Kurikan kirjasto – kaikkien kirjasto
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-4513635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Rönni/Minna Nevanen
Puhelin : 
06-451 3637
Sähköposti : 
minna.nevanen@kurikka.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on avata kirjaston palveluita ja kokoelmia niille, joille lukeminen on työlästä esim. iän tai sairauden myötä. Kynnys palveluiden käyttöön voi olla korkea myös pelkästään tottumattomuuden takia. Hankkeen tarkoitus on opastaa kirjaston palvelujen ja aineistojen käytössä ja alkuun pääsemisessä sekä edistää aikuisväestön tietoyhteiskuntataitoja. Kirjastossa järjestettävien ihmisläheisten ja sosiaalisten tapahtumien sisällöllistä painotusta viedään hankkeen ajatuksen mukaisesti enemmän tietoyhteiskuntataitojen ja kokoelman laajan hyödyntämisen suuntaan. Erityisesti huomioidaan ikäihmiset ja erityisryhmät ajatuksella "jokaiselle lukijalle kirja".

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettävien koulutusten ja tapahtumien määrä ja niihin osallistuvien henkilöiden määrä.

Kuvaus : 

Kurikan kirjasto on järjestänyt senioreille suunnattuja tapahtumia jo useamman vuoden ajan. Niistä on muodostunut odotettuja ja toivottuja kohtaamisia varttuneemman väestön parissa paikkakunnallamme. Kurikka on myös mukana Celia-kirjaston Kirjasto kaikille –pilotissa lukemisesteisille. Näiden kokemusten pohjalta haluaisimme hankkeen avulla avata entistä tehokkaammin kirjaston palveluita ja kokoelmia niille, joille lukeminen on työlästä esim. iän tai sairauden myötä. Välttämättä kaikilla, jotka tarvitsevat ohjausta aineistojen käytössä, ei ole diagnosoitua sairautta tai vammaa. Pelkästään tottumus kirjaston käyttöön voi puuttua ja täten kynnys palveluiden käyttöön on korkea. Tietoyhteiskuntataitojen perusteet eivät ole itsestäänselvyys aikuisväestön keskuudessa, joten vaikkapa e-aineistojen käyttö voi jäädä sen vuoksi. Kirjaston palvelujen ja aineistojen käyttö ei saisi olla kiinni siitä, että alkuun pääseminen on hankalaa. Monelle silti jo neuvon kysyminen kirjaston tiskiltä tai lukemisvinkin pyytäminen saattaa olla kynnyksen takana, koska ajatellaan että ”kaikki muutkin osaavat, joten kyllä munkin pitäis”. Haluamme jatkossakin järjestää kirjastossa ihmisläheisiä tapahtumia, jotka ovat myös sosiaalisia kohtaamisia. Viemme kuitenkin niiden sisällöllistä painotusta enemmän tietoyhteiskuntataitojen ja kokoelman laajan hyödyntämisen suuntaan. Jalasjärven kirjasto liittyy kuntaliitoksen myötä joukkoomme vuoden 2016 alusta, joten laajennamme senioritoimintaamme myös heille ja pyrimme siihen, että kaikissa kirjastojemme kolmessa toimipisteessä olisi tasapuolisesti aikuisille suunnattua toimintaa. Tietoyhteiskuntataidot Järjestämme hankkeen puitteissa nettivinkkauksia ja tietotekniikkaan liittyviä ”tietoiskuja”. Niitä pidetään osittain oman henkilökunnan ja osittain ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin. Korostamme tilaisuuksien markkinoinnissa sitä, että etukäteisosaamista ei tarvita ja tarjolla on tietoa kahvin lomassa. Tärkeää tilaisuuksissa on säännöllisyys, joten pyrimme siihen että jokaisessa kirjastossa tapahtuisi vähintään kolmen kuukauden välein jotakin tietoyhteiskuntataitoihin liittyvää. Kirjastollamme on vakiintunutta toimintaa henkilökohtaisten atk-opastusten järjestämisestä (enällin vastaanotot), joten näiden päivien yhteydessä on tilaisuus markkinoida ja pitää myös henkilökohtaisia opastuksia. Laitehankintojen avulla pyrimme siihen, että asiakas pääsisi kokeilemaan mm. e-aineistoja konkreettisesti silloinkin, kun hänellä ei vielä ole omia laitteita. Lisäksi haluamme kehittää mahdollisuutta osallistua tilaisuuksiin etäyhteyden avulla, sillä kaikkia tapahtumia emme pysty järjestämään kaikissa kolmessa toimipisteessämme. Aikataulu: Nettivinkkauksia pääkirjastossa ja Jurvan kirjastossa vuoden 2015 aikana yhteensä 8 kertaa, toiminnan laajentaminen Jalasjärvelle vuoden 2016 alusta, jolloin vinkkauksia vuoden aikana 12 kertaa. Kustannukset: Matkakustannukset 350 euroa Vierailevien asiantuntijoiden palkkiot 800 euroa Ilmoitukset ja mainonta 2000 euroa Tarjoilu 200 euroa Laitehankinnat: e-salkku (3 kpl) Esittelysalkku sisältää tabletin ja kuulokkeet joilla voidaan esitellä käytännössä asiakkaalle miten e-aineistoa pääsee käyttämään. Aineistona käytetään kirjaston omaa e-aineistoa sekä Celian valikoimaa. Salkku voidaan jättää myös asiakkaalle lainaan siksi aikaa kunnes hän hankkii omat laitteet. Hinta-arvio 600 €/salkku yhteensä 1800 € Etäsalkku (3 kpl) Vinkkareiden ja käyttäjäkouluttajien käyttöön tehty laukku jolla tilaisuus saadaan välitettyä toiseen kirjastoon tai yhteistyötahoon samanaikaisesti. Sisältö: kokousmikrofoni, headset, kaiuttimet, webkamera Hinta-arvio 450 €/salkku Yhteensä 1350 € Dataprojektori ja valkokangas Jalasjärven kirjastoon 800 € Kokoelmien avaaminen Monelle asiakkaalle on haastavaa löytää kirjastosta mieleistään luettavaa. Vaikka tarjontaa on paljon, siitä kiinni ottaminen ei ole aina helppoa. Celian pilotin puitteissa palveluja lukemisesteisille on markkinoitu ja markkinoidaan määrätyille kohderyhmille jo syksyn 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana. Jatkossa haluamme laajentaa ajatusta yhä laajemmalle yleisölle, ”jokaiselle lukijalle kirja”. Tämä edellyttää paitsi kirjaston työntekijän vierailuja erilaisissa tilaisuuksissa (esim. ikäihmisten kokoontumiset, erilaisten järjestöjen tilaisuudet) myös avoimien yleisötilaisuuksien järjestämistä. Palkkaamme hanketyöntekijän selvittämään, miten lukemisneuvontaa voisi järjestää ja vakiinnuttaa Kurikassa. Hän myös järjestää lukemisaiheisia tapahtumia ja tekee pohjatyötä niitä varten. Jalasjärvelle viritetään lukupiiritoimintaa, joka on ollut Kurikassa ja Jurvassa vireää jo usean vuoden ajan. Järjestämme kirjailijakiertueen, johon sisältyy viiden kirjailijavieraan esiintymiset kolmessa toimipisteessä. Laajalla yleisöllä on mahdollisuus tavata kirjailijoita ja saada virikkeitä lukuharrastukseen. Aikataulu: Lukupiiritoiminnan käynnistäminen Jalasjärvellä 9/2015-5/2016. Kirjailijakiertue 9/2015-8/2016. Lukemisesteisten palvelujen esittelyä myös Jurvassa (syksy 2015) ja Jalasjärvellä (kevät 2016). Kustannukset: Hanketyöntekijän palkkakustannukset (2 kk) 5.600 euroa Lukupiiri Jalasjärvelle palkkiot ja matkakustannukset 700 euroa Esiintymispalkkiot kirjailijoille (5 X 3 päivää) 5.900 euroa Matkat ja majoitus 2.250 euroa Ilmoitukset ja mainonta 2500 euroa Hankkeen kustannuksiin tulee myös vakituisen henkilökunnan oman työn osuus, jonka suuruudeksi on arvioitu 4200 euroa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jalasjärven kunnankirjasto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kurikan kirjasto on järjestänyt senioreille suunnattuja tapahtumia jo useamman vuoden ajan. Niistä on muodostunut odotettuja ja toivottuja kohtaamisia varttuneemman väestön parissa paikkakunnallamme. Kurikka on ollut mukana myös Celian Kirjasto kaikille -pilotissa.  

Kaikkien kirjasto -hankkeen avulla haluttiin avata entistä tehokkaammin kirjaston palveluita ja kokoelmia niille, joille lukeminen on työlästä esim. iän tai sairauden myötä. Kynnys palveluiden käyttöön voi olla korkea myös pelkästään tottumattomuuden takia. Hankkeen tarkoitus oli opastaa kirjaston palvelujen ja aineistojen käytössä ja alkuun pääsemisessä sekä edistää aikuisväestön tietoyhteiskuntataitoja. Kirjastossa järjestettävien ihmisläheisten ja sosiaalisten tapahtumien sisällöllistä painotusta vietiinkin hankkeen ajatuksen mukaisesti enemmän tietoyhteiskuntataitojen ja kokoelman laajan hyödyntämisen suuntaan.

Hankkeen alkaessa vuonna 2015 Kurikassa toimi kaksi kirjastoa:  Kurikan pääkirjasto sekä Jurvan kirjasto. Jalasjärven kirjasto liittyi kuntaliitoksen myötä joukkoomme vuoden 2016 alusta. Pyrkimyksenä on ollut, että kirjaston kaikissa kolmessa toimipisteessä olisi tasapuolisesti aikuisille suunnattua toimintaa.

Hankkeen suunnitelmassa painotettujen tietoyhteiskuntataitojen osalta kirjastoissa järjestettiin nettivinkkauksia sekä tietotekniikkaan liittyviä ”tietoiskuja” eli tekniikkaparkkeja. Niitä pidettiin suurimmaksi osaksi oman henkilökunnan, mutta osittain myös ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin. Oman henkilökunnan puolesta tapahtumia, erityisesti nettivinkkauksia, järjestivät hankkeen alulle panija, kirjastonhoitaja Paula Rönni ja kirjastovirkailija, ”e-nälli” Timo Nevala. Ulkopuolisina asiantuntijoina tekniikkaparkeissa oli henkilöitä SS-Datapalvelusta sekä Veikon koneelta. Tilaisuuksien järjestämisessä oli tärkeää korostaa, että etukäteisosaamista ei tarvita. Tärkeänä pidettiin myös tilaisuuksien säännöllisyyttä.  Pyrkimyksenä oli, että jokaisessa kirjastossa tapahtuisi vähintään kolmen kuukauden välein jotakin tietoyhteiskuntataitoihin liittyvää. Tämä tavoite toteutui kutakuinkin. Nettivinkkauksia pidettiin Kurikan ja Jurvan kirjastoissa vuosina 2015-2016 molemmissa kuusi kertaa (yht. 12 kertaa) ja Jalasjärvellä kaksi kertaa (vuonna 2016). Nettivinkkausten aiheina olivat mm. Gmail, netti-tv, Facebook, internet-selaimet sekä YLE:n palvelut. Tekniikkaparkkeja järjestettiin Kurikassa kaksi kertaa ja Jurvassa kerran. Niissä aiheina olivat Windows10, Epress, e-kirjat ja tabletit.  Näiden lisäksi järjestettiin yhteistyössä apteekin kanssa tapahtuma, jossa opastettiin Omakannan käytössä. Henkilökohtaiset atk-opastukset jatkuivat myös siten, että e-nällille voi Kurikan kirjastossa varata ajan, sekä niin, että e-nälli kävi etukäteen sovittuina päivinä Jurvassa ja Jalasjärvellä pitämässä opastuksia.

Laitehankintojen osalta pyrkimyksenä oli, että asiakkaat pääsisivät kokeilemaan laitteiden käyttöä, jos heillä itsellä ei vielä ole laitteita käytettävissään. Tavoitteena oli myös tilaisuuksiin osallistumisen mahdollistaminen etäyhteyksien avulla. Alun perin suunniteltujen e-salkun ja etäsalkun hankinnoista kuitenkin luovuttiin. Niiden käyttöä ei saatu toimivaksi, ja käytännössä tabletit osoittautuivat niin monikäyttöisiksi, että niillä voi tehdä periaatteessa samat asiat kuin suunnitelmassa olleilla salkuilla. Hankkeen laitehankinnat olivatkin sitten pääosin tabletteja, joita saatiin asiakaskäyttöön useita. Näin useampi asiakas pääsee hyötymään laitteista ja tabletteja voi tarvittaessa myös helposti kuljettaa käytettäväksi eri toimipisteisiin. Dataprojektori ja valkokangas Jalasjärven kirjastoon hankittiin suunnitelman mukaisesti.  

Kaikkien kirjasto -hankkeen tarkoituksena oli lisäksi saada avattua kirjaston kokoelmia paremmin asiakkaille: suuresta tarjonnasta voi olla haastavaa löytää juuri itselle sopivaa luettavaa tai muuta aineistoa. Palveluita on markkinoitu Celian pilotin puitteissa jo aiemmin lukemisesteisille. Ajatusta ”jokaiselle lukijalle kirja” haluttiin hankkeen myötä laajentaa myös isommalle yleisölle. Hanketyöntekijää lukemisneuvontaa varten ei palkattu, koska sitä varten ei saatu määrärahoja. Kirjaston oma henkilökunta on kuitenkin jatkanut avoimien yleisötilaisuuksien järjestämistä entistäkin monipuolisemmin. Myös pieniä pop up-kirjastoja on viety kahteen eri tapahtumaan, joissa on tällä tavalla markkinoitu kirjaston palveluja. Jo aiemmin toimineista tapahtumista lukupiirit sekä Kurikassa että Jurvassa ovat jatkaneet vireää toimintaansa.  Kokoontumisia on ollut vuosittain kahdeksan molemmissa kirjastoissa. Sekä Kurikan että Jurvan lukupiirejä vetävät ulkopuoliset ohjaajat – Kurikassa Pentti Orhanen ja Jurvassa Kirsti Juntura. Jalasjärvelle ei saatu lukupiiritoimintaa järjestymään, mutta siellä on ollut kuitenkin kirjallisuusiltoja neljä kertaa vuonna 2016, vetäjänä Hannu Salo. Kurikan kirjastossa alkoi kokoontua keväästä 2015 alkaen myös Novellikoukku. Tämän tapahtuman ideana on, että asiakkaat saavat tulla kuuntelemaan novelleja ym. lyhyitä tarinoita ja tehdä samalla käsitöitä. Käsitöiden tekeminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan tapahtuma on kaikille avoin. Novellikoukku järjestetään yhdessä Kurikan Marttojen kanssa ja lukijoina ovat vuorotelleet kirjastonhoitajat sekä Marttojen edustaja. Tapahtuma järjestetään kerran kuukaudessa keväisin ja syksyisin ja siitä on tullut suosittu.

Varsinaista, alun perin hankesuunnitelmassa kaavailtua kirjailijakiertuetta ei järjestetty, mutta jokaisessa kirjaston toimipisteessä on käynyt kirjailijavieraita sekä ollut runotapahtumia. Vuonna 2015 Kurikan ja Jurvan kirjastoissa oli runomies Reijo Vähälän runotilaisuus. Enkelikirjoistaan tunnettu Kirsi Ranto vieraili Kurikassa syksyllä 2015 ja saavutti huomattavan suuren 45 hengen osallistujamäärän. Vuoden 2016 jokaisessa kolmessa toimipisteessä vieraili eräkirjailija Martti Peltomaa alias Aslak Aapa. Muita kirjailijavieraita olivat Kurikassa syksyllä Roope Lipasti, joka kävi esiintymässä myös yläkoululla, sekä Jalasjärvellä Mauno Kentta ja Matti Käkelä. Murrerunoilija Markku Huhta vieraili myös sekä Jurvan että Kurikan kirjastoissa.

Myös muita aikuisille tarkoitettuja tapahtumia järjestettiin useita. Kurikassa oli kaksi askarteluaiheista tapahtumaa: Eija Pöyryn pitämä Kirjan uusi elämä, jossa askarreltiin poistokirjoja hyödyntäen, sekä Anne Luoman jouluaskartelu. Mielen personal trainer Tinka Kuusio Kurikasta piti joulukuussa 2015 hyvin suositun Ajatusten ja mielen illan (65 osallistujaa). Kurikan toimintakeskuksen kirjastoryhmä kävi tutustumassa kirjastoon elokuussa 2016. Kulttuuriviikon yhteydessä syyskuulla 2016 oli kaksi Wanhaa Kurikkaa -elokuvaesitystä.  Näitten lisäksi on ollut useita musiikillisia tapahtumia, joissa ovat olleet mukana Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto ja Sedu Kurikka. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto on järjestänyt kirjastossa jousi-, kitara- ja pianokonsertteja ja Sedu Musatiistai-tapahtumia. Lisäksi kirjaston henkilökunta piti vuonna 2015 musaklubia. Sekä vuonna 2015 että 2016 järjestettiin suosittu Perinteiset joululaulut -tapahtuma sekä lapsille että aikuisille. Laulattajana ja vetäjänä toimi musiikinopettaja Mari Luomala-Kulkula. Hän piti myös keväällä 2016 Laulullisen kotiseutupäivän Kurikan kirjastossa.  Jurvan kirjastossa järjestettiin Entisten nuorten terveyspäivä sekä Vanhustenviikon teemapäivä. Jalasjärvellä on ollut Marttojen pääsiäisaskartelu, Kotiseutupäivän yhteydessä kolme kotiseutufilmiesitystä sekä kaksi yhteislaulutilaisuutta, joissa vetäjinä ovat olleet Mari Luomala-Kulkula ja Kurikan pelimannit. Lisäksi kirjastosta on vierailtu kaksi kertaa seurakunnan järjestämillä Olopäivillä. Siellä kirjaston palveluja ovat esitelleet kirjaston henkilökunnan edustajat Kaija Hongisto ja Päivi Samppala.

Hankkeeseen myönnetty avustus on käytetty tilaisuuksien markkinointiin, järjestelykuluihin, esiintyjien ja vierailijoiden palkkioihin ja matkakuluihin sekä laitehankintoihin. Omarahoitusosuus koostuu oman henkilökunnan palkkakuluista ja matkakuluista, tapahtumien tarjoilukuluista sekä osasta ilmoituskuluja.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Aikuisten tapahtumiin ei ole aina helppo saada osallistujia. Tilaisuutta järjestettäessä ei koskaan voi etukäteen tietää, saapuuko paikalle viisi vai 50 henkeä. Yleensä tapahtumien ja koulutuksien ym. tilaisuuksien yhteydessä on ollut myös jonkinlainen tarjoilu, tavallisesti kahvia ja pullaa. Tarjoilun on arveltu myös houkuttelevan osallistujia paikalle. Novellikoukun ideaan tämä tarjoilu kuuluu olennaisena osana. Tilaisuuksia on myös mainostettu ja markkinoitu paikallislehdissä, ilmoitustauluilla sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram). Mainonnassa on korostettu tapahtumien avoimuutta ja vapaata pääsyä eli maksuttomuutta.

Jokaiseen tapahtumaan on tullut osallistujia, joskus enemmän ja toisinaan vähemmän. Suosittuja ovat olleet musiikkikonsertit, laulutapahtumat sekä yksittäisistä tapahtumista Ajatusten ja mielen ilta (Tinka Kuusio) ja Kirsi Rannon kirjailijavierailu. Nettivinkkaukset ja tekniikkaparkit ovat myös olleet suosittuja ja erityisesti e-nällin henkilökohtaiset atk-opastukset: tällaiselle toiminnalle on selvästi tarvetta ja tilausta.

Koska tapahtumat on järjestetty suurimmaksi osaksi oman henkilökunnan voimin, voi sanoa, että hanke on onnistunut hyvin. Tapahtumien järjestämiseen kuuluu paljon kaikenlaista: esiintyjien kanssa tehtävät sopimukset, ilmoittelu ja markkinointi, esiintymistilan järjestäminen ja mahdollisen tarjoilun hankkiminen sekä kattaminen. Joihinkin tapahtumiin pitää myös valmistautua aivan erityisesti, kuten nettivinkkauksiin ja Novellikoukkuun. Täytyy etsiä materiaalia ja suunnitella puheita sekä lukemisia. Kirjailijavieraat ym. esiintyjät saattavat matkustaa kaukaakin paikalle, jolloin tarvitaan myös kuljetuksia. Nämä kaikki työt vievät aikaa niin sanotulta normaalilta kirjastotyöltä, mutta ovat toisaalta myös hyvin tervetullutta vaihtelua arkityöhön. Samalla henkilökunta oppii itsekin uutta, mikä on tärkeää työssä kehittymisen kannalta.

Toimenpiteiden vaikutukset ovat pitkälti sellaisia, jotka eivät heti tule esille tai ole selkeästi huomattavia. Kuitenkin osallistujille tapahtumat ja tilaisuudet ovat monesti voineet olla hyvinkin tärkeitä. Kirjasto on alettu kokea paikkana, jossa ei ole vain kirjoja, vaan myös musiikkia ja kaikenlaisia muita tapahtumia. Kirjasto koetaan paikaksi, jossa tapahtuu ja josta voi aina kysyä. Tapahtumia jo melkeinpä odotetaan ja pidetään selvänä, että niitä järjestetään. Myös kirjaston henkilökuntaa tietoteknisenä tukena sekä tiedonhaun ammattilaisina tunnutaan arvostavan.

Jatkotoimenpiteet: 

Hyviksi todettujen tapahtumien järjestämistä jatketaan. Näitä ovat erityisesti nettivinkkaukset, Novellikoukku ja musiikkitapahtumat. Tietoyhteiskuntatataidoissa opastaminen on koettu tärkeäksi, joten sitä tehtävää kirjaston tulisi aktiivisesti jatkaa. Aikuisväestöä kiinnostavia vierailijoita pyritään jatkossakin saamaan esiintymään. Paikalliset ja/tai tunnetut kirjailijat tai muut esiintyjät ovat osoittautuneet suosituimmiksi; aiheella toki on myös merkitystä. Kirjasto on avoin kaikenlaisten sinne soveltuvien tapahtumien (luennot, askartelu yms.) järjestämiseen. Celian palvelut jatkuvat myös edelleen. Pyrkimyksenä on lisäksi, että kirjaston tapahtumat ja palvelut olisivat tasapuolisesti saatavilla koko kunnan alueella, mukaan lukien Jurvan ja Jalasjärven kirjastot. Yhteistyö kirjastojen kesken on (edelleen) tärkeää. Eepos-kirjastokimppa tuonee kirjastojen toimintaan omat haasteensa, mutta myös mahdollisuuksia entistä laajempaan yhteistyöhön.

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 950
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 450
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 851
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 851
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
18kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
126henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
100kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 432henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000