Kyyti-mobiilihanke
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kyyti-kirjastot
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Salpausselänkatu 33
4510O
Kirjaston puhelin : 
020 615 4744
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
Y0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Sali
Puhelin : 
020 615 4744
Sähköposti : 
merja.sali@kouvola.fi
Hankkeen tavoite: 

Haettavan avustuksen lähtökohtana on kirjastopalvelujen tavoitettavuuden ja käytettävyyden parantaminen. Pyrimme parantamaan asiakkaan käyttökokemuksia sekä tuomme kirjastopalvelut entistä lähemmäksi käyttäjää. Hanke kehittää Kymenlaakson kirjastojen yhteistyötä sekä yhteistyötä muiden kirjastoalan toimijoiden kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mobiilipalvelut, käyttöliittymä

Kuvaus : 

Mobiilipalvelujen kehittäminen, tietokantaintegroinnit ja kuntalaistilin soveltuvuus kirjastokäyttöön.

Haettavan avustuksen lähtökohtana on kirjastopalvelujen tavoitettavuuden ja käytettävyyden parantaminen. Pyrimme parantamaan asiakkaan käyttökokemuksia sekä tuomme kirjastopalvelut entistä lähemmäksi käyttäjää. Hanke kehittää Kymenlaakson kirjastojen yhteistyötä sekä yhteistyötä muiden kirjastoalan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

Kartoitamme erilaisia mobiililaitteiden välityksellä tarjottavia kirjastopalveluja sekä mobiiliratkaisuissa käytettäviä erilaisia standardeja ja malleja. Kehitämme verkkopalvelustamme uuden helppokäyttöisen ja mukautuvan version, joka toimii sekä pöytäkoneissa että erikokoisissa mobiililaitteissa. Pyrimme mobiilipalvelujen ja ohjelmien kehittämisessä rakentamaan yhteistyötä muiden kirjastojen toimijoiden kanssa. Tarjoamme kehitystyön tuotokset kaikkien kirjastojen käyttöön.

Tutkimme erilaisten yhteistietovarantojen (Aleksi-, Kirjasampo- ja Labsin Yhteystiedot-tietokanta) hyödyntämistä ja integroimista osaksi verkkopalveluamme. Yhteistyössä BTJ:n kanssa kehitämme Aleksi-viitetietokantaa toimimaan verkossa kirjastojen asiakaskäyttöä varten sekä pyrimme kehittämään asiakasystävällisen tavan tarjota palvelu asiakkaalle. Yhteistyöprojektin tuotoksilla pyritään saattamaan yleisempäänkin käyttöön suomalaisessa kirjastomaailmassa.

Tutkimme kuntalaistilitunnistuksen soveltuvuutta kirjastopalvelujen asiakaskäyttöön. Selvitystyössä peilataan kuntalaistilitunnistusta mm. asiakas- ja turvallisuusnäkökulmasta sekä kirjastojen yhteistyölinjausten kautta.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson alueen yleisten kirjastojen kanssa. Projektille luodaan oma projektiorganisaatio, johon valitaan edustajia alueen kirjastoista. Projektiin esitetään palkattavaksi kaksi projektityöntekijää.

Kansalliskirjaston KDK-käyttöliittymän II aalto käynnistyy tammikuussa 2013. Kymenlaakson kirjastot suunnittelevat edelleen kansallisen käyttöliittymän integrointia Kyyti.fi-palveluun.  Kyytikirjastot ovat jo ilmoittautuneet II pilotointi aaltoon.  Tietoteknisten ammattilaisten palkkaus mahdollistaa sekä sen että Kyyti.fi:n osalta kyetään tekemään edeltäviä rajapintatestauksia ja määrittelyjä että varsinaiseen KDK:n asennukseen ja testaukseen on käytettävissä Kymenlaakson verkko- ja kirjastojärjestelmän asiantuntemusta.

Projektin vaiheet ja tehtävät:

 • Kuntalaistilitunnistuksen soveltuvuus kirjastokäyttöön; tutkimus- ja kartoitus
 • Mobiilipalvelujen, soveltuvien stadardien ja mallien tutkimus- ja kartoitus
 • Projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn laatiminen ja -ylläpito
 • Informaatioarkkitehtuuri ja käyttöliittymäsuunnittelu; sivukartat, mallinnus ja demoversiot
 • Käyttöliittymän ohjelmointi
 • Tietokantojen integrointi
 • Sisältöjen vienti uuteen järjestelmään
 • Käyttöliittymän ulkoasun suunnittelu ja osto
 • Testaus ja laadunvalvonta
 • Sisällöntuotannon uudelleen organisointi
 • Tuotteen dokumentointi, koulutus, käyttöönotto ja ylläpidon järjestäminen

Hanke toteutetaan Kyyti-kirjastojen yhteistyönä ja hanketta hallinnoi Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kumppanuuspäällikkö Olli Tuuteri, olli.tuuteri@btj.fi, BTJ Finland, PL 84, 00211 Helsinki.

Kyyti-kirjastot:

Aino Satama, p. 040 721 5943, Haminan kaupunginkirjasto
Niina Honko, p. 020 6159732 , Iitin kunnankirjasto
Katariina Kupiainen, p. 05 234 4567, Kotkan kaupunginkirjasto
Riikka Mustajärvi, p. 040 534 0556, Miehikkälän ja Virolahden kuntien kirjastot
Evan Seppä, p. 040 710 4702, Pyhtään kunnankirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kymenlaakson verkkokirjasto on uudistettu ja uusi Kyyti.fi julkistettiin 16.10.2013. Kyyti soveltuu nyt käytettäväksi niin pöytämallisilla tietokoneilla kuin myös pienillä älypuhelimilla ja taulutietokoneilla. Uuden Kyydin kehitystyön lähtökohtana  olivat kirjaston verkkopalvelujen tavoitettavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä niiden tuominen entistä lähemmäs käyttäjää. Verkkokirjastopalvelut kulkevat helposti mukana ja ovat tavoitettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Kyyti.fi -verkkopalvelussa pyritään sisällöt ja toiminnot tarjoamaan samanlaisina käytetyn laitteen koosta riippumatta.

Raikas ilme kuvastaa Kymenlaakson luontoa

Uuden Kyyti-sivuston ilmettä on raikastettu ja suunnittelun pohjana käytettiin aiemman verkkopalvelun värimaailmaa, jossa yhdistyvät Kotkan-Haminan seudun merellisyys sekä Kouvolan-Iitin seudun metsäisyys. Sivusto rakenteesta on tehty selkeämpi ja käyttöliittymän värien ja fonttien valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota esteettömyyteen.

Tärkeimmät kirjaston verkkopalvelut, kuten aineiston haku, lainojen uusinta ja aukioloajat, löytyvät heti logon vierestä. Päänavigointia on selkeytetty ja ‘Asioi kirjastossa' -linkit löytyvät sivun vasemmasta reunasta. Sivuston keskellä näytetään ajankohtaisia ilmoituksia sekä tapahtumat, joista löytyvät niin satutunnit, näyttelyt, kirjailijavierailut kuin muutkin kirjastotapahtumat.

Pienet kirjastoasiointiin liittyvät mainospainikkeet on sijoitettu vasempaan reunaan. Uutuusteokset ovat selkeästi esillä sivun oikeassa reunassa. Sivustolta löytyvät edelleen myös lasten ja nuorten sivut, luku-, musiikki- ja elokuva- vinkit, ajankohtaisten aineistojen esittelyt, palvelulomakkeet sekä paljon muuta.

 

Sisällöntuotanto

Verkkopalvelun sisällöntuotannon ohjaamisen päävastuu on kymmenen hengen toimitusneuvostolla. Toimitusneuvostossa on edustajia eri Kyyti-kirjastoista. Neuvosto on toiminut hankkeen ohjausryhmänä ja kannanotoillaan vaikuttanut hankkeen ja sivuston toteutukseen. Sisällöntuotanto toimii edelleen samalla periaatteella kuin se on aiemmissa projekteissa määritetty, eikä sen uudelleen organisointiin katsottu olevan tarvetta. Toimitusneuvoston jäsenet toimivat edelleen oman kirjastonsa yhteyshenkilöinä ja tiedottavat asioista omalle kirjastolleen. Sisällöntuotannossa kirjastot pitävät yllä omaan kirjastoonsa liittyvää sisältöä ja osa yhteisistä tehtävistä on jaettu neljän kuukauden välein vaihtuviin sisällöntuotantovuoroihin etelä- ja pohjoiskymen kirjastojen välillä.

 

Koulutus ja käyttöohjeet

Sisällöntuottajille on järjestetty käyttökoulutuksia tarpeen mukaan. Koulutukset on toteutettu henkilökohtaisena tai pienryhmäopastuksena kirjastoissa. Koulutuksessa on tutustuttu julkaistavan järjestelmän uusiin ominaisuuksiin sekä uusien sisällönluontityökalujen käyttöön tekemällä ilmoituksia ja sisältöjä sekä päivittämällä olemassa olevia tietoja.  Henkilökohtaisia ja pienryhmäkoulutuksia sekä esittelytilaisuuksia on pidetty syksyn aikana yhteensä 29, joihin osallistui kaikkiaan 85 henkilöä. Kyyti.fi-sivustolle laadittiin käyttöohjeet sisällöntuottajille. Käyttöohjeet on julkaistu Google Drivessa, joten ne ovat kaikkien alueen kuntien kirjastohenkilökunnan helposti saatavissa ja tarvittaessa käyttöohjeita voidaan muokata ja kommentoida vuorovaikutteisesti. 

 

Mainonta ja tiedotus

Rinnakkaishankkeena toteutettiin tuotemarkkinointia palveluneuvojan avulla. Palveluneuvojan tehtävänä oli markkinoida mm. kirjaston uusia palveluja niin, että toiminta suuntautui pääosin kirjastolaitoksen ulkopuolelle. Uusia palveluita ovat esimerkiksi uudistunut verkkokirjasto ja sen kautta käytettävät sähköiset palvelut. Hankkeen varrella havaittiin, että työtä riittää myös perinteisten palveluiden tunnetuksi tekemisessä.

Palvelumarkkinoija kiersi Kouvolan kirjastoissa markkinoimassa asiakkaille verkkokirjastoa ja opastamassa sen käytöä. Näissä tapahtumissa otettiin myös vastaan palautetta palvelun käyttäjiltä, ja välitettiin se verkkosivun ylläpitäjälle.  Palvelujen ja tapahtumien markkinoinnissa käytettiin ilmaisia kanavia, kuten verkkokirjaston sivuja, Kouvolan kirjaston Facebook-sivua ja Twitter-tiliä, sekä itse tuotettua mainosmateriaalia. Palveluneuvojan välittämä suora käyttäjäpalaute auttoi kehittämään verkkopalveluita asiakkaiden toivomalla tavalla ja tätä pidettiin hyvänä käytäntönä.

Kyyti.fi-sivuston julkaisupäivänä alueen kirjastoissa aloitettiin juliste- ja kirjanmerkkimainostus. Mainosmateriaalit teetettiin samassa mainostoimistossa, joka on tehnyt myös sivuston uuden teeman ja grafiikat.  Julistepohjat A4, A3 ja A2 sekä kirjanmerkki toimitettiin sähköisinä tiedostoina, joista kirjastot voivat painattaa tai tulostaa värillisiä tulosteita haluamansa ja tarvitsemansa määrän. Myöhemmin mainontaan mukaan saatiin myös tehdyt Kyyti-mobilet kiinnitettäviksi kirjastotiloihin asiakaskoneiden ja palvelutiskien yläpuolelle.  Kyyti.fi-verkkobanneri toimitettiin eri kuntien kirjastoihin sähköisinä tiedostoina laitettavaksi kunnan omille verkkosivuille. Lisäksi projektin puitteissa tehtiin itse mainosanimaatioita, joita esitettiin ennakkoon Kyyti.fi-sivulla sekä julistepohja opastustiedotteita varten.

Uuden Kyyti.fi julkaisusta tiedotettiin verkkopalvelussa sekä Kyyti-kirjastot Facebook- sivulla. Samansisältöinen tiedote lähetettiin julkaistavaksi maakunnan lehtiin, Kirjastolehteen ja Kirjastot.fi-sivustolle.  Alueen suurimmissa verkkolehdissä julkaistiin linkitetty panoraamatyyppinen verkkomainos, jonka mainostoimisto toimitti lehtiin julkaisupäivästä alkaen. Julkaisuun ja sisällöntuotantoon liittyvästä sisäisestä tiedotuksesta huolehtivat toimitusneuvoston puheenjohtaja sekä projektipäällikkö. 

 

Käyttöönotto ja ylläpidon järjestäminen

Uuden Kyyti.fi-sivuston käyttöönotto sujui hyvin ja sivusto julkaistiin 16.10.2013. Ennen varsinaista julkaisua suoritettiin sivuston ja sisältöjen siirto sekä tämän parin viikon ”hiljaisen julkaisun” aikana tietojen oikeellisuus tarkistettiin sekä testattiin edelleen sivuston toiminallisuutta. Sivuston kehitystyö jatkui vielä julkaisun jälkeen, jolloin uusia toiminnallisuuksia testattiin kehitysversiossa ennen niiden käyttöönottoa. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaavat toimitusneuvosto sekä kirjastot itse. Tekninen ylläpito jakaantuu palveluntarjoajan sekä kirjaston ylläpitäjien tehtäviin.

Kuntalaistili

Palveluntarjoaja laati yhteistyössä kirjastojärjestelmäntoimittajan kanssa selvityksen Kyyti-kirjastopalvelun liittämisestä Kuntalaistiliin. Laaditun selvityksen perusteella kirjastojärjestelmäntoimittaja näkee tarpeen SSO toiminnolle/rajapinnalle tulevassa kirjastojärjestelmässä.

 

Aleksi-tietokanta

Aleksi on BTJ Finland Oy:n tuottama hakupalvelu kotimaisten lehtien sisältöihin. Hämeenlinnan kirjasto pilotoi Aleksin etäkäyttöä Web-Origon kautta. Kyyti-mobiilihankkeessa seurattiin Hämeenlinnan pilottia ja kartoitettiin kokemuksia päällekkäisen työn välttämiseksi. Kirjastojärjestelmäntoimittajalla on nyt valmis ratkaisu, missä Aleksia pystyy etäkäyttämään Web-Origon kautta. Toteutuksessa loppukäyttäjä kirjautuu kirjastojärjestelmään kirjastokortin numerolla ja pin-koodilla ja hakee sitten Aleksia kirjastoportaalista klikkaamansa kuvakkeen kautta. Palvelun käyttöönotosta saatetaan periä järjestelmäkohtaisia asennusmaksuja ja vuotuisia lisenssimaksuja.

Kirjastohakemisto

Kyyti-kirjastot oli mukana pilotoimassa kirjastot.fi:n valtakunnallista kirjastotietokantaa, joka tarjoaa mukana olevien kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat samassa portaalissa. Tietoja on myös mahdollista hakea rajapinnan kautta ja esittää niitä ulkoisessa verkkopalvelussa. Labsissa on ollut suunnitteilla myös erillinen Drupal-moduuli, joka mahdollistaisi tietojen näyttämisen Drupal-sisällönhallintajärjestelmässä. Mobiilihankkeessa kirjastohakemiston tiedot integroitiin linkityksellä Kyyti.fi-aukiolotietoihin käyttöliittymän englannin- ja ruotsinkielisessä osiossa. Suomenkielisessä osiossa käytetään toistaiseksi aikaisemmassa projektissa tehtyä toteutusta. Kirjastohakemisto tarjoaa hyvät puitteet tiedon jäsentämiseen ja hakemiseen myös loppukäyttäjälle. Tulevaisuudessa kirjastohakemisto tulee tarjoamaan keinot esittää kaikkien Suomen kirjastojen aukiolo- ja yhteystiedot samassa portaalissa.

 

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Lasten ja nuorte Kyyti.fi-sivujen jatkokehitys käynnistetty syksyllä 2013.

Lisätietoa: 

Toteutuneet kustannukset:

Matkakustannukset + muut kustannukset = palvelujen ostot

Aloituspäivämäärä : 
31/05/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€134 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€25 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€161 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€100 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 843
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
29kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
85henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€100 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustus maksetaan kahdessa erässä: 50 000 € 30.4.2012 mennessä ja toinen erä 50 000 € 30.11.2012.