Kuorot kiertävät kirjastoja
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1
02070
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050-3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on saattaa espoolaiset kuorot ja kirjastot yhteen. Kuorot saavat kirjastoista maksuttomia esiintymis- ja harjoitustiloja, ja kirjaston asiakkaat matalakynnyksisiä kulttuurielämyksiä sekä mahdollisuuden tutustua kuorolaulukulttuuriin. Tällä tavoin tuetaan aktiivista kansalaisuutta. Erityisinä painopistealueina ovat valtaosalle kuntalaisista vieraammat seniori- ja nuorisokuorot sekä ruotsinkieliset kuorot. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuuksien kävijäämäärät sekä osallistujilta ja kuoroilta saatu palaute.

Kuvaus : 

Hankkeessa kontaktoidaan espoolasia kuoroja, erityisesti suurelle yleisölle vähemmän tunnettuja: ruotsinkielisiä kuoroja sekä seniori- ja nuorisokuoroja. Syksyn 2018 aikana yhteistyössä niiden kanssa järjestetään tapahtumasarja, jonka puitteissa jokaisessa Espoon 17 kirjastossa järjestään kuorolaulutilaisuus. Kuorolaulutilaisuuksien avulla paitsi tarjotaan matalakynnyksisiä musiikkielämyksiä kirjaston asiakkaille myös tehdään näkyväksi moninaisia tapoja käyttää kirjaston tiloja. Osassa konserteista on myös tarkoitus osallistaa yleisöä yhteislauluun ja innostaa siten ihmisiä lauluharrastuksen pariin.

Saatujen kokemusten pohjalta rakennetaan Espoon kaupunginkirjastolle pysyvä kuoroyhteistyön malli vuoropuhelussa paikallisten kuorojen kanssa. Malli on jaettavissa muihin kuntiin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Espoolaiset kuorot (erit. nuoriso-, seniori- ja ruotsinkieliset kuorot)
Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hankkeen toiminta on kirjaston perustoimintaa, johon ei myönnetä erillistä valtionavustusta.

 
okm
avi