Kuopion kaupunginkirjaston aineistotietokannan valmistelu konversioon
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Maaherrankatu 12
70100
Bibliotekets telefonnummer : 
017-182111
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-kod : 
FI-Km
FO-nummer : 
0171450-7
Ansvarsperson : 
Marja Tiittanen-Savolainen
Telefonnummer : 
017-182311
E-post : 
marja.tiittanen-savolainen@kuopio.fi
Projektbeskrivning : 

Kuopion kaupunginkirjastoon on kuntaliitoksella liitetty Vehmersalmen, Karttulan ja Nilsiän kunnankirjastot. Nilsiän kuntaliitoksen yhteydessä myös muut Koillis-Savon kirjastot: Kaavi, Tuusniemi, Juankoski sekä Koillis-Savon kirjastoauto liitettiin Kuopion kaupunginkirjastoon. Vuonna 2015 myös Maaningan kunta kirjastoineen liitetään Kuopioon.

Kuntaliitosten tietokantakonversioiden jälkeen ei kirjaston tietokantaa ole ehditty siivota, vain kriittiset virheet on korjattu. Tietokannassa on edelleen mm. tupla- ja triplatietueita, mini- sekä nollatietueita, jotka täytyy käydä läpi ja korjata manuaalisesti. Eri kirjastoilla on ollut omia luettelointikäytäntöjä, jotka myös näkyvät tietokannassa. Tietokannassa olevat virheet ja puutteet vaikuttavat suoraan hankinta- ja luettelointityöhön, tiedonhakuun sekä asiakkaiden verkkokirjastohakuihin.

Kuopion kaupunginkirjasto on vaihtamassa kirjastojärjestelmää vuosina 2014-2015. Ennen uuden kirjastojärjestelmän vaatimia järjestelmä- ja Marc21-konversiota on tärkeää siivota tietokanta, jotta ongelmat eivät siirtyisi uuteen järjestelmään. Hankkeen toteuttamiseen haetaan päätoiminen projektityöntekijä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana korjattiin tai täydennettiin yhteensä n. 40 000 tietuetta. Virheellisiä tietueita oli tietokannassa sekä jo edellisen konversion että kuntaliitosten jäljiltä. Tietueista korjattiin mm. virheellisiä kenttiä ja osakenttiä sekä vääriä aineistolajeja. Alun perin virheellisissä kentissä olevaa tietoa siirrettiin oikeisiin osakenttiin, jotta tiedot eivät väärien kenttien myötä katoaisi konversiossa. Tarvittaessa tietueisiin lisättiin marc21:n vaatimia kenttiä.
Apuna siivouksessa käytettiin järjestelmäntoimittajan Marc-oikeellisuusraporttia, josta pystyttiin tarkistamaan Usemarcon-virheet kentittäin.
Lisäksi hankkeen aikana tietokannasta poistettiin runsaasti vanhaa aineistoa (mm. lehtiä) sekä käytöstä poistettuja osastoja.

Tietokannan siivous vähensi konversiovirheiden määrää, mikä helpotti sekä marc21:een siirtymistä että järjestelmänvaihtoa. Vanhentuneen aineiston poistaminen lisää tiedonhaun hakutulosten relevanttiutta. Tietokannan siivouksella oli myös vaikutusta aineiston löytymiseen verkkokirjaston puolella. Myös tuplatietueiden yhdistäminen vaikuttaa sekä henkilökunnan että asiakkaiden tiedonhakutuloksiin.

Fortsatta åtgärder: 

Järjestelmänvaihdon ja marc21:een siirtymisen jälkeen tietokannan siivous jatkuu edelleen. Ajan tasalla oleva tietokanta helpottaa RDA:han ja yhteisluetteloon siirtymistä.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
30/10/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 300
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€20 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€19 663
Egen finansiering: 
€1 000


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014