Kyytiä e-aineistoille!
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 60 (Kasurilantie 7)
71801
Kirjaston puhelin : 
044 740 1381 lainaus
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Kuusela
Puhelin : 
044 740 1380
Sähköposti : 
maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on edistää kirjastoon hankittavien sähköisten aineistojen käyttöä. Hankkeen avulla pyrimme saamaan e-aineistot heti aktiivisesti lainaan. Tavoitteeseen päästäksemme tarvitsemme kirjastoon tablettitietokoneita, joiden avulla e-aineistojen käyttöä on helppo opastaa asiakkaille. Laitteita on tarkoitus hyödyntää myös kirjastonkäytön opetuksessa erilaisille asiakasryhmille.

Tabletteja tarvitaan kahdeksan kappaletta, kahdella eri käyttöjärjestelmällä (iOS, Android). Tabletteja hankitaan pääkirjastoon (5), Vuorelan kirjastoon (2) ja kirjastoautoon (1). Yksi tabletti varataan pääkirjaston lehtilukusaliin e-lehtien lukemista varten ja tälle laitteelle tarvitaan lukittava teline.

Pääkirjastossa ja Vuorelan kirjastossa on langaton verkkoyhteys, mutta kirjastoautosta verkkoyhteys puuttuu. Kirjastoautossa e-aineistojen käyttöä voidaan opastaa hankkimalla autoon älypuhelin, josta tabletille voidaan jakaa verkkoa e-aineistojen käytön opastamista varten. Kirjastoauton asiakkaille halutaan tarjota samat palvelut kuin muiden toimipisteiden asiakkaille.

Hankkeen omarahoitusosuus muodostuu e-aineistojen hankinnasta ja laitteiden vuotuisista ylläpitokuluista. Avustusta haetaan laitteiden hankintaan: tablettien hankintaan (8 x 500=4 000 €), älypuhelimen hankintaan (200 €) ja lukittavan tablettitelineen hankintaan (100 €) yhteensä 4 300 €.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen avulla olemme voineet aktivoida asiakkaita sähköisten aineistojen käyttöön. Laitehankinnat lähes samaan aikaan e-aineistojen hankinnan kanssa takasivat sen, että pystyimme heti opastamaan asiakkaita laitteiden avulla ja näyttämään, että sähköisten aineistojen käyttö on helppoa. Arvioimme, että tämä hanke on madaltanut asiakkaiden kynnystä sähköisten aineistojen käyttöön.

Kirjastonkäytön opetusta, jossa tabletteja hyödynnetään, olemme suunnitelleet vuoden 2016 keväälle. Yksi kirjastonhoitajistamme osallistui aiheeseen liittyvään koulutukseen ja innostui suunnittelemaan kirjastonkäytön opetusta tableteilla.

Koska kirjastoautossa ei ole verkkoyhteyttä, hankimme autoon datayhteydellä varustetun tabletin ja nyt myös kirjastoautossa e-aineistojen käyttöä voidaan opastaa. Lapsille ja nuorille suunnattuja e-kirjoja on jo sen verran tarjolla, että pystymme heillekin e-aineistoja hankkimaan.

Pääkirjaston lehtilukusaliin hankittiin isompi tabletti e-lehtien lukemista varten. Olemme huomanneet, että erityisesti keski-ikäiset miehet ovat olleet kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta.

Hankkeella on voitu vaikuttaa siihen, että e-aineistojen käyttö asiakkaan kannalta olisi mahdollisimman helppoa. Lisäksi hankkeella haluttiin aktivoida asiakkaita e-aineistojen käyttöön. Mielestämme nämä tavoitteet ovat toteutuneet, mutta työ jatkuu edelleen.

Jatkotoimenpiteet: 

Vuonna 2016 hankimme lisää e-aineistoja ja hankkeen avulla käynnistetty työ jatkuu. Kirjastonkäytön opetusta tableteilla suunnataan aluksi alakoululaisille ja saatujen kokemusten perusteella toimintaa kehitetään edelleen sekä mietitään sen laajentamista muihin asiakasryhmiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 038
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 538
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2014, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014