Kuopion kaupunginkirjaston aineistotietokannan valmistelu konversioon
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
017-182111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Tiittanen-Savolainen
Puhelin : 
017-182311
Sähköposti : 
marja.tiittanen-savolainen@kuopio.fi
Kuvaus : 

Kuopion kaupunginkirjastoon on kuntaliitoksella liitetty Vehmersalmen, Karttulan ja Nilsiän kunnankirjastot. Nilsiän kuntaliitoksen yhteydessä myös muut Koillis-Savon kirjastot: Kaavi, Tuusniemi, Juankoski sekä Koillis-Savon kirjastoauto liitettiin Kuopion kaupunginkirjastoon. Vuonna 2015 myös Maaningan kunta kirjastoineen liitetään Kuopioon.

Kuntaliitosten tietokantakonversioiden jälkeen ei kirjaston tietokantaa ole ehditty siivota, vain kriittiset virheet on korjattu. Tietokannassa on edelleen mm. tupla- ja triplatietueita, mini- sekä nollatietueita, jotka täytyy käydä läpi ja korjata manuaalisesti. Eri kirjastoilla on ollut omia luettelointikäytäntöjä, jotka myös näkyvät tietokannassa. Tietokannassa olevat virheet ja puutteet vaikuttavat suoraan hankinta- ja luettelointityöhön, tiedonhakuun sekä asiakkaiden verkkokirjastohakuihin.

Kuopion kaupunginkirjasto on vaihtamassa kirjastojärjestelmää vuosina 2014-2015. Ennen uuden kirjastojärjestelmän vaatimia järjestelmä- ja Marc21-konversiota on tärkeää siivota tietokanta, jotta ongelmat eivät siirtyisi uuteen järjestelmään. Hankkeen toteuttamiseen haetaan päätoiminen projektityöntekijä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana korjattiin tai täydennettiin yhteensä n. 40 000 tietuetta. Virheellisiä tietueita oli tietokannassa sekä jo edellisen konversion että kuntaliitosten jäljiltä. Tietueista korjattiin mm. virheellisiä kenttiä ja osakenttiä sekä vääriä aineistolajeja. Alun perin virheellisissä kentissä olevaa tietoa siirrettiin oikeisiin osakenttiin, jotta tiedot eivät väärien kenttien myötä katoaisi konversiossa. Tarvittaessa tietueisiin lisättiin marc21:n vaatimia kenttiä.
Apuna siivouksessa käytettiin järjestelmäntoimittajan Marc-oikeellisuusraporttia, josta pystyttiin tarkistamaan Usemarcon-virheet kentittäin.
Lisäksi hankkeen aikana tietokannasta poistettiin runsaasti vanhaa aineistoa (mm. lehtiä) sekä käytöstä poistettuja osastoja.

Tietokannan siivous vähensi konversiovirheiden määrää, mikä helpotti sekä marc21:een siirtymistä että järjestelmänvaihtoa. Vanhentuneen aineiston poistaminen lisää tiedonhaun hakutulosten relevanttiutta. Tietokannan siivouksella oli myös vaikutusta aineiston löytymiseen verkkokirjaston puolella. Myös tuplatietueiden yhdistäminen vaikuttaa sekä henkilökunnan että asiakkaiden tiedonhakutuloksiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Järjestelmänvaihdon ja marc21:een siirtymisen jälkeen tietokannan siivous jatkuu edelleen. Ajan tasalla oleva tietokanta helpottaa RDA:han ja yhteisluetteloon siirtymistä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 663
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi