Lähikirjastojen työasemat
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jämsän kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskuskatu 16
42100
Kirjaston puhelin : 
0206382343
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jamsa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jamsa
Y-tunnus : 
0175622-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Mäkinen
Puhelin : 
0206382693
Sähköposti : 
merja.makinen@jamsa.fi
Kuvaus : 

Jämsä on noin 22 000 asukkaan kaupunki.  Kirjastoverkko koostuu pääkirjastosta, kirjastoautosta ja kolmesta lähikirjastosta.  Kunta on pinta-alaltaan laaja (1800 km2), joten pitkien välimatkojen vuoksi lähikirjastojen palvelutarjonnan on oltava monipuolinen.  Lähikirjastojen alueilla on myös runsaasti kesäasutusta, joka käyttää kirjastoa, myös sen tietoverkkopalveluita, aktiivisesti.

Asiakkaiden koulutustaso on noussut ja odotukset kirjastopalveluille sen mukana kasvaneet.  Kirjaston rooli tietoyhteiskunnan solmukohtana ei voi toteutua, mikäli asiakkaille tarjotut palvelut, ml. asiakastyöasemat, eivät ole käyttökelpoiset ja toimivat.  Haja-asutusalueilla lisäkysyntää tietoverkkopalvelulle tulee myös, koska asiakkaiden omat nettiyhteydet ovat osittain hitaat.  Lähikirjastojen (Jämsänkoski, Kuorevesi, Länkipohja) nykyiset työasemat ovat vanhentuneet, mikä tuo negatiivista asiakaspalautetta.  Kirjastoihin hankittaisiin myös skannerit asiakkaiden tarpeisiin, koska skannaavia kopiokoneita ei ole käytettävissä ja faxilaitteet on poistettu.

Kunnan omana hankintana suurempi laitteiden kertainvestointi on vaikeaa.  Tästä syystä tavoitellaan OKM:n tukemaa hanketta.  Avustuksen toteutuessa voitaisiin todeta, että Jämsän kirjaston asiakastyöasemat toistaiseksi vastaavat asiakkaiden tarpeita kaikissa toimipisteissä.  Tätä tukisi myös yhdestä lähikirjastosta vielä puuttuvan avoimen langattoman verkon rakentaminen.

Hankkeen arvioidut kustannukset:

- työasemat, sis. näyttö, 7 kpl, á 550 eur, yht.       3850

- skanneri, 3 kpl, á 200 eur, yht.                             1000

- langattoman verkon rakentaminen ja yhden vuoden kustannukset                                                            500

Yhteensä                                                                 5350

 

 

 

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Jämsän kaupungikirjaston Tietoverkkoyhteydet toimiviksi -hanke, OKM:n erityisavustuspäätös 26.3.2010., sisällöstä kts. tämän hankkeen kuvaus.l

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Hankkeen taustana oli Jämsän lähikirjastojen saama asiakaspalaute vanhentuneista koneista.  Asiakkaiden koulutustaso on kasvanut ja odotukset kirjastopalvelulle sen mukana.  Jämsässä on runsaasti myös kesäasukkaita ja sesonkimatkailijoita, jotka käyttävät kirjaston verkkoyhteyksiä.

Jämsä on pinta-alaltaan laaja (1800km2) kunta, jossa myös lähikirjastojen palvleuvarustuksen on oltava laaja.

Hankerahoituksen avulla kaikkiin kolmeen lähikirjastoon hankittiin kaksi uutta asiakastyöasemaa, joissa verkkotyöskentelyn lisäksi on Office-toimisto-ohjelmapaketti. Länkipohjan kirjastoon rakennettiin avoin langaton verkko, muissa lähikirjastoissa se oli jo olemassa.  Suunnitelmassa oli myös skannerien hankinta, mutta tästä luovuttiin, koska tuli mahdolliseksi hankkia liisatut monitoimilaitteet, joissa on myös skannausmahdollisuus.

Hanke oli selkeä laitehankintaprojekti, joka onnistui hyvin.  

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€850
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 350
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 396


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi