Kurun lähikirjasto omatoimiaikaan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylöjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koivumäentie 2
33470
Kirjaston puhelin : 
040 133 1431
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylojarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylo
Y-tunnus : 
0158221-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marko Ojala
Puhelin : 
050 390 4619
Sähköposti : 
marko.ojala@ylojarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on aloittaa omatoimiaukiolot Kurun lähikirjastossa ja näin parantaa kirjaston saavutettavuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijämäärä, lainamäärä, aukiolotuntien määrä.

Kuvaus : 

Kurun kirjastosta tuli osa Ylöjärven kirjastoverkkoa vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä. Lähikirjastolle remontoitiin uudet tilat entiseen kunnan virastotaloon. Kirjaston yhteydessä on kaupungin palvelupiste, jota pyöritetään kirjaston henkilökunnan voimin. Kokonaislainaus on ollut reilut 30 000 ja kävijämäärä peräti noin 35 000. Kävijämäärää nostaa palvelupisteasiointi, kirjaston erinomainen sijainti ja luova yhteistyö samassa kiinteistössä sijaitsevan nuorisotilan kanssa. Entisestä kuntakeskuksesta on Ylöjärven pääkirjastoon matkaa yli 40 kilometriä. Toisaalta Kurun pohjoisosista tulee Ylöjärven keskustaan matkaa 70 km ja Kurun palvelujen ääreenkin yli 30 km.

Lähipalvelun edelleen kehittämiseksi Ylöjärven kirjasto käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on avata kirjasto asiakkaiden käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin omatoimiperiaatteella. Kirjastoon hankitaan lainaus-/palautusautomaatti, hälytinportit ja kulunvalvontalaitteisto, Henkilökunnan ollessa paikalla tarjolla ovat kaikki kirjaston palvelut, kuten esimerkiksi tietopalvelu ja muu henkilökohtainen opastus, kaupungin palvelupisteen palvelut, kirjastokäytön ja tiedonhaun opetus sekä satutunnit.  

Asiakaskyselyissä ja suorissa palautteissa on toivottu lisää ilta- ja viikonloppuaukioloja, koska erityisesti kauempana Kurun keskustasta asuvilla ei ole kovin hyviä mahdollisuuksia asioida kirjastossa normaaleina aukioloaikoina. 

Avustusta haetaan kulunvalvontalaitteiston hankintaan ja projektityöntekijän palkkaamiseen rfid-konvertointia sekä asiakkaiden opastamista varten. Omarahoitusosuus koostuu automaatin, porttien ja rfid-tagien hankinnasta, projektin hallinnointikuluista sekä kiinteistöön tehtävistä välttämättömistä muutostöistä. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kuru-neuvosto, Ylöjärven kaupungin nuorisopalvelut

Aiemmat hankkeet: 

Viljakkalan kirjastoon lisää aukioloaikaa!

Itsepalvelukirjasto keskelle kaupunkia (Vaasa)

Itsepalvelukirjasto (Alajärvi)

Tervakosken avoin kirjasto

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Omatoimiaukiolot alkoivat Kurun kirjastossa 5.10.2015. Asiakkaiden käytössä ovat lainaus-/palautusautomaatti, lehtilukusali, varausten omatoiminouto ja kirjaston tietokoneet. Etukäteen sopimalla myös kokoustilaa voi käyttää omatoimiaikaan. Omatoimikäytölle ei ole ikärajaa, kirjastokortti ja tunnusluku riittävät. Viikossa omatoimiaukiolotunteja on  täyden palvelun aukiolotuntien lisäksi 46 (ma-to klo 7-21 ja pe-su klo 7-19).  Kurun kirjaston kiinteistön muuntaminen omatoimikäyttöön edellytti jonkin verran muutostöitä. Esimerkiksi ulko-ovi piti vaihtaa kokonaan. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat näiden kulujen takia ennakoitua suuremmat.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kurun kirjaston lainausmäärä nousi ajalla 10.2015-9.2016 noin 6 % ja kävijämäärä 5 %. Omatoimikävijöitä on ollut noin 450 kuukaudessa ja niiden osuus kaikista kävijöistä on noin 15 %. Positiivista palautetta on tullut paljon ja erityisesti on kiitetty mahdollisuutta asioida kirjastossa viikonloppuisin. Vastaava hanke Viljakkalan kirjastossa nosti kävijämääriä paljon enemmän, mutta toisaalta lähtötilanne oli aivan erilainen. Kurussa kävijöitä oli jo ennen omatoimiaukioloja noin 3000 kuukaudessa, kun taas Viljakkalassa noin 900. Kurun kirjastossa on melko paljon kaupungin palvelupisteasiointia, mikä ei ole mahdollista omatoimiaikaan. On erinomaista että kirjaston käyttöaste on noussut, vaikka se oli jo valmiiksi korkea.

Jatkotoimenpiteet: 

 Kurun kirjaston aukiolot on tarkoitus pitää laajoina jatkossakin. Omatoimiaukiolot tuovat kuitenkin tarvittaessa joustoa poikkeustilanteisiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€26 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€45 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€49 525
Oma rahoitus yhteensä: 
€31 525
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000
 
okm
avi