Kuolleiden säveltäjien seura - tutustumisretki klassisen musiikin maailmaan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
050-3301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
Y-0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Länsimaisen taidemusiikin opetus on jäänyt rytmimusiikin jalkoihin jopa koulujen opetussuunnitelmissa. "Kuolleiden säveltäjien seura" -hankkeen tavoitteena on lisätä tämän musiikin lajin tuntemusta, tuoda iloa ja elämyksiä asiakkaille, edistää elinikäistä oppimista, hälventää klassisen musiikin elitististä leimaa ja madaltaa yleisön kynnystä tutustua klassiseen musiikkiin. Tavoitteenamme on luoda uusi kirjastopedagoginen konsepti siten, että emme tee päällekkäistä työtä muiden toimijoiden kanssa. Toivomme myös tätä kautta saavamme uusia käyttäjiä sekä kirjastojen musiikkipalveluille että -kokoelmille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijämäärä sekä palaute osallistujilta

Kuvaus : 

Taustaa 

Musiikkikirjastotoiminta on äänitteiden verkkojakelun vuoksi murroksessa, ja haluamme luoda musiikkikirjastotoiminnalle uusia pedagogisia muotoja. ”Kuolleiden säveltäjien seura” -tutustumisretki voidaan nähdä sekä kirjastopedagogiikan kehittämishankkeena että yleisökasvatuksen muotona. 

Hankkeen kuvaus

Sellon kirjastossa sekä kahdessa muussa Espoon kaupunginkirjaston toimipisteessä järjestetään konserttisarja, jonka yhteydessä käydään läpi länsimaisen musiikin historiaa helposti lähestyttävällä tavalla. Haluamme tuoda uutena musiikkikirjastotoiminnan muotona laadukkaita musiikkiesityksiä pedagogisessa hengessä asiakkaidemme ulottuville. 

"Kuolleiden säveltäjien seura" -tutustumisretki koostuu viidestä puolentoista tunnin mittaisesta tilaisuudesta. Kullakin kerralla  esitellään yksi länsimaisen taidemusiikin aikakausi tai tyylikausi, ja esiintymään kutsutaan aikakauteen sopiva ammattimuusikoista koostuva kokoonpano. Tilaisuudet kuvataan ja jaetaan streaming-tekniikalla kirjaston verkkosivuilla, jolloin ne ovat seurattavissa valtakunnallisesti. Konsepti on uusinnettavissa eri sisältöisenä esimerkiksi jazzista tai maailmanmusiikista.

Kirjaston henkilökunta vastaa kurssin ideoinnista, tuottamisesta, sisällön suunnittelusta sekä verkkojakelusta. Toteutuksesta vastaavat erikseen palkattavat musiikin ammattilaiset. Tällaisella työnjaolla pystymme tarjoamaan asiakkaille laadukkaan kokonaisuuden. Tutustumisretki soveltuu erittäin hyvin myös henkilöstökoulutukseksi musiikin parissa työskenteleville kirjastoalan ammattilaisille. Apurahaa haetaan luennoitsijan ja muusikkojen palkkioihin. Kirjaston omarahoitusosuus muodostuu tilojen ja tekniikan tarjoamisesta sekä aiemmin eritellystä henkilökunnan työpanoksesta.

Tavoitteet 

Länsimaisen taidemusiikin opetus on jäänyt rytmimusiikin jalkoihin jopa koulujen opetussuunnitelmissa. "Kuolleiden säveltäjien seura" -hankkeen tavoitteena on lisätä tämän musiikin lajin tuntemusta, tuoda iloa ja elämyksiä asiakkaille, edistää elinikäistä oppimista, hälventää klassisen musiikin elitististä leimaa ja madaltaa yleisön kynnystä tutustua klassiseen musiikkiin. Tavoitteenamme on luoda uusi kirjastopedagoginen konsepti siten, että emme tee päällekkäistä työtä muiden toimijoiden kanssa. Toivomme myös tätä kautta saavamme uusia käyttäjiä sekä kirjastojen musiikkipalveluille että -kokoelmille.

Kohderyhmä: Kaikki kirjaston asiakkaat, kirjaston ei-käyttäjät, kirjastojen henkilökunta

Ajankohta: Syksy 2015

Budjetti: Muusikoiden ja luennoitsijan esiintymispalkkiot (yht. 15 tilaisuutta) lomarahoineen ja matkakuluineen yht. 10 000 €, Kirjaston omarahoitus: 1 hlö /1 kk  3000 € Hankkeen kokonaisbudjetti 13 000 €

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ammattimuusikot, luennoitsija

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Sellon ja Tapiolan kirjastoissa järjestettiin syksyllä 2016 länsimaista taidemusiikkia käsittelevä neljän kerran luentokonserttisarja. Kirjailija ja musiikkitoimittaja  Minna Lindgren esitteli klassisen musiikin tyylikausia hauskalla ja helposti lähestyttävällä tavalla. Jokaisen luennon yhteydessä kuultiin myös elävää musiikkia erilaisten kokoonpanojen esittämänä. Sarjan ensimmäisellä kerralla käytiin läpi keskiajan, renessanssin ja barokin musiikkia. Esiintyjinä olivat Espoon barokki ry:n muusikot, luutisti Mikko Ikäheimo ja gambisti Maija Lampela. Toisella kerralla aiheena oli klassismin ajan musiikki ja esiintyjänä Neue Quartet -jousikvartetti. Kolmas kerta oli omistettu romantiikan ajan musiikille, ja esiintyjäksi saatiin pianotaiteilja Tuomas Niininen. Viimeisellä kerralla kuultiin nykymusiikkia ja esiintyjinä olivat laulaja-sellisti Anna Liukkonen  ja pianisti Auroora Lahti-Hintsala.

Tapahtumasarjaa markkinoitiin mm. Helsingin Sanomissa, Länsiväylän verkkosivuilla, julisteilla Leppävaaran ja Tapiolan ympäristössä, Helmet-sivuilla sekä somessa. Esiintyjät markkinoivat tapahtumaa myös itse somen kautta. Helsingin Sanomat valitsi tapahtuman omaksi menovinkikseen. Asiakaspalautteesta päätellen sanomalehti ja puskaradio olivat tehokkaimmat markkinointikanavat.  Yleisöä saapui paikalle yli odotusten. Ensimmäisellä kerralla yleisöä tuli kirjastoon yli 120 henkilöä ja keskimäärin kuulijoita oli kullakin kerralla Sellossa n. 100 ja Tapiolassa n. 70. 

Yleisöltä saatiin erittäin myönteistä palautetta. Myös esiintyjät kiittelivät sekä konseptia että järjestelyjä.Palautelomakkeista kävi ilmi, että yli puolet kuulijoista oli mukana vähintään kolmella kerralla. Yhtenä tavoitteena oli tavoittaa kirjaston ei-käyttäjiä. Palautteesta kävi ilmi, että lähes neljännes vastanneista oli saapunut Sellon kirjastoon ensimmäistä kertaa nimenomaan tätä tapahtumaa varten. Kaikki Sellossa järjestetyt tilaisuudet viimeistä kertaa lukuun ottamatta striimattin kirjaston verkkosivuille reaaliaikaisesti seurattaviksi.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke onnistui kaikin puolin. Tavoitteena oli luoda musiikkikirjastotoiminnalle uusi konsepti, joka ei ole ristiriidassa muun alan toiminnan kanssa. Yleisömäärä ja saatu palaute osoittivat tavoitteen toteutuneeksi. Saimme uusia yhteistyökumppaneita mm. Espoon barokista ja Metropolia ammattikorkeakoulusta. Todistimme, että tämän tyyppinen matalan kynnyksen pedagoginen toiminta sopii kirjastohin mainiosti, ja sille on kysyntää. 

Jatkotoimenpiteet: 

Asiakaspalautteissa toivottiin luentokonserttisarjalle jatkoa. Suunnitelmissa on vastaava kokonaisuus oopperasta. 

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 139
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 139
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
700henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi