Kylien vapaaehtoinen digineuvonta
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Antero Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Rovaniemen kaupunginkirjasto kouluttaa Elävät kylät –hankkeessa toimivia kylävapaaehtoisia toimimaan kirjastopalveluiden ja digitaalisten palveluiden vertaistukihenkilönä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vapaaehtoisverkosto toimii ja sen toimintaa kehitetään yhdessä aluelautakuntien ja kylien kanssa.

Kuvaus : 

Kylien vapaaehtoiset kutsutaan syksyllä 2018 pääkirjastoon tutustumaan kirjaston palveluihin, minkä jälkeen kirjaston työntekijä käy kylillä opettamassa kaikille halukkaille asukkaille keskittyen kirjaston e-palveluita ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavia kansalaistaitoja, kuten eri sähköisissä viranomaispalveluissa asioimisen perusperiaatteista. Hankkeen aikana vapaaehtoisista tulee kirjaston yhteistyöverkko, jonka kanssa suunnitellaan toiminnan kehittämistä tarpeiden mukaan ja jonka taitoja ylläpidetään. Vapaaehtoiset sitten puolestaan opastavat kylien asukkaita.
Kirjastolla on opastuksessa käytettävät tablettitietokoneet, mutta mobiilireititin tarvitaan internet-yhteyden saamiseksi opastuksiin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Rovaniemen Neuvokas, Elävät kylät - kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä - hanke.
Aloituspäivämäärä : 
01/07/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu on perustunut kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet, käytettävissä olevat määrärahat ja Lapin aluehallintoviraston hakijalle vuosina 2016-2017 myöntämien valtionavustusten käyttöaste.

 
okm
avi