten ja nuorten tietoisuutta omasta ja muiden kulttuureista sekä samalla edistää suvaitsevaisuutta. Kohtaamisissa kehitettiin myös monilukutaitoa hyödyntämällä kirjaston aineistoa monipuolisesti kirja-aineistosta digitaaliseen aineistoon sekä paperille kirjoittamisesta tableteilla tekemiseen. Ennen varsinaisia tapahtumia kirjaston henkilökunta järjesti kaksi koulutustilaisuutta, joissa lapsia opastettiin tapahtumissa käytettävän tekniikkan käyttöön. Lisäksi tapahtumista välitettiin etukäteistietoa lasten vanhemmille.

Hankkeessa järjestettiin syksyllä 2016 kaksi päätapahtumaa: lokakuun alussa vietettiin sadonkorjuujuhlia ja lokakuun lopulla Halloweeniä yökirjastossa. Näiden kahden päätapahtuman sisällä oli useita pienempiä tapahtumia. Syyskuun sadonkorjuujuhlissa 3-luokkalaiset tutustuivat suomalaiseen kekriin ja aasialaiseen kuujuhlaan aasialaisen ja suomalaisen asiantuntijan ohjauksessa. Juhlaperinteisiin tutustuttiin kuunnellen, keskustellen, askarrellen sekä toteuttamalla joko teemaan liittyvä video tai digisarjakuva. Videot ja digisarjakuva julkaistiin myöhemmin sosiaalisessa mediassa. Kirjaston henkilö piti tapahtumista blogia. Tapahtuma toteutettiin kahtena peräkkäisenä päivänä pääkirjastossa.

Halloweenin aikaan järjestettiin 8-luokkalaisille yökirjasto, jossa kuultiin kauhuvinkkausta, katsottiin katkelma kauhuelokuvasta ja kuunneltiin kelttiläistä musiikkia livenä. Vinkkauksen yhteydessä nuoret tutustuivat Halloweenin kelttiläiseen perinteeseen asiantuntijan opastuksella. QR-koodien ja iPadien avulla oppilaat hakivat kirjaston kokoelmista vastauksia tehtäviin, joiden aiheena oli eri kulttuurit ja niihin liittyvät juhlaperinteet. Loppuvuodesta yläkoulussa järjestettiin vielä kaksi erillistä kauhuvinkkausta.

Hanke toteutui hyvin suunnitelman mukaan ja kaikki osa-alueet toteutettiin. Tapahtumiin saatiin monipuolisesti asiantuntijoita, jotka saivat kaikki kuulijat innostumaan ja osallistumaan. Tapahtumien järjestäminen vaati arvioitua useamman henkilön työpanosta ja paljon alkuperäistä suunnitelmaa enemmän työaikaa. Kaikki kuitenkin onnistui hyvin ja kokemusta voidaan hyödyntää tulevien tapahtumien järjestämisessä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen blogin "Kulttuurikemut" osoite on https://kulttuurikemut.wordpress.com/
Paikallislehdissä tapahtumat saivat hyvin julkisuutta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tieto eri kulttuurien sadonkorjuujuhlien taustoista ja perinteistä lisääntyi. Jo etukäteen oli tiedossa, että hankkeesta oltiin kouluissa kiinnostuneita. Kiinnostus kuitenkin ylitti ennakko-odotukset. Joissain kouluissa jopa päätettiin, että ensi syksynä niissä vietetään Halloweenin sijaan kekriä. Itsetekeminen oli palkitsevaa. Kuunteleminen, perinteinen askarteleminen sekä tekniikan (digisarjakuvat, iPadit, QR-suunnistus) yhdistäminen toivat aiheeseen lisää mielenkiintoa. Tapahtumissa tietoa syvennettiin monin eri työvälinein ja työtavoin, jolloin saatiin aikaa monipuolisia kokonaisuuksia. Tekniikka avarsi käsitystä perinteistä ja perinteiden muuttumisesta. Vanhat perinteet vaikuttavat nykypäivässä ja niihin pääsee käsiksi myös nykytekniikan avulla.

Jatkotoimenpiteet: 

Opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa ovat toivoneet, että tapahtumia järjestettäisiin lisää. Myös henkilökunta piti hanketta onnistuneena. Hankkeesta voidaan jatkossa toteuttaa osia kohdennetuille ryhmille.

Lisätietoa: 

.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 610
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 710
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 583
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 080
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
42henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
147henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi