Kuukauden kotimainen kirjailija
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Satu Kinnari
Toholammin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkotie 2
69300
Bibliotekets telefonnummer : 
040-1505280
Bibliotekets e-postadress : 
toholammin.kirjasto@toholampi.fi
ISIL-kod : 
FI-Tohol
FO-nummer : 
0182779-8
Ansvarsperson : 
Satu Kinnari
Telefonnummer : 
040-1505281
E-post : 
satu.kinnari@toholampi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa kirjaston asiakkaita kiinnostaviin kotimaisiin kirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa kutsumalla kirjastoihin kirjailijavieraita vuorokuukausin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

- tapahtumien lukumäärä
- yleisön lukumäärä
- kirjailijavierailuiden vaikutus lainaukseen

Projektbeskrivning : 

Toholammin kunnankirjasto sekä Kannuksen kaupunginkirjasto aikovat juhlistaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta esittelemällä asiakkailleen (ja ei-käyttäjilleen) vuoden 2017 jokaisena kuukautena yhden kotimaisen kirjailijan. Kuukauden kotimainen kirjailija huomioidaan molemmissa kirjastoissa näyttävästi esimerkiksi aineistonäyttelyin, artikkelein verkkokirjastossa sekä laajalla tiedottamisella. Kuukauden kotimainen kirjailija -hanke saa myös oman blogin/facebook-sivut. Kuukauden kohokohtana on kirjailijan vierailu kirjastolla.

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa kirjaston asiakkaita kiinnostaviin kotimaisiin kirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa sekä tuoda kirjastoihin mahdollisesti myös uusia asiakkaita. Sekä Toholammin kunnankirjastossa että Kannuksen kaupunginkirjastossa tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa, ja kirjastot ovat järjestäneet lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia. Koululaisille suunnattu kirjavinkkaustoiminta on molemmissa kirjastoissa säännöllistä. Tässä hankkeessa keskitytään aikuisempiin asiakkaisiin sekä nuoriin aikuisiin ja heidän lukuharrastuksensa tukemiseen.

Kirjailijavierailut järjestetään vuorokuukausin siten, että joka toinen kuukausi Toholammin kirjasto järjestää kirjailijavierailun ja joka toinen kuukausi Kannuksen kirjasto. Välimatka kirjastojen välillä on lyhyt, joten kynnys lähteä naapurikuntaan kirjailijaa kuulemaan ei ole suuri. Kotimaisuuden lisäksi kirjailijavieraiden valinnassa huomioidaan asiakaskunnan kiinnostuksen kohteet, ja tarkoituksena on kutsua kirjastoihin niin paikallisia kirjailijoita kuin myös maakunnallisesti ja valtakunnallisesti tunnettuja kirjailijoita.

 

Haettava avustus

Kirjailijoiden palkkiot sekä Lukukeskuksen välitysmaksut yht. 4800e

Matkakustannukset 2000e

Majoituskustannukset 2000e

Mainokset paikallislehdissä 800e

 

Samarbetspartner/s: 
Kannuksen kaupunginkirjasto
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

 

 

 

Tidigare projekt: 

Kontakti kirjailijaan! Lieksan kaupunginkirjasto (2013)

Koko kylä lukee (Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastot (2014)

Kirjailijavierailuilla lukuintoa Nurmekseen (2013)

Kohtaa elävä kirjailija! Vihdin kunnankirjasto (2012)

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Toholammin kunnankirjasto sekä Kannuksen kaupunginkirjasto juhlistivat Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta esittelemällä asiakkailleen (ja ei-käyttäjilleen) vuoden 2017 jokaisena kuukautena yhden kotimaisen kirjailijan. Kuukauden kotimainen kirjailija huomioitiin molemmissa kirjastoissa muun muassa aineistonäyttelyin, tiedottamalla paikallislehdissä ja sosiaalisissa medioissa sekä kutsumalla kirjailija paikan päälle.
Hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa kirjaston asiakkaita kiinnostaviin kotimaisiin kirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa sekä tuoda kirjastoihin mahdollisesti myös uusia asiakkaita. Ennen kirjailijavierailujen järjestämistä kirjastojen asiakkaiden toiveita kartoitettiin ja niitä pyrittiin myös mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Kirjailijavierailut toteutettiin yhtä paikallista kirjailijaa lukuun ottamatta yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa. Yhteistyö Lukukeskuksen kanssa on aina sujuvaa, ja kirjaston henkilökunnan työaikaa säästyi huomattavasti kun Lukukeskus huolehti yhteydenpidosta ja sopimuksista kirjailijoiden kanssa. Haasteita aiheuttivat lähinnä kirjailijoiden kiireiset aikataulut sekä välimatkat: suuri osa kirjailijoista asuu Etelä-Suomessa ja kulkuyhteydet Keski-Pohjanmaan pikkukuntiin voivat olla hankalat. Erityisenä onnistumisena hankkeessa koettiinkin se, että joka kuukaudelle saatiin kiinnostava kirjailijavieras ja että niin moni kirjailija oli valmis lähtemään pitkän matkan taakse. Moni kirjailija vieraili reissunsa aikana myös muissa lähiseudun ja naapurimaakunnan kirjastoissa, ja myös itse tiedotimme ahkerasti etenkin oman kimpan kirjastoja lähestyvistä vierailuista jotta muillakin kirjastoilla oli mahdollisuus varata kirjailijavierailu.

Kirjailijavierailut toteutettiin pääsääntöisesti vuorokuukausin molemmissa kirjastoissa, tosin alkuvuodesta vierailuja järjestettiin peräkkäisinä kuukausina samassa kirjastossa kirjailijoiden aikatauluista johtuen. Kirjastoissa vierailivat seuraavat kirjailijat:
tammikuu: Maarit Tyrkkö (Toholampi)
helmikuu: Roope Lipasti (Toholampi)
maaliskuu: Tuomas Kyrö (Kannus)
huhtikuu: Paula Havaste (Kannus)
toukokuu: Ville Kaarnakari (Toholampi)
kesäkuu: Markku Ropponen (Kannus)
heinäkuu: Teemu Keskisarja (Toholampi)
elokuu: Matti Rämö (Kannus)
syyskuu: Leena Lehtolainen (Toholampi)
lokakuu: Heleena Lönnroth (Kannus)
marraskuu: Veli Ranta-Ojala (Toholampi)
joulukuu: Anneli Kanto (Kannus)

Kaikki vierailut onnistuivat hienosti. Kirjailijat kertoivat työstään ja tuotannostaan ja moni kirjailija myös luki tekstejään. Vuoropuhelu yleisön kanssa oli vilkasta, ja sekä Kannuksessa että Toholammilla yleisö oli aktiivista ja esitti kirjailijoille kysymyksiä.

Webbsidor, publikationer och material: 

Kirjailijavierailuista kirjoitettiin artikkeleita Anders- verkkokirjastoon. Hankkeelle luotiin yhtenäinen graafinen ilme jota toteutettiin julisteissa, flyereissä, sosiaalisessa mediassa ja muussa verkossa tapahtuvassa mainonnassa. Kirjailijoista kirjoitettiin lyhyitä esittelytekstejä mm. kuntatiedotteisiin ja tekstejä tarjottiin myös paikallislehdille.

Lähetimme paikallismedioille säännöllisesti tiedotteita sekä hankkeesta että tulevista kirjailijavierailuista. Vierailut huomioitiin paikallislehtien tapahtumauutisissa, mutta toivomaamme suurempaa mediahuomiota hankkeelle emme saaneet.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjailijavierailut elävöittivät kirjastojen vuotta, ja huomasimme, että vierailuille oli selkeä tilaus: kirjailijat kiinnostivat ja asiakkailta tuli paljon positiivista palautetta. Kirjailijavierailut ovat sellaista tapahtumatoimintaa, mitä kirjastoilta toivotaan ja odotetaan. Ennalta toivoimme, että kirjailijavierailut naapuruskirjastoissa rohkaisisivat kirjastoihin väkeä myös naapurikunnasta, ja näin myös kävi: Toholammilla kävi kannuslaisia kuuntelemassa kirjailijoita sekä päinvastoin. Myös muualta maakunnasta tuli kuulijoita tilaisuuksiin. Kaikki kirjailijat eivät saaneet suuren suurta yleisöä, mutta jokaiselle vierailulle kuitenkin riitti kuulijoita ja usein vähälukuisempi yleisö oli sitäkin vilkkaampi kyselijä ja keskustelija. Kirjailijoiden tuotanto oli esillä hyvissä ajoin ennen vierailua, ja pieni lainauspiikki oli nähtävissä kirjailijan teoksiin etenkin heti vierailun jälkeen.

Fortsatta åtgärder: 

Hanke osoitti sen, että kirjailijavierailut koetaan yhä hyvin tärkeänä kirjastojen tapahtumatoimintana, ja aiomme jatkossakin järjestää vierailuja. Vierailuja voidaan järjestää yhteistyössä maakunnan sekä naapurimaakunnan kirjastojen kanssa, jolloin esimerkiksi matkakustannuksia voidaan jakaa. Kirjailijat myös lähtevät helpommin pitkän matkan taakse jos vierailuja saadaan järjestettyä samalle reissulle useampia.

Hankkeelle on haettu jatkoa. Tulevassa hankkeessa keskitymme nuortenkirjailijoihin ja kouluvierailuihin kuitenkin siten, että ainakin osa kirjailijavieraista vierailee myös kirjastoissa niin että kaikki halukkaat pääsevät kuulemaan kirjailijaa.

Ytterligare information: 

Kannuksen kaupunginkirjastolta laskutetaan puolet omavastuuosuudesta.

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 600
Egen finansiering: 
€2 880
Budget sammanlagt: 
€12 480
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 086
Egen finansiering: 
€2 586
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€1 293

Statistik:
Antalet evenemang: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
357henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016