Löydä kirjasto
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pukkilan kunnan graafinen ohjeisto
Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 15
07560
Kirjaston puhelin : 
0500376276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pukki
Y-tunnus : 
0130729-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400376276
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Kuvaus : 

Kirjaston käyttäjille järjestetään kysely, jonka perusteella valitaan teemat. Teemat näkyvät kirjastossa eri tavoin.

Järjestetään kaksi kirjailijavierailua. Tavoitteena on järjestää ne yhteistyössä naapurikunnan kanssa.

Kyselyn avulla saadaan tietoa, jonka avulla kirjaston palveluja voidaan kehittää.

Järjestetään myös ilta, jossa kuntalaiset voivat kertoa kirjoista, jotka ovat heille rakkaita tai ovat olleet suuria lukuelämyksiä.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tavoite on tehdä yhteistyötä naapurikunnan kanssa (kirjailijavierailut).

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston kotisivulla pystyi vastaamaan mielikirjakyselyyn ja tuloksia esiteltiin kirjaston verkkosivuilla. Hanketta ja sen tapahtumia esiteltiin paikallislehdissä ja radiossa esim. Orimattilan sanomat 15.10.2013, Mäntsälä-lehti 6.8.2013, Uusimaa 15.10. 2013.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Löydä kirjasto hankkeessa lisättiin kirjaston yhteistyötä muiden kunnan toimijoiden kanssa; yhteistyössä nuoriso ja vapaa-aikapalveluiden kanssa järjestettiin kirjastonuokkuja, joissa tavallinen nuokkuilta vietettiinkin kirjastolla. Illan ohjelmaan kuului myös jotakin hieman "opettavaista" ohjelmaa jolla nuorille hienovaraisesti opetettiin kirjaston käyttöä ja tiedotettiin kirjaston erilaisista palveluista. Tällaisia olivat esimerkiksi erilaiset aineistonetsitätehtävät ja kirjapinorunojen laatiminen. Kulttuuri- ja senioripalveluiden kanssa järjestimme kevään kirjojen vinkkauksen Hyvinvointikeskus Onnissa ja Kirsti Mannisen kirjailijavierailun sekä Hyvinvointikeskukseen että kirjastoon. Kirjastossa järjestettin satutunteja perheen pienimmelle lauantaisin ja avoin Punahilkka ja susi aiheinen nukketeatteriesitys järjestettiin kirjastossa päiväkotilapsille ja koululaisille. Hankkeessa järjestettiin mielikirjakysely johon saattoi vastata kirjastosta tai kirjaston kotisivulta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeessa kysyttiin vastaajan mielikirjaa, mieluisinta kaunokirjallisuuden genreä ja tietokirjallisuuden lajia. Lisäksi pyydettiin antamaan yleisiä toivomuksia kirjaston suuntaan. Vastauksia tuli noin 50 mikä oli huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi kansallisessa käyttäjätutkimuksessa. Vastaajat edustivat laajasti eri ikäryhmiä. Varsinkin avoimesta palautteesta saimme hyviä kehittämisideoita. Meidän olisi varmasti pitänyt panostaa enemmän kyselylomakkeen laadintaan ja käyttää siihen asiantuntija-apua. Tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen esimerkiksi markkinoinnissa olisi voinut panostaa myös enemmän. Mielikirjakyselyn lisäksi kirjastossa oli mielikirjapöytä jolle kirjaston kävijät saivat nostaa omia suosikkejaan toistensa löydettäväksi. Mielikirjakysely huipentui Aleksis Kiven päivänä jolloin Hyvinvointikeskus Onnissa emeritus kirjastosihteeri Taisto Muhosen Aleksis kivi esitelmän yhteydessä esittelimme mielikirjakyselyn tulokset. Illalla keräännyttiin kirjastoon viettämään mielikirjailtaa jossa vapaa-ehtoiset kuntalaiset kertoivat omista lukukokemuksistaan ja heille tärkeistä kirjoista. Mielikirjakyselyllä ja mielikirjaillalla saimme hyvin kirjasto näkyville myös paikallisessa mediassa. Järjestimme myös kirjaston sähköiset palvelut tutuksi- iltamat. Osallistujia oli neljä. Hankkeen jälkeisen asiakaspalautteen perusteella kirjailijavierailut ja erilaiset mielikirjaillan kaltaiset tapahtumat ovat kirjaston asiakkaiden mieleen ja niitä toivotaan lisää

Jatkotoimenpiteet: 

Aiomme jatkossakin järjestää kirjailijavierailuita ja muita tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan ja kehittää edelleen toimintamalleja, jossa asiakkaita osallistetaan kirjaston toimintaan. Yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa erilaisten tapahtumien järjestämisessä jatketaan. Mielikirjaillasta tulee jokavuotinen tapahtuma.

Lisätietoa: 

Henkilöstökuluihin sisältyy kirjaston oma työpanos joka on selvitetty eri laskelmalla, liitteenä.

Aloituspäivämäärä : 
06/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 035
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 035
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
12henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
182henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000
 
okm
avi