Kyläkouluille kirjavinkkari
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hämeenkyrön kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyrönsarventie 16
39100
Bibliotekets telefonnummer : 
0503904213
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hameenkyro.fi
ISIL-kod : 
FI-Hamkun
FO-nummer : 
0132947-3
Ansvarsperson : 
Liisa Mäntylä
Telefonnummer : 
0503904213
E-post : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Projektbeskrivning : 

Usein kirjaston tapahtumat, esimerkiksi vinkkaukset, jäävät vain kirkonkylän koulun oppilaille tarjottavaksi palveluksi. Hämeenkyrössä on 7 kyläkoulua, joiden peruspalvelut hoidetaan hyvin kirjastoauton avulla. Kyläkouluille halutaan nyt tarjota kirjavinkkarin käynti. Tarkoitus on lisätä lukuharrastusta ja kirjastoauton käyttöä. Hankerahoituksen avulla on mahdollista palkata ulkopuolinen kirjavinkkari kiertämään kouluilla esimerkiksi 2-3 päivän aikana.  Tarkoitus on tasoittaa palveluiden epätasaista jakautumista kirjaston yhteydessä sijaitsevan koulun ja kyläkoulujen välillä. Tarkoituksena on myös tuoda kouluilla esiin kirjastoauton palveluita ja lisätä yhteistyötä koulujen ja kirjaston välillä. Lisäksi tarkoitus on laatia vinkkarin suosituksista vihkonen, jota voidaan käyttää jatkossa kirjastossa muutenkin.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Tämä oli Virroilta lainattu idea, jonka tarkoituksena oli tasoittaa eroa kyläkouluille ja kirkonkylän koululle tarjottavissa kirjastopalveluissa. Kohteena oli 7 koulun 3 – 5 –luokkalaiset oppilaat. Vinkkaajana oli Jaana Kakkonen Nokian kaupunginkirjastosta. Aikataulu vinkkauksille oli seuraavanlainen:

22.10 Kaipion koulu ja Heinijärven koulu

24.10 Pinsiön koulu

26.10 Kyröskosken koulu luokat 4A ja4B

29.10 Lavajärven koulu ja Jumesniemen koulu

5.11 5A ja 5B, 3A ja 3B

9.11 Kyröskosken koulun 6A ja 6B

13.11 Mahnalan koulu

 Opettajien kanssa sovittiin sähköpostitse sopivat vinkkausajat. Hämeenkyrön kirjastosta oli mukana kirjastovirkailija kuljettajana, joihinkin kouluihin vinkkari kulki suoraan bussilla. Materiaalia varten hankittiin kestävät ja isot kassit ”Kirjasto” –tekstillä. Vinkkaukseen varattiin aikaa noin kaksi tuntia. Vinkkausta varten oli tarkoitus painattaa pieni vihkonen, johon olisi tullut esimerkiksi kirjasuosituksia ja tilaa omalle lukupäiväkirjalle. Tätä ei kuitenkaan ehditty tehdä, vaan vinkkaajan kirjalistat monistettiin kirjastolla vihoksi, jota jaettiin oppilaille. 

Vastaanotto kouluilla oli erittäin myönteinen. Vinkkauksen vaikutus tuntui välittömästi kirjastoauton käytössä, ja saattaa olla yksi syy vuoden 2012 kirjalainauksen kasvuun.

Haastavaa hankkeessa oli koulun ja vinkkaajan aikataulujen sovittaminen yhteen. Lisäksi jouduttiin sairastumisen vuoksi viime hetkessä siirtämään yhtä vinkkauskertaa. Koulut suhtautuivat joustavasti aikataulujen laatimiseen, ja pienet koulut saatiin sujuvasti yhdistettyä samoille päiville. Koska hankkeessa kierrettiin koululta toiselle, se vaati järjestäjiltään painavien kassien siirtelyä ja liikkumista vaikeilla keleillä liukkailla pikkuteillä.

Samaan aikaan hankkeen kanssa laadittiin kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmaa. vinkkauksen tarjoaminen oli positiivinen tapa lähestyä kouluja, vaikkakin jatkossa vinkkausta ei pystytä järjestämään näin laajasti. Hanke aktivoi kirjaston ja kyläkoulujen yhteistyötä enemmänkin. Oli mukavaa, kun saattoi tarjota kouluille jotain valmista ja opettajien arvostamaa toimintaa. Aikatauluja solmittaessa ja käytännön järjestelyistä neuvotellessa syntyi muutakin ideointia, ja kirjaston ja koulun yhteistyö sai hyvän alkusysäyksen.

Hankkeen jälkeen kirjaston oma vinkkari kiersi vielä samojen koulujen 1-2 luokat. Tämä toiminta jäi hankkeen ulkopuolelle.

 

Fortsatta åtgärder: 

Vuonna 2013 oma vinkkarimme jatkoi toimintaa, mutta valitettavasti resurssien puutteen vuoksi kouluille ei tällä hetkellä voi tarjota vinkkausta.

Ytterligare information: 

Hankerahaa saatiin käyttää myös Iltakirjaston kirjailijavieraan palkkaukseen (ei enää hanke, Harri Istvan Mäki 1.11.2013, Lukukeskuksen kustannus 422,50e)

Projektet börjar : 
01/01/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 500
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€3 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 982
Egen finansiering: 
€500
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
486henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 500