Kynnyskysymys - Kangasalan kirjastopalveluiden esteettömyyskartoitus
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 31 (Keskusaukio 2)
36201
Kirjaston puhelin : 
050 407 3903
Kirjaston sähköposti : 
kangasalan.kirjasto@kangasala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kang
Y-tunnus : 
1923299-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Sahlander
Puhelin : 
050 373 8648
Sähköposti : 
taina.sahlander@kangasala.fi
Kuvaus : 

Avustusta haetaan esteettömyyskartoituksen teettämiseen Kynnys ry:n asiantuntijoilla Kangasalan kirjaston kaikissa toimipisteissä. Kartoitus sisältää tilojen tarkastelun liikkumis-, näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyyden näkökulmasta. Kartoituksen perusteella saatavassa raportissa annetaan kehittämisehdotuksia. Tietoa kunkin toimipisteen esteettömyydestä voidaan hyödyntää kirjaston tiedottamisessa sekä painetuissa esitteissä että verkkosivuilla. Avustusta käytetään myös henkilöstökoulutuksen järjestämiseen.

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastot ovat kaikille avoimia paikkoja ja yksi kunnan käytetyimmistä palveluista. Kirjastot ovat laajemminkin kulttuuritiloja ja tapahtumajärjestäminen on aktiivista. Niissä järjestetään kirjailijavierailuja, satutunteja, konsertteja ja muita tapahtumia – joko kirjaston itse tuottamina tai paikallisten järjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Monella paikkakunnalla kirjastot vastaavat myös kulttuuripalveluista. Tilojen suunnittelussa esteettömyys on yksi näkökohta, mutta kirjastoalalla keskustelu tilojen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on ollut yllättävän vähäistä.

Kangasalan kirjastolla on viisi kiinteää toimipistettä ja kirjastoauto.

 • Pääkirjasto: vuonna 2010 valmistunut laajennus ja peruskorjaus, jonka yhteydessä esteettömyys otettiin huomioon mahdollisimman pitkälle. Suunnittelijoiden apuna käytettiin IFLAn Esteetön kirjasto –ohjetta. Kirjastossa on myös kokous- ja näyttelytilaa sekä kahvila.
 • Suoraman lähikirjasto toimii yli 20 vuotta vanhoissa, ahtaiksi käyneissä tiloissa
 • Kuhmalahden lähikirjasto: laajennus ja peruskorjaus vuonna 2008. Kirjaston tiloissa toimii myös asiamiesposti.
 • Sahalahden lähikirjasto: tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset. Kirjaston on tarkoitus siirtyä muutaman vuoden kuluttua entiseltä kunnanvirastolta vapautuneisiin tiloihin.
 • Vatialan lähikirjasto on juuri muuttanut vanhaan veturikorjaamoon saneerattuihin tiloihin. Kirjasto avataan vuoden 2014 alussa.
 • Kirjastoauto Kotikujan Konsta on otettu käyttöön keväällä 2008.

Kirjaston rakennukset ovat eri-ikäisiä ja kaksi lähikirjastoa on liittynyt Kangasalan kirjastoverkkoon kuntaliitosten myötä. Kirjastotilojen esteettömyyttä ei aikaisemmin ole tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena.

Esteettömyyskartoituksella selvitetään rakennetun ympäristön, tässä tapauksessa viiden kiinteän kirjaston ja yhden kirjastoauton saavutettavuutta.  Henkilöstölle järjestetään koulutusta, jossa pohditaan asenteita, viestintää ja kirjaston tiedollista, sosiaalista ja kulttuurista saavutettavuutta.

Tilastotietoa vuodelta 2012

 • Asukasluku: 29 891
 • Hyötypinta-ala neliömetreinä 4 388
 • Aukiolotunteja 8 484
 • Fyysiset käynnit 327 012
 • Verkkokäynnit 91 079

Kustannukset

 • Kolme kartoituskäyntiä ja raportin esittelytilaisuus 10 000 €
 • Kartoittajien matkakulut ja päivärahat  1 500 €
 • Kirjaston henkilöstökoulutus 1 500 €
 • Kirjaston henkilökunnan oman työn osuus: 1 200 €
 • Toimistokulut 300 €

Yhteensä 14 500 €

Kartoituksen kustannukset ovat noin 1500 – 2500 € (+ alv)/kohde.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kynnys ry laati kirjaston käyttöön raportit esteettömyyskartoituksista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kangasalan kirjaston kolmessa toimipaikassa, pääkirjastossa, Kuhmalahden ja Vatialan lähikirjastoissa sekä kirjastoautossa tehtiin esteettömyyskartoitukset helmi-maaliskuussa 2015. Kaikkien tarkasteltujen toimipaikkojen tilat on uusittu viimeisen seitsemän vuoden aikana. Esteettömyyskartoitus- ja konsultointityön toteuttivat koulutetut esteettömyyskartoittajat Kynnyskonsultit/Kynnys ry:stä.

Kartoitus sisälsi kirjastotilojen tarkastelun liikkumis-, näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyyden näkökulmasta. Kartoituksessa käytiin läpi eri tilakokonaisuuksia sekä rakennuksen lähiympäristö. Kartoitus suoritettiin valokuvaten, mitaten ja arvioiden. Kartoituksen yhteydessä esteettömyyteen liittyvistä asioista keskusteltiin henkilökunnan kanssa. Esteettömyyskartoituksessa ei käyty läpi palveluita tai tiedotusta (palveluiden saatavuutta, tiedon tai kokemusten välittymistä).

Kynnys ry toimitti esteettömyysraportit kirjastoon maalis-huhtikuun vaihteessa. Raporteissa tarkastellaan kirjaston esteettömyyttä eri käyttäjäryhmien kannalta. Raportit sisältävät tilakohtaiset kuvaukset ja ehdotukset kehittämistoimenpiteistä.

 Raporteista ilmenee, että liikkumisen esteettömyys toteutuu kaikissa kartoitetuissa kirjaston toimipaikoissa melko hyvin. Kehittämistarvetta on erityisesti opasteissa ja niiden selkiyttämisessä ja yhdenmukaistamisessa mukaan lukien rakennusten ja sisäänkäyntien löytämistä helpottavat opasteet, sisäänkäyntien esteettömyydessä ja kontrastimerkinnöissä. 

Esteettömyyskartoituksen tuloksia esiteltiin kirjaston henkilökunnan kehittämispäivänä toukokuussa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastoon on perustettu esteettömyystyöryhmä, joka käy läpi toimenpide-ehdotuksia, priorisoi toteutettavia parannuksia ja varmistaa, että välttämättömimmät parannukset tehdään suunnitellusti. Helposti toteutettavia korjaavia toimenpiteitä on jo tehty Kuhmalahden lähikirjastossa, jossa tilaa saatiin avarrettua kalustejärjestelyin. Esteettömyyshankkeesta tehdään syksyllä juttu kunnan henkilöstölehteen ja paikallislehteen. Kartoitusten toimenpiteistä kerrotaan myös kirjaston verkkosivuilla.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 890
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
25henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 700

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 

 
okm
avi