Kuvallisen kotiseutuaineiston liittäminen kirjaston Sanapaltti-tietokantaan
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Pornaisten kunnankirjasto
Pornaisten kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkotie 174
07170
Bibliotekets telefonnummer : 
040-1745 060
Bibliotekets e-postadress : 
porkir@pornainen.fi
ISIL-kod : 
FI-Porna
FO-nummer : 
0130095-3
Ansvarsperson : 
Marianne Lindblad
Telefonnummer : 
040-356 8573
E-post : 
marianne.lindblad@pornainen.fi
Projektbeskrivning : 

 Projektin taustaa

Pornaisissa on toiminut 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkukymmeninä kaksi valokuvaajaa, Kaarlo Tenhonen ja Tauno Teiramo, jotka molemmat ovat merkittävällä tavalla tallentaneet Pornaisten pitäjää ja maisemaa sekä pornaislaisia. Säilyneissä kuvissa ja negatiiveissa on työkuvia, henkilökuvia ja kuvia rakennuksista sekä erilaisista juhlatilaisuuksista mm. hautajaisista ja haudoista.

Kuvien skannaus digitaaliseen muotoon saattaisi ne yleiseen käyttöön ja säilyttäisi tärkeän kappaleen paikallista historiaa kuvina. Kirjaston kotiseutukokoelmassa ei ole tuolta ajalta olevaa kuvamateriaalia lainkaan.

Osa kuvien lasinegatiiveista on Pornainen seuran hallinnoiman kotiseutumuseon kokoelmissa ja osa yksityishenkilöiden omistuksessa ja tällä hetkellä kirjaston hallussa. Kirjasto saa negatiivit vastikkeetta lainaksi digitointia varten kotiseutukokoelmakäyttöön. Paikallinen kotiseutumuseo toimii kotiseutuyhdistyksen ylläpitämänä seurakunnan tiloissa ilman toimintaan kohdistuvaa rahoitusta tai palkattua henkilökuntaa. Museotilojen lämpötila tai muut olosuhteet eivät ole asianmukaiset negatiivien säilyttämistä ajatellen. Museolla ei ole myöskään säännöllisiä aukioloaikoja. Lasinegatiivit tulisi inventoida, luetteloida ja digitoida.

Projektin hankesuunnitelma 

Kuvat ja negatiivit kerätään ja käydään läpi. Niistä tehdään paperikuvat, ne digitoidaan ja laitetaan nähtäväksi verkkoon siltä osin kuin se on tekijänoikeudellisesti mahdollista. Tällöin kuvat ovat kaikkien kiinnostuneiden käytössä, kuten paikallishistorian harrastajat, sukututkijat, koulut ym. Kuvissa olevat henkilöt on tarkoitus saada tunnistettua, jotta kuvilla olisi jatkossa paikallisesti muutakin arvoa kuin ainoastaan vanhan kuvan arvo. Rahoitusta haetaan digitoinnista ja paperijäljenteiden tekemisestä aiheutuviin kuluihin. Kirjaston oma rahoitusosuus koostuu henkilökunnan palkkamenoista ja aineiston järjestämiseen liittyvistä materiaalikuluista. Negatiivien kerääminen on jo aloitettu, mutta varsinaisesti hanke kohdentuu loppuvuoteen 2014 sekä vuoteen 2015.

Hanke on jatkumoa Pornaisten vanhan kansakirjaston, Porneesin lainakirjaston aineiston digitointihankkeelle, joka valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä (hanke on aloitettu maaliskuussa 2012).  Sivuilla on erityinen galleria-osio, johon kuva-aineisto on tarkoitus viedä.

Projektin tarkoitus

Projektin tarkoituksena on saada kuvien henkilöt tunnistettua sekä taata ainutkertaisen kuva-aineiston säilyminen sekä tuoda kuvat kaikkien kiinnostuneiden saataville. Hankkeen myötä varmistamme kuvallisen perinnön säilymisen tuleville sukupolville. Nykyisten museotilojen olosuhteet eivät täytä tämänkaltaisen materiaalin säilytykselle asetettuja vaatimuksia. Tästä johtuen kuva-aineiston tallentamisella on jo kiire.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Pornainen seura ry.

Tidigare projekt: 

Hanke täydentää Pornaisten vanhan kansakirjaston, Porneesin lainakirjaston aineiston digitointihankketta, joka valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä (hanke on aloitettu maaliskuussa 2012). Tällöin digitoitu aineisto saadaan yleiseen käyttöön kirjaston Sanapaltti-verkkosivuille. Sivuilla on erityinen galleria-osio, johon nyt työn alla oleva kuva-aineisto on tarkoitus viedä.

Webbsidor, publikationer och material: 

Verkkosivu: www.sanapaltti.fi

Materiaalit: Powerpoint-esityksiä Sanapaltista. On tehty niinsanottu yleisesitys sekä koululaisille suunnattu esitys. Lisäksi on tehty Sanapalttia mainostavia kirjanmerkkejä.

Erilaisia Powepoint-esityksitä tullaan tekemään jatkossa lisää sen mukaan, millaiselle ryhmälle Sanpalttia esitellään.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Olemme pitäneet koululaisille oppitunteja, joissa on kerrottu Sanapaltti-tietokannasta, näytetty vanhoja valokuvia ja kerrottu entisajan Pornaisista. Nämä oppitunnit ovat olleet hyvin sidoksissa kotiseutuaiheeseen opetukseen, näitä oppitunteja tullaan jatkamaan syksyllä. Tarkoituksena on ollut saada oppilaat ja opettaja kiinnostumaan Sanapaltin kautta vanhoista ajoista ja rohkaista heitä kysymään sukulaisilta juuristaan ja muistoista entisiltä ajoilta. Mielestämme olemme tässä onnistuneet.

Sanapalttiin digitoitujen kuvien tunnistamisessa on käytetty apuna paikkakuntalaisista koostunutta ”kuvaryhmää”, se on kokoontunut useamman kerran sekä tänä että viime vuonna. Sen lisäksi, että olemme saaneet tietoja kuvista, on kuvaryhmä ollut oiva apu Sanapaltin markkinoimisessa. Lisäksi ryhmällä on ollut ryhmäläisille kulttuurisesti ja sosiaalisesti voimaannuttava vaikutus.

Fortsatta åtgärder: 

Jatkossa tulemme pitämään koululaisille tunteja Sanapaltista. Tunnit suunnitellaan kullekin luokkatasolle sopivaksi

Lisäksi erilaiset ryhmät voivat tilata meiltä ajan, jolloin heille voidaan esitellä Sanpalttia.

 Lisäksi opastamme tarvittaessa yksittäisiä asiakkaita siinä, kuinka he voivat katsoa Sanapaltista kuvia ja kuinka mahdolliset tunnistetiedot lähetetään. Tunnistetiedot kuviin lisätään sitä mukaan, kun niitä saadaan ihmisiltä. Sanpalttia ei voi enää kuvata hankkeena vaan se on yksi kirjaston vakiintunut toimintamuoto.

Hankkeen ajan on yksi työntekijöistämme saanut käyttää viikosta yhden työpäivän Sanapaltti-hankkeeseen. Jatkossa hänen toimenkuvaansa kuuluu Sanapaltista koululaisille ja eri ryhmille pidettävät tunnit sekä kuvatunnistusten kirjaaminen tietokantaan.

Projektet börjar : 
01/09/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€13 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 906
Egen finansiering: 
€6 906
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
165henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000