Lähikirjasto omatoimikirjastoksi
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on Vihdin ainoan lähikirjaston, Kirkonkylän kirjaston, muuttaminen omatoimikirjastoksi. Tällä tavoin kirjaston aukioloaikaa on mahdollista laajentaa huomattavasti, joka mahdollistaa kirjaston paremman saavutettavuuden.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijämäärät, asiakaspalaute

Kuvaus : 

Vihdin kunnassa talvella 2014-2015 toteutettujen yt-neuvottelujen seurauksena yt-ratkaisuun on kirjattu kunnankirjaston osalta velvoite säästää 1 henkilötyövuosi vuonna 2016 muuttamalla Kirkonkylän kirjasto omatoimikirjastoksi. Kirkonkylän kirjastossa on tällä hetkellä töissä 3 henkilöä.  Vähennys tulee toteutumaan eläköitymisen kautta.

Lähikirjasto on nykyisellään avoinna ma-ke klo 13-19, to-pe klo 11-16 ja la klo 10-16. Aukioloaika, jolloin henkilökunta on paikalla, tulee rakentumaan omatoimikirjasto –mallissa nykyisten aukioloaikojen ympärille. Todennäköisesti asiakaspalvelua on jatkossakin saatavissa arkisin, mutta lauantain asiakaspalveluajasta luovutaan. Sen sijaan omatoimikirjasto mahdollistaa asiakkaille kirjaston käyttämisen varsinaisen aukioloajan ulkopuolella. Omatoimikirjastoratkaisulla uskotaan tavoitettavan myös kirjaston ei-käyttäjiä, koska lähikirjaston nykyiset aukioloajat ovat melko suppeat ja eivät välttämättä vastaa niiden kuntalaisten tarpeisiin, jotka haluaisivat kirjastopalveluja käyttää.

Omatoimikirjastopalvelun ytimen muodostaa kirjastotilan laaja-aikaisempi käytettävyys ja lainaus/palautuspalvelut. Sisäänkirjautumis- ja kulunvalvontalaitteiston avulla asiakkaat voivat käyttää varsinaisen miehitetyn aukioloajan ulkopuolella kirjastoa niissä rajoissa, mitkä sille on määritelty esimerkiksi aamuisin klo 6 alkaen ja iltaisin klo 22 saakka.

Toinen toiminnan ehdoton edellytys tilan käytettävyyden lisäksi on kirjastoaineiston lainaamisen ja palauttamisen mahdollistaminen miehitetyn aukioloajan ulkopuolella. Tämä on mahdollista, kun tilassa on lainaus- ja palautusautomaatit. Ydinpalveluun kuuluu olennaisena osana myös asiakkaan varaaman aineiston itsepalvelunouto, joka mahdollistuu marraskuussa 2015 tapahtuvan kirjastojärjestelmän päivityksen yhteydessä.

Ainakin alkuvaiheessa tullee kokonaispalvelu olemaan mahdollista tarjota asiakkaille ainoastaan miehitettynä aukioloaikana. Kirjastotyön kokonaispalvelun muodostavat lainaus- ja palautuspalvelut, tietopalvelu, muu opastus, maksujen vastaanotto, kopiointi- ja tulostuspalvelut. Omatoimikirjasto –mallissa ei voida täysin taata kaikkien kirjastopalveluiden toteutumista miehittämättömänä aukioloaikana. Tietysti käyttöönoton jälkeen jatkuvasti kartoitetaan eri ratkaisumalleja lisäpalveluiden tarjoamiseksi myös asiakaspalvelun ulkopuolella.

Omatoimikirjastoratkaisu vastaa Vihdin kunnan strategiassa asetettuihin tavoitteisiin, joita ovat muun muassa sujuvat, tehokkaat ja oikea-aikaiset peruspalvelut sekä kuntalaisten omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen kannustaminen.

Alustava kustannusarvio on 35 000 euroa, joka koostuu seuraavista:
laitteet, ohjelmistot, tarvikkeet ja asennus 15 000 euroa
talotekniset ratkaisut (sis. sähkötyöt, kaapeloinnit, sähköovet jne.) 15 000 euroa
portit ja tarrat (aineiston suojaus) 5 000 euroa

Aiemmat hankkeet: 

Kirkonkylän kirjaston kasvojenkohotus - Lähikirjaston tilat nykyaikaan
Vuoden 2015 AVI-hanke

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lähikirjastot omatoimikirjastoksi on jatkohanke hankkeeseen Kirkonkylän kirjaston kasvojenkohotus - lähikirjaston tilat nykyaikaan. Kummankin hankkeen kohdalla haettiin käyttötarkoituksenmuutosta. Ensimmäisen hankkeen tilasuunnittelusta luovuttiin, kun selvisi, että kirjasto on mukana Vihdin Campus-hankkeessa ja pääsee siirtymään uusiin tiloihin vuonna 2019 tai 2020. Lähikirjasto omatoimikirjastoksi- hankkeelle myönnettiin käyttötarkoituksen muutos, jonka perusteella hankerahaa voitiin käyttää omatoimikirjaston tehostettuun käyttöönottoon.
Kirkonkylän kirjastoon palkattiin keväällä 2017 työntekijän omatoimikirjaston sisään ajamiseen: neuvomaan ja opastamaan asiakkaita uuden konseptin käyttöönotossa/vapauttamaan vakituista henkilökuntaa neuvontaan.

Hanketyöntekijä oli töissä keväästä alkaen syyskuun alkuun asti. Hän oli mukana suunnittelemassa käyttösääntöjä ja teki ne painettavaan muotoon. Samoin hän teki opasteet, ilmoitustaulutekstit, kokosi ohjeistusta henkilökunnalle ja hänen johdollaan testailimme omatoimikirjastoa ennen aloittamista. Hän oli Kirkonkylän kirjaston ns. tekninen yhteyshenkilö omatoimiratkaisun toimittajaan ja sähköfirmaan päin kun säädettiin omatoimikirjaston automatiikkaa.

Tavoitteena oli, että hanketyöntekijä olisi opastanut asiakkaita sekä koululuokkia omatoimikirjaston käyttöön. Omatoimikirjastoa ei saatu käyttöön suunnitellussa aikataulussa kesän alussa taloteknisistä syistä johtuen, vaan vasta elokuussa, joten hanketyöntekijä ei ehtinyt opastaa koululaisryhmiä.

Omatoimikirjasto otettiin käyttöön 1.8.2017. Entisten aukioloaikojen (nyk. palveluajat) molemmin puolin saatiin huomattava lisäys aukioloon. Lisäksi kirjasto avattiin omatoimikirjastona asiakkaille myös sunnuntaisin.

Palveluajat:
ma-ke klo 13-19
to-pe klo 11-16
lauantaisin klo 10-15
arkipyhien aattoina klo 10-16

Omatoimiajat 1.8.2017 alkaen (kirjastoon pääsy omatoimikirjaston käyttäjiksi rekisteröityneille):
ma-to 9-21
pe-su 9-18

Omatoimiajat 1.1.2018 alkaen (kirjastoon pääsy omatoimikirjaston käyttäjiksi rekisteröityneille):
ma-pe 9-21
la-su 9-18
Omatoimikirjasto on avoinna myös pyhinä yllä olevia aikoja noudattaen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoimikirjaston käyttöön otto lisäsi Kirkonkylän kirjaston aukiolotunteja 42h per viikko.

Omatoimikirjaston käyttöoikeuksia otettiin ajalla 1.8.-31.12.2017 seuraavasti:
433 kpl henkilöasiakasta ja 12 yhteisöasiakasta.

Omatoimiaikana tapahtuneet sisäänkirjautumiset:
Elokuu 110, syyskuu 181, lokakuu 462, marraskuu 346, joulukuu 319

Jatkotoimenpiteet: 

Syksyllä 2017 saadun asiakaspalautteen perusteella päädyttiin pidentämään perjantai-illan aukioloaikaa klo 18 sijaan aina klo 21 asti 1.1.2018 alkaen.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuuteen on laskettu henkilökunnan käyttämät työtunnit:
120h x 23 euroa = 2760 euroa

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 317
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 317
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi