Kuukauden kotimainen nuortenkirjailija
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Toholammin kunnankirjasto
Toholammin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 2
69300
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Kinnari
Puhelin : 
0401505281
Sähköposti : 
satu.kinnari@toholampi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hanke liittyy teemaan 1 Monipuoliset lukutaidot. Hankkeen tavoitteena on nuorten lukuinnon kasvattaminen ja lukuharrastuksen tukeminen. Tavoitteena on myös jakaa kirjaston henkilökunnalle, opettajille sekä lasten ja nuorten vanhemille tietoa lukemisen tärkeydestä sekä vinkata innostavaa kirjallisuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumisen määrällisiä mittareita ovat kirjailija- ja asiantuntijavierailujen lukumäärät sekä tavoitetun yleisön lukumäärä. Myös kirjalainojen ja -varausten määriä seurataan. Laadullisia mittareita ovat mm. kohdeyleisöltä saatu palaute. Palautetta ja toiveita voidaan kerätä myös kyselyin.

Kuvaus : 

Hankkeessa kutsutaan vuorokuukausin nuortenkirjailija paikkakunnalle, ja kirjailija vierailee vierailunsa aikana joko alakoulujen 5.-6. -luokilla tai yläkoulussa ja lukiossa kirjailijan kohdeyleisöstä riippuen. Vierailut tulevat olemaan aina vähintään kaksipäiväisiä jotta kirjailija ehtii kiertää mahdollisimman monta koulua ja esiintyä myös kirjastolla. Vierailijat tilataan pääasiallisesti Lukukeskuksen kautta. Kirjailijoiden ohella lukuintoa edistämään voidaan kutsua myös esimerkiksi draamavinkkari. Koska hankkeen tarkoituksena on kasvattaa nuorten lukuintoa ja jakaa tietoa sekä vinkkejä lukuharrastuksen edistämisestä, kutsutaan vieraaksi myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntijoita.

Hanke käynnistyy huhtikuussa 2018, jolloin molemmille paikkakunnille kutsutaan lasten ja nuorten kirjallisuuden asiantuntija kertomaan kirjaston henkilökunnalle ja asiakkaille sekä vanhemmille ja opettajille lasten ja nuorten lukuharrastuksen tärkeydestä ja sen tukemisesta. Kevään ja kesän 2018 aikana suunnitellaan tulevan syksyn kirjailijavierailut sekä varataan vierailijat. Syksyn 2019 aikana kartoitetaan koulujen toiveita seuraavan lukukauden vierailuista ja varataan vierailijat. Kirjailijavierailut pyritään toteuttamaan vuorotellen Kannuksessa ja Toholammilla, sekä kouluilla että kirjastoilla. Kirjailijavieraat tilataan pääosin Lukukeskuksen kautta ja hankkeen kohteena olevat asiakkaat eli nuoret, opettajat ja vanhemmat pääsevät itse vaikuttamaan kutsuttavien kirjailijavieraiden ja kirjavinkkareiden valintaan. Toiveita kartoitetaan erilaisin kyselyin.

Hankkeen työryhmä koostuu Kannuksen kirjaston informaatikosta, Toholammin kirjaston kirjastovirkailijasta sekä kirjastojen yhteisestä kirjastonjohtajasta. Työryhmän jäseneksi kutsutaan myös yksi edustaja molempien paikkakuntien yläkoulusta/lukiosta. Työryhmä suunnittelee vierailujen ajankohdat, päättää kutsuttavat vieraat kohdeyleisön toiveet huomioiden ja on yhteydessä Lukukeskukseen. Vierailujen käytännön järjestelyt hoitaa vierailun kohteena olevat koulut ja kirjasto.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Toholammin yläkoulu, Toholammin lukio, Yläkoulu Juhani Vuorisen koulu (Kannus), Kannuksen lukio
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi