Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Kaarinan kaupunginkirjaston ruotsinkielisissä palveluissa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50
20781
Kirjaston puhelin : 
050 373 2742
Kirjaston sähköposti : 
ritva.nurminoro@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Nurminoro
Puhelin : 
050 373 2742
Sähköposti : 
ritva.nurminoro@kaarina.fi
Kuvaus : 

Kaarinan kaupungin asukkaista noin 4 % on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Kaupunki on pyrkinyt panostamaan myös ruotsinkielisiin palveluihin, vaikka kielivähemmistön osuus väestöstä ei ole iso. Kaarinassa toimii ruotsinkielinen alakoulu ja suunnitteilla on myös yläkoulu.

S:t Karins svenska skolan yhteydessä toimii Kaarinan kaupunginkirjaston ylläpitämä koulukirjasto. Kaarinan kirjaston koulukirjastotoiminta on laajaa ja korkeatasoista ja on ollut luonnollista, että koulukirjastotoiminta on aloitettu myös ruotsinkielisenä, kun kaupunkiin perustettiin ruotsinkielinen koulu.

Kaarinan kirjastossa ei ole tehty käyttäjätutkimusta ruotsinkielisten asukkaiden kirjastopalvelujen tarpeesta. Palveluja suunnitellessa ja kehitettäessä on käytössä ollut lähinnä niin kutsuttu "mutu-tuntuma". Kaarinan kirjaston kirjakokoelmasta vain noin 2 % on ruotsinkielistä kirjallisuutta. Vaikka selvää tarvetta olisi, ei ruotsinkielisen aineiston osuutta ole paljon voitu lisätä, koska Kaarinan pääkirjaston tilojen ahtaus ei ole mahdollistanut nykyistä paljon suurempaa hankintamäärää. Nyt näyttäisi siltä, että pitkään toiveissa ollut pääkirjastorakennuksen suunnittelu ja rakentaminen lopulta toteutuisi. Uutta taloa suunnitellessa on tiedettävä asiakkaiden tarpeet myös segmenteittäin.

Hankkeessa tuotetaan tietoa ruotsinkielisten kirjastopalvelujen tarpeista, toiveista ja toteutumisesta Kaarinan kaupungissa, useilla eri menetelmillä. Tehdään asiakastutkimus, jossa ovat mukana St Karins svenska skolan oppilaat, pääkirjaston ruotsinkielisiä asiakkaita ja kaupungin päättäjien edustajia.  Hankkeessa tehdään myös tarkempi haastattelu pienelle joukolle kyselyssä mukana olleista. Tehdään tarkka selvitys ruotsinkielisen kokoelman sisällöstä ja suhteutetaan se järjestelmästä saataviin käyttö- ja käyttäjätietoihin. Selvitetään myös, miltä alueelta ruotsinkieliset asiakkaat tulevat Kaarinan kirjastoon, minkä ikäisiä he ovat ja kuinka paljon heitä on suhteessa Kaarinan asukaslukuun.

Hankkeessa käytetään apuna myös Turun kaupunginkirjaston vetämästä "käyttäjät ja kokoelmat" -hankkeesta saatuja menetelmäideoita.

Hankkeen tuloksia käytetään kirjastopalvelujen parantamiseen. Hankkeessa haetaan myös menetelmää, josta saatava tiedon avulla, voidaan jatkossa käyttää kirjastopalvelujen parantamiseksi eri asiakassegmenteille.

Hankkeeseen palkataa työntekijä neljän kuukauden ajaksi tekemään kongreettinen selvitystyön.

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Perustelumuistio myöntöperusteista vuona 2014.

 
okm
avi