Kulttuurituokioita kirjastossa
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pornaisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 174
07170
Kirjaston puhelin : 
040-174 5060
Kirjaston sähköposti : 
porkir@pornainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Porna
Y-tunnus : 
0130095-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Marianne Lindblad
Puhelin : 
040-356 8573
Sähköposti : 
marianne.lindblad@pornainen.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on järjestää Pornaisten kirjastossa vuoden 2014 aikana kulttuurituokioita, joiden esiintyjiksi kutsutaan  kattavasti ja monipuolisesti paikallisia eri kulttuurin taitajia Pornaisista sekä lähikunnista. Hankkeen ideana on yhdistää kulttuuri ja aiheeseen liittyvä kirjallisuus toisiinsa periaatteella "Kuuntele luento, eläydy, innostu, tee ja lainaa kirjoja". Kulttuurituokioiden aihepiirit voidaan sitoa vuodenkiertoon sekä oman paikkakunnan historiaan ja tapoihin. Hankkeen tarkoituksena on saattaa tekijät ja taitajat yhteen yleisönsä kanssa ja tuoda uusia, aiheesta kiinnostuneita henkilöitä kirjaston asiakkaiksi sekä tutustuttaa  asiakkaitamme Pornaisten ja lähikuntien rikkaaseen ja monipuoliseen tarjontaan kulttuurin saralla. Tapahtumien yhteydessä on mahdollista järjestää myös elämyksellisiä ja toiminnallisia tuokioita sekä työpajoja. Kulttuurituokiot on tarkoitus kohdentaa sekä lapsille että aikuisille.

Haemme avustusta luennoitsijoiden esiintymispalkkioihin sekä mahdollisiin matkakuluihin. Tapahtumien valmisteleminen vaatii kirjastolta yhteydenottoa luennoitsijoihin ja esiintyjiin, markkinointia sekä aiheeseen liittyvän materiaalin esillepanoa ja julkituontia tapahtuman yhteydessä. Tapahtumia järjestetään vuoden aikana yhteensä 4-6, kevät- ja syyskaudella.

Kulttuurituokioista tehdään kirjastoon pysyvä vuotuinen tapahtuma.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Teimme esitteen, jossa kerrottiin kaikista kirjaston syksyn 2014 tapahtumista, mukaanlukien kulttuurituokiot kirjastossa. Esite jaettiin joka talouteen Pornaisissa. Lisäksi teimme jokaisesta kirjailijasta/luennoitsijasta erillisen mainoksen, sitä levitettiin kunnassa useisiin eri paikkoihin. Jokaisesta kirjailijasta/luennoitsijasta lähettettiin tiedote paikallismedialle. Verkossa tilaisuuksia mainostettiin kunnan kotisivuilla, kirjaston omilla sivuilla sekä kirjaston Facebook-sivuilla. Vuoden 2015 tapahtumista ei tehty joka talouteen jaettavaa esitettä, mutta muuten olivat samat tiedotustavat kuin vuonna 2014. Luennolla "keskiajan yritit ruuan ja juoman valmistuksessa" päästiin maistamaan erilaisia juomia ja ruokia. Luennon jälkeen oli mahdollista ottaa mukaan luennoitsijan tekimä moniste, joka sisälsi erialisia ruoka- ja juomareseptejä. Monistetta oli saatavilla myös luennon jälkeen kirjastosta ja sitä haettiinkin paljon.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailivierailuista ja luennoista pidettiin kovasti ja niille toivottiin jatkoa. Vierailujen aikana syntyi vilkasta keskustelua kirjailijan ja kuulijoiden välillä. Luennoimassa olleiden kirjailijoiden teosten lainaus nousi. Kuntalaisten tietoisuus kirjaston toimitatavoista kasvoi: tarjoamme kulttuuria monessa eri muodossa. Kirjasto sai uusia kontakteja kulttuurin saralla, joiden kanssa on mahdollista tehdä jatkossakin yhteistyötä.  Samaten kuntalaisille tuli tutuksi oman kunnan alueella toimivia kulttuurivaikuttajia.

Jatkotoimenpiteet: 

Parhaillaan on suunnitteilla vuoden 2016 kevään kulttuuriohjelma ja siihen tulee ehdottomasti sisältymään kirjailijavierailuja. Tavoitteena on, että jatkossa pystymme jo edellisenä vuonna suunnittelmaan ja lyömään lukkoon seuraavan vuoden kulttuuritapahtumat mahdollisimman pitkälle ja niihin tulee kuulumaan kirjailijavierailuja sekä luennoitsijoita kulttuurin eri osa-aluilta. Jatkossa tapahtumien suunnittelu on helpompaa, koska nyt löytyi uusia yhteistyökumppaneita sekä kunnasta että kunnan ulkopuolelta ja heidän tietämystään voimme käyttää apuna suunnitellessamme kulttuuritapahtumia.

Lisätietoa: 

Kirjaston henkilökunnan työaikaa meni tapahtumien järjestämiseen noin 2 h/vierailu. Ennen vierailua yhteydenotto kirjailijoihin/luennoisijoihin, tapahtumien mainonta, mediaseuranta, raportiniti ja osallistuminen tapahtumiin haastattelijana. 

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 149
Oma rahoitus yhteensä: 
€572
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
145henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500