Kyläkouluille kirjavinkkari
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hämeenkyrön kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyrönsarventie 16
39100
Kirjaston puhelin : 
0503904213
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hameenkyro.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hamkun
Y-tunnus : 
0132947-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäntylä
Puhelin : 
0503904213
Sähköposti : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Kuvaus : 

Usein kirjaston tapahtumat, esimerkiksi vinkkaukset, jäävät vain kirkonkylän koulun oppilaille tarjottavaksi palveluksi. Hämeenkyrössä on 7 kyläkoulua, joiden peruspalvelut hoidetaan hyvin kirjastoauton avulla. Kyläkouluille halutaan nyt tarjota kirjavinkkarin käynti. Tarkoitus on lisätä lukuharrastusta ja kirjastoauton käyttöä. Hankerahoituksen avulla on mahdollista palkata ulkopuolinen kirjavinkkari kiertämään kouluilla esimerkiksi 2-3 päivän aikana.  Tarkoitus on tasoittaa palveluiden epätasaista jakautumista kirjaston yhteydessä sijaitsevan koulun ja kyläkoulujen välillä. Tarkoituksena on myös tuoda kouluilla esiin kirjastoauton palveluita ja lisätä yhteistyötä koulujen ja kirjaston välillä. Lisäksi tarkoitus on laatia vinkkarin suosituksista vihkonen, jota voidaan käyttää jatkossa kirjastossa muutenkin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tämä oli Virroilta lainattu idea, jonka tarkoituksena oli tasoittaa eroa kyläkouluille ja kirkonkylän koululle tarjottavissa kirjastopalveluissa. Kohteena oli 7 koulun 3 – 5 –luokkalaiset oppilaat. Vinkkaajana oli Jaana Kakkonen Nokian kaupunginkirjastosta. Aikataulu vinkkauksille oli seuraavanlainen:

22.10 Kaipion koulu ja Heinijärven koulu

24.10 Pinsiön koulu

26.10 Kyröskosken koulu luokat 4A ja4B

29.10 Lavajärven koulu ja Jumesniemen koulu

5.11 5A ja 5B, 3A ja 3B

9.11 Kyröskosken koulun 6A ja 6B

13.11 Mahnalan koulu

 Opettajien kanssa sovittiin sähköpostitse sopivat vinkkausajat. Hämeenkyrön kirjastosta oli mukana kirjastovirkailija kuljettajana, joihinkin kouluihin vinkkari kulki suoraan bussilla. Materiaalia varten hankittiin kestävät ja isot kassit ”Kirjasto” –tekstillä. Vinkkaukseen varattiin aikaa noin kaksi tuntia. Vinkkausta varten oli tarkoitus painattaa pieni vihkonen, johon olisi tullut esimerkiksi kirjasuosituksia ja tilaa omalle lukupäiväkirjalle. Tätä ei kuitenkaan ehditty tehdä, vaan vinkkaajan kirjalistat monistettiin kirjastolla vihoksi, jota jaettiin oppilaille. 

Vastaanotto kouluilla oli erittäin myönteinen. Vinkkauksen vaikutus tuntui välittömästi kirjastoauton käytössä, ja saattaa olla yksi syy vuoden 2012 kirjalainauksen kasvuun.

Haastavaa hankkeessa oli koulun ja vinkkaajan aikataulujen sovittaminen yhteen. Lisäksi jouduttiin sairastumisen vuoksi viime hetkessä siirtämään yhtä vinkkauskertaa. Koulut suhtautuivat joustavasti aikataulujen laatimiseen, ja pienet koulut saatiin sujuvasti yhdistettyä samoille päiville. Koska hankkeessa kierrettiin koululta toiselle, se vaati järjestäjiltään painavien kassien siirtelyä ja liikkumista vaikeilla keleillä liukkailla pikkuteillä.

Samaan aikaan hankkeen kanssa laadittiin kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmaa. vinkkauksen tarjoaminen oli positiivinen tapa lähestyä kouluja, vaikkakin jatkossa vinkkausta ei pystytä järjestämään näin laajasti. Hanke aktivoi kirjaston ja kyläkoulujen yhteistyötä enemmänkin. Oli mukavaa, kun saattoi tarjota kouluille jotain valmista ja opettajien arvostamaa toimintaa. Aikatauluja solmittaessa ja käytännön järjestelyistä neuvotellessa syntyi muutakin ideointia, ja kirjaston ja koulun yhteistyö sai hyvän alkusysäyksen.

Hankkeen jälkeen kirjaston oma vinkkari kiersi vielä samojen koulujen 1-2 luokat. Tämä toiminta jäi hankkeen ulkopuolelle.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Vuonna 2013 oma vinkkarimme jatkoi toimintaa, mutta valitettavasti resurssien puutteen vuoksi kouluille ei tällä hetkellä voi tarjota vinkkausta.

Lisätietoa: 

Hankerahaa saatiin käyttää myös Iltakirjaston kirjailijavieraan palkkaukseen (ei enää hanke, Harri Istvan Mäki 1.11.2013, Lukukeskuksen kustannus 422,50e)

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 982
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
486henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500
 
okm
avi