Kuorot kiertävät kirjastoja
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Espoon kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 1
02070
Ansvarsperson : 
Jaana Tyrni
Telefonnummer : 
050-3301762
E-post : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on saattaa espoolaiset kuorot ja kirjastot yhteen. Kuorot saavat kirjastoista maksuttomia esiintymis- ja harjoitustiloja, ja kirjaston asiakkaat matalakynnyksisiä kulttuurielämyksiä sekä mahdollisuuden tutustua kuorolaulukulttuuriin. Tällä tavoin tuetaan aktiivista kansalaisuutta. Erityisinä painopistealueina ovat valtaosalle kuntalaisista vieraammat seniori- ja nuorisokuorot sekä ruotsinkieliset kuorot. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tilaisuuksien kävijäämäärät sekä osallistujilta ja kuoroilta saatu palaute.

Projektbeskrivning : 

Hankkeessa kontaktoidaan espoolasia kuoroja, erityisesti suurelle yleisölle vähemmän tunnettuja: ruotsinkielisiä kuoroja sekä seniori- ja nuorisokuoroja. Syksyn 2018 aikana yhteistyössä niiden kanssa järjestetään tapahtumasarja, jonka puitteissa jokaisessa Espoon 17 kirjastossa järjestään kuorolaulutilaisuus. Kuorolaulutilaisuuksien avulla paitsi tarjotaan matalakynnyksisiä musiikkielämyksiä kirjaston asiakkaille myös tehdään näkyväksi moninaisia tapoja käyttää kirjaston tiloja. Osassa konserteista on myös tarkoitus osallistaa yleisöä yhteislauluun ja innostaa siten ihmisiä lauluharrastuksen pariin.

Saatujen kokemusten pohjalta rakennetaan Espoon kaupunginkirjastolle pysyvä kuoroyhteistyön malli vuoropuhelussa paikallisten kuorojen kanssa. Malli on jaettavissa muihin kuntiin.

Samarbetspartner/s: 
Espoolaiset kuorot (erit. nuoriso-, seniori- ja ruotsinkieliset kuorot)
Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€14 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Hankkeen toiminta on kirjaston perustoimintaa, johon ei myönnetä erillistä valtionavustusta.