Lähikirjastoista olohuoneita
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
0504621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Hanke liittyy teemaan 2: Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Palkataan kuukauden ajaksi ulkopuolinen henkilö kaupunginkirjaston palvelukseen. Tällöin lähikirjastotyöstä voidaan irrottautua suunnittelemaan ja kehittämään lähikirjastojen palveluita. Tavoitteena on, että  lähikirjastoista tulisi alueen asukkaiden olohuoneita, joissa viihtyisivät kaiken ikäiset. Yhdistysten on mahdollista kokoontua kirjastoissa korvauksetta. Omatoimikirjastoaikana lisääntynyt kirjaston käyttö ennalta ehkäisee mahdollista häiriökäyttäytymistä.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- lainaus- ja kävijätilastot
- tapahtumien määrä
- kokoustilojen varausten määrä

Kuvaus : 

Kaupunginvaltuusto linjasi syksyllä 2015 kirjastoverkosta, että laaja kirjastoverkko säilytetään, mutta sitä kehitetään kolmen palvelutason mallin mukaisesti siten, että haja-asutusalueella sijaitsevien kirjastojen palvelut eivät ole yhtä hyvin resursoituja kuin pääkirjaston ja Virkkalan kirjaston. Lisäksi Mäntynummen ja Ojamon kombikirjastojen palvelut ovat laajemmat kuin haja-asutusalueella. Lohjalla on pääkirjaston lisäksi yhdeksän lähikirjastoa ja kirjastoauto. Uusimpia kirjastoja ovat uusissa monitoimijataloissa Ojaniittutalossa ja Routionmäen monitoimijatalossa v. 2017 avatut kirjastot. Mäntynummen, Karjalohjan ja Pusulan kirjastot toimivat omatoimikirjastoina.
Kaupungin keskushallinnon toimesta aloitettiin v. 2015 hanke, jossa oli tarkoitus laajentaa lähikirjastojen roolia toimimaan kunnan asiakaspalvelupisteinä ja olohuoneina. Kesäkuussa 2015 Saukkolan ja Karjalohjan kirjastoissa alettiin tarjota kaupungin asiakaspalvelua rajoitetusti ja samanaikaisesti vuonna 2013 toteutuneiden kuntaliitosten yhteydessä edelleen toimimaan jääneiden kunnan palvelupisteiden toiminta lopetettiin Nummen ja Karjalohjan alueilla. Kirjastoista on ollut mahdollisuus ostaa lippuja teatteriesityksiin ja konsertteihin sekä ladata kuntosalikortteja. On myös luovutettu avaimia lähellä sijaitseviin urheilusaleihin ja neuvottu asiakkaita erilaisissa kysymyksissä. Toiminta on laajentunut v. 2016 Virkkalan ja Sammatin kirjastoihin. Samanaikaisesti kaupungin tavoitteena on ollut tarjota kirjastotiloja ilmaiseksi yhdistyksille kokoontumista varten.
Uusien palveluiden myötä asiakkaat ovat hyödyntäneet kirjastojen muitakin palveluja ja kävijämäärät ovat lisääntyneet. Kokoontumistiloina kirjastoja ei vielä ole löydetty ja yhteistyö paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden, päiväkotien ja koulujen kanssa voisi vielä kehittyä nykyisestä. Mäntynummen kirjastossa sekä lainaus- että kävijätilastot nousivat noin 20 % omatoimikirjaston aloittamisen myötä ja ovat pysyneet korkeina. Sen sijaan haja-asutusalueella Karjalohjalla omatoimikirjaston aloittamisen jälkeen helmikuusta 2017 alkaen kirjaston käyttö ei ole lisääntynyt lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin kesäasukkaat ovat kaksinkertaistaneet kävijämäärän. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että palveluaikaa vähennettiin 5 tuntia, jolloin yhtenä päivänä ei ole palveluaikaa lainkaan. Pusulan kirjasto on avattu omatoimikirjastona 25.10.2017, joten sen osalta ei ole vielä kokemuksia.
Palkataan yhden kuukauden ajaksi ulkopuolinen henkilö lähikirjastotyöhön, jolloin vakinainen henkilökunta voi suunnitella ja kehittää lähikirjastojen toimintaa tavoitteena , että lähikirjastojen käyttö lisääntyisi ja niistä muodostuisi alueen asukkaiden olohuoneita. Hanke toteutetaan yhteistyössä aluedemokratiaelinten, alueiden yhdistysten, päiväkotien, koulujen sekä lähikirjastojen henkilökuntien kanssa. Järjestetään asukasiltoja, joissa ideat ja toiveet kerätään ja huomioidaan. Nuoria lähestytään nuorisopalveluiden toiminnan kautta, esim. nuortenilloissa eri alueilla. Nuorilta pyydetään ideoita heitä kiinnostavasta toiminnasta. Päiväkotien ja koulujen kanssa kehitetään jo nytkin hyvin toimivaa Kulttuuripolku-yhteistyötä, jossa painottuu kirjaston käyttö, tiedonhaku, mediakasvatus ja lukuharrastuksen tukeminen. Hankkeen päättymisen jälkeen uudet toimintamuodot otetaan pysyvästi käyttöön.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 120
Oma rahoitus yhteensä: 
€780
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi