Kunnan palvelut kirjastoauton kyytiin
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Iitin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kausansaarentie 3
47400
Bibliotekets telefonnummer : 
0404833800
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@iitti.fi
ISIL-kod : 
FI-Iiku
FO-nummer : 
0158 766-7
Ansvarsperson : 
Niina Honko
Telefonnummer : 
040 4833732
E-post : 
niina.honko@iitti.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota kirjastoautolla kunnan palveluita, erityisesti sivistyspalveluita, paremmin kaikenikäisten iittiläisten saataville.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen onnistumista voidaan mitata tilastoimalla hankkeen aikana toteutettuja tapahtumia ja niiden kävijämääriä sekä keräämällä palautetta toiminnasta kirjastoauton asiakkailta

Projektbeskrivning : 

Iitin kunnankirjasto hakee hankeavustusta monitoimipalveluiden järjestämiseen ja vakiinnuttamiseen uudessa kirjastoautossaan. Iitti on pinta-alaltaan suhteellisen laaja ja harvaan asuttu kunta, jossa on useampi aktiivinen kyläkeskusta. Paikoitellen kirjastoauto on ainoa kunnan tarjoama lähipalvelu. Hankkeen tarkoituksena on kokeilla ja kehittää tapoja tuoda kirjastoautolla kunnan palveluita, eli kirjasto-kulttuuripalvelujen lisäksi esimerkiksi liikunta- ja nuorisopalveluja ja mahdollisesti jopa terveyspalveluja ja  työllisyyskoordinaattorin palveluja paremmin eri-ikäisten kuntalaisten saavutettavaksi sekä tehdä uuden monitoimiauton tarjoamat mahdollisuudet tutuksi paikallisille toimijoille.  Uusi kirjastoauto aloittaa toimintansa tammikuussa 2017. Sen reittiä uudistetaan niin, että aikatauluista voidaan varata kuukausittain päivä tai kaksi vaihtelevien palveluiden tai tapahtumien viemiseksi eri puolille Iittiä, lähelle kunnan asukkaita. Uuden kirjastoauton ohjaamo äänieristetty eli se on mahdollista muuttaa vastaanottotilaksi esim. terveydenhoitajan, nuorisotyöntekijän tai liikunnanohjaajan tapaamista varten. Kirjastoauton takaosa on muunnettavissa katsomoksi erilaisia esityksiä varten. Auton varustuksiin kuuluu videotykki ja valkokangas, jotka mahdollistavat pienten elokuvanäytösten pitämisen ja muun kuvamateriaalin näyttämisen. Autoon on myös vihdoin saatu invanostin, mikä parantaa merkittävästi palvelujen saavutettavuutta.  Vuonna 2017 voimaan tuleva nuorisolaki korostaa yhdenvertaisuutta ja palvelujen saavutettavuutta. Kunnan nuorten yhdenvertaisuuden parantamiseksi on kunnan nuorisotoimen kanssa suunniteltu kirjastoautossa säännöllisesti toteutettavia "mininuokkuja", joissa kirjastoautossa olisi mukana nuorisotyöntekijä tavattavissa ja järjestämässä ohjelmaa. Kunnan liikuntaneuvonnan kanssa on myös suunniteltu yhteistyöstä, jossa liikunnanneuvoja tulisi auton mukana vaikka kuukausittain esimerkiksi antamaan liikuntareseptejä, opastamaan tai pitämään ryhmäliikuntaa.
 Hankesuunnitelman pohjana on kirjastoautopalveluista heinä-elokuussa 2016 toteutettu kysely, jossa kuntalaiset saivat ottaa kantaa tulevan kirjastoauton väriin, tarjottaviin palveluihin sekä pysäkkeihin. Kyselyyn vastasi yhteensä 91 henkilöä. Tämän hankkeen puitteissa aiomme keskittyä kirjaston kirjastoautossa tarjoamiin kulttuuripalveluihin. Kyselyn avovastauksissa toivottiin eniten satutunteja/nukketeatteria, kirjailijavieraita ja kirjastoauton keikkailua tapahtumissa ympäri kuntaa. Kaikkein eniten kyselyn vastauksissa toivottiin asiakaskoneen käyttömahdollisuutta (39-45% vastaajista), lainattavia liikuntavälineitä (47 % vastaajista)  ja mahdollisuutta verenpaineen mittaukseen (29 % vastaajista). Nämä toiveet on suhteellisen helppo toteuttaa olemassa olevilla resursseilla ja pidempien pysäkkiaikojen puitteissa.
 

Toimintasuunnitelma

Vuoden 2017 aikana järjestetään kirjastoautossa päiväkoti-ikäisille toiminnallisia satutuokioita. Suunnitelmana on tilata satutuokiot lapsille suunnattuja ohjelmapalveluja tarjoavalta yritykseltä, jonka paikalliset lukiolaiset ovat perustaneet nuorten yrityskurssilla. Kirjastoautolla esitykset on mahdollista viedä kaikkiin Iitin päiväkodeista sekä tarjota lisäksi kaikille avoimia esityksiä.

Kirjastoautoon pyydetään vuoden 2017 aikana Lukukeskuksen kautta kaksi kirjailijavierasta, yksi aikuisille ja yksi alakoululaisille. Viimeksi toimme kirjailijavieraan kuntakeskuksessa sijaitsevalle Kausalan koululle. Kirjastoautolla kirjailijavieras olisi kätevä tuoda vuorostaan Iitin kahdelle kyläkoululle. Aikataulusta sovitaan koulujen kanssa. Aikuisten kirjailijavieras tuotaisiin samaan tyylin esiintymään muutamaan eri Iitin kylään, mieluiten johonkin paikalliseen tapahtumaan, toripäivään yms. yhdistettynä.

Iitin kunnan Suomi100-juhlintaan kirjastoauto osallistuu näyttämällä Iitin Mankalan koskilla kuvattuja vanhoja suomalaisia elokuvia liikkuvissa elokuvanäytöksissä. Paikallishistorian kannalta merkittävät elokuvat on näin mahdollista viedä nähtäväksi eri puolille Iittiä ja mahdollisesti jopa lähelle alkuperäisiä kuvauspaikkoja.

Taloussuunnitelma

Hankkeen osuus

Kirjailijavieras koululaisille koko päiväksi  450 €

Kirjailijavieras aikuisille koko päiväksi   450 €

Toiminnalliset satutuokiot päiväkodeille (30€/30 min)   400 €

Kilometrikorvaukset   160 €

(Edestakaisin Lahti-Kausala ja Helsinki-Kausala)

Yhteensä  1460 €

 

Oma osuus

Yleisradiolta kolme elokuvaa esitysoikeuksin   216 €

Lukukeskuksen palvelumaksut  120 €

Yhteensä 336 €

 

Tidigare projekt: 

Elämysreiteillä: Espoon uuden kirjastoauton tapahtumareiti

Köröttelystä kiitoon

Kulttuuribussi Kyrönmaalle

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tarkoituksena oli kokeilla ja kehittää tapoja tuoda kirjastoautolla kunnan palveluita, eli kirjasto-kulttuuripalvelujen lisäksi esimerkiksi liikunta- ja nuorisopalveluja ja työllisyyskoordinaattorin palveluja paremmin eri-ikäisten kuntalaisten saavutettavaksi sekä tehdä uuden monitoimiauton tarjoamat mahdollisuudet tutuksi paikallisille toimijoille.

Uusi kirjastoauto Hiisi aloitti toimintansa tammikuussa 2017. Helmikuun 2017 alusta otettiin käyttöön uusi aikataulu, josta varattiin kolmena maanantaina kuukaudessa aikaa klo 15.30-20.00 muiden kuin kirjastopalveluiden tarjoamiseen kirjastoautossa. Ensimmäinen yhteistyökumppanimme oli Iitin nuorisopalvelut

Kuskin poissaolosta johtuen kirjastoauto jäi ikävä kyllä poissa reitiltään 25.2.-6.8.2017. Tänä aikana autolla ajettiin sijaiskuskin avulla ainoastaan päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä ennakkoäänestysreitit. Tauko ja epävarmuus siitä, milloin auto saadaan takaisin reitille, hankaloittivat hankkeen suunnittelua ja toteutusta.

Kaunottaret ja Kulkurit Ny:n kanssa saatiin onneksi tiukasta aikataulusta huolimatta järjestettyä viisi hiisi-teemaista satutuokiota niissä kunnan päiväkodeissa, joista on liian pitkä matka kirjastossa säännöllisesti pidettäville satutunneille. Lukion nuorten yrityskurssille perustettu ja Uskalla yrittää -finaalissa palkittu lasten ohjelmapalvelu oli toiminnassa toukokuun 2017 loppuun asti ja venytti yhden keikan verran toimintaansa kesäkuun puolelle. Kirjastoauton takatilan sai kätevästi muutettua kotoisaksi satunurkaksi, johon päiväkotiryhmä mahtui kerääntymään tyynyjen päälle tarinoita kuuntelemaan.

Kirjastoauton monitoimipäivät pääsivät tosissaan käyntiin syksyllä 2017 ja vuorotteleviksi pysäkeiksi valittiin Vuolenkoski, Iitin Kirkonkylä ja Haapa-Kimola. Nuorisopalveluiden liikkuva nuokku oli mukana kahtena maanantaina kuussa ja kirjasto vastasi kolmannen maanantain ohjelmasta. Syksyn aikana autossa oli tarjolla mm. Verohallinnon veroneuvontaa, jätevesineuvontaa, kyläkoordinaattorin palveluja, kansallispukujen esittelyä, tablettitohtorin vastaanotto ja Kouvolan Sanomien verkkopalveluiden neuvontaa.

Hankesuunnitelman mukaisesti tilasimme Lukukeskukselta kaksi kirjailijavierasta: aikuisille Taavi Soininvaaran ja alakouluille Kalle Veirton. Kirjastolla on ollut tapana järjestää vähintään 1-2 kertaavuodessa aikuiselle yleisölle kirjailijavierailu. Nyt tämä palvelu vietiin kirjastoauton avulla Kausalan ulkopuolelle. Kirjaston sosiaalisessa mediassa järjestettiin kysely, jonka perusteella vierailupaikoiksi valittiin Vuolenkoski ja Säyhteen keskusta. Kirjastoauto oli kirjailijavierailun paikkana mukavan intiimi ja mutkaton.  Kalle Veirto kulki kirjastoauton kyydissä Iitin kahdelle kyläkoululle. Sekä Vuolenkosken että Haapa-Kimolan kouluilla vierailija otettiin innokkaasti vastaan koko pienen koulun voimin.

Mankalan koskilla kuvattujen elokuvien näytös lykättiin kesältä 2017 osittain kirjastoauton liikkumisen epävarmuuden ja osittain teemaltaan päällekkäisen paikallisten tapahtumien takia. Elokuvanäytökset järjestettiin osana Iitin kunnan helmikuisen KulttuuriQ:n ohjelmistoa. Yleisradion tallennepalvelulta ostettiin kaksi Iitissä kuvattua elokuvaa, Tukkipojan morsian ja Koskenkylän laulu. Näiden elokuvien rinnalle ostettiin Tuotokselta oikeudet neljään lasten- ja nuorten elokuvanäytökseen, joista kaksi näytettiin liikkuvalla nuokulla ja kaksi koskielokuvien parina KulttuuriQ:n näytöksissä. Kirjastossa on muutaman vuoden ajan järjestetty elokuvanäytöksiä nuorille ja tämä palvelu haluttiin tuoda kirjastoauton mukana myös Iitin kylille.

Lainattavat liikuntavarusteet olivat kesällä 2016 tehdyn asiakaskyselyn perusteella yksi toivotuimmista palveluista. Hankerahalla kirjastoautoon hankittiin kaksi lainattavaa kahvakuulaa, joita on tarkoitus hyödyntää keväällä 2018 järjestettävien liikuntatuntien tukena.

Webbsidor, publikationer och material: 

Ei verkkosivuja, julkaisuja tai materiaaleja.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen satututuntien, kirjailijavierailuiden ja elokuvanäytösten avulla saatiin hyvin kokeiltua kirjastoauton soveltuvuutta erilaisten yleisötilaisuuksien järjestämiseen ja aikaisemmin vain pääkirjastolla tarjolla olleet tapahtumapalvelut saivat uusia yleisöjä.

Kävijöitä hankkeen tapahtumissa oli vaihtelevasti. Päiväkodeilla ja kouluilla hankkeen ohjelma sai hyvän vastaanoton. Avoimiin yleisötapahtumiin ihmisten houkuttelu oli haastavampaa. Eniten kävijöitä oli kylillä, joissa jo ennestään oli aktiivista kyläyhdistys- tai muuta toimintaa.

Kirjastoauton monitoimipalveluihin kuitenkin suhtauduttiin mielenkiinnolla ja tapahtumien avulla toiminta sai näkyvyyttä. Sekä esiintyjät että yleisö kokivat kirjastoauton hauskaksi ja tunnelmalliseksi paikaksi esiintymisille. Elokuvanäytöksiä on toivottu myös muille kylille. Erilaiset hankkeet ja kampanjat kiinnostuivat  monitoimipäivistä ja lähtivät innokkaasti mukaan pysäkeille.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjastoauton monitoimipalvelujen kehittämistä ja vakiinnuttamista jatketaan aktiivisesti. Monitoimipalveluille haetaan uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyötapoja. Reittejä ja viestintää kehitetään niin, että ne tavoittaisivat kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Liikkuvien palvelujen tarjoaminen on yksi Iitin uuden kuntastrategian toimenpiteistä ja kirjastoauto on tässä luonteva toteuttajaosapuoli.

Projektet börjar : 
01/01/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€1 460
Egen finansiering: 
€336
Budget sammanlagt: 
€1 796
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 676
Egen finansiering: 
€276
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
15kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
226henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 400

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .