Löydä lukemisen ilo
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
0403182580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Salo
Puhelin : 
0403184987
Sähköposti : 
merja.salo@kerava.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukutaito on opiskelun, oppimisen ja yhteiskuntaan integroitumisen perusta. Hankkeen taustalla on nyky-yhteiskunnassa tunnistettu ilmiö, että ihmisen saattaa olla vaikea saada otetta lukemiseen, vaikka haluaisi. Tavoitteena on kannustaa aikuisia, nuoria ja perheitä kirjallisuuden pariin. Ihmiset ovat voineet erilaisten elämäntilanteiden myötä menettää kosketuksen lukemiseen. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi kiireinen työelämä, lapsiperheen arki, mutta myös keskittymiskyvyn puute. Lukuharrastus on kulttuurisesti periytyvää, joten vanhempien lukuharrastus on keskeistä lasten lukuharrastuksen kannalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös lapset. Maahanmuuttajilla on omat haasteensa lukuharrastuksen ylläpitämisessä vieraassa kieliympäristössä. Kirjaston runsaista kokoelmista voi olla hankalaa löytää mieleistään luettavaa. Kirjasto voisi tarjota keinoja keskittyä pienin askelin lukemiseen ja löytää lukemisen ilo. Hankkeessa tuodaan esiin myös lukemisen hyvinvointivaikutuksia. hankkeen avulla pyritään tavoittamaan myös kirjaston ei-käyttäjiä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujamäärä Asiakaskysely osallistujille Uusien asiakkaiden määrä

Kuvaus : 

Teemaan liittyy keskeisesti lukuesteiden kartoitus, lukuharrastuksen aloittaminen ja sopivan kirjallisuuden löytyminen harrastuksen edetessä. Hankkeessa kirjasto voi tarjota aikuisten lukuvinkkausta niin kirjastotiloissa kuin jalkautumalla erilaisiin tapahtumiin tai järjestöjen tilaisuuksiin. Kirjaston kokoelmia voi avata niin taide-elämysten kuin perinteisen lukuvinkkauksen keinoin. Hankkeessa projektityöntekijä antaisi myös yksilöllistä neuvontaa lukemisen ilon löytymiseksi. Neuvontaa kohdennetaan myös perheille vanhempien ja lasten yhteisten lukuhetkien edistämiseksi. Lukuharrastuksen kadottaneita kannustetaan lukemisen pariin. Maahanmuuttajat huomioidaan hankkeen toteutuksessa. Lukemisen ilon löytämiseksi voidaan järjestää myös työpajoja, kursseja ja kirjailijatapaamisia. Kursseilla voidaan harjoitella rauhoittumista ja hiljentymistä ennen lukuhetken alkua. Kaikille avoimiin kirjallisuusjoogahetkiin kirjasto voi tarjota rauhallisen ja miellyttävän tilan. Tähän voidaan myös liittää luento/luentosarja lukemisen hyvää tekevistä vaikutuksista ihmisen mieleen. Lukemisen hyvinvointivaikutukset olisivat projektin tiedotuksen keskiössä. Projektissa tuotettaisiin esite, joka ohjaisi lapsia, nuoria ja aikuisia innostavasti lukemisen pariin. Informaatio olisi muiden kirjastojen hyödynnettävissä. Kirjaston avoimia asiakastiloja käytettäisiin kirjavinkkaukseen. Projektiin liittyisi kirjaston kokoelmien syventävä esittely aikuiskäyttäjille. Esimerkiksi kirjaston monipuolinen ja laadukas sarjakuvakokoelma voi joillekin olla helppo tapa aloittaa lukuharrastus, joka on jäänyt muiden harrastusten ja työn takia sivuun. Tietokirjakokoelma sijaitsee kirjaston toisessa kerroksessa ja siksi se helposti jää monilta asiakkailta huomaamatta. Tietokirjallisuus käsitteenä voi olla myös epäselvä. Kokoelmaa voisi esitellä aihealueittain ja valita joukosta monipuolisesti luettavaa. Projektityöntekijä palkattaisiin kahdeksaksi kuukaudeksi. Haettavan avustuksen kustannukset muodostuvat projektityöntekijän 6 kuukauden palkasta 15 000 e (6 x 2500 e) sekä projektiin liittyvien pajojen ja muiden tilaisuuksien kustannuksista 3000 e (6 tilaisuutta/pajaa x 500 e). Kirjaston omarahoitus koostuisi työntekijän kahden kuukauden palkkakustannuksista (2 x 2500 e, yht. 5000 e).

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Teemaan liittyy keskeisesti sopivan kirjallisuuden löytyminen harrastuksen edetessä. Hankkeessa kirjasto voi tarjosi aikuisten lukuvinkkausta kirjastotiloissa ja kokoelmia vattiin myös taide-elämysten keinoin. Yleisötilaisuudet olivat keskeisessä osassa projektia. Hankkeessa projektityöntekijä antoi myös yksilöllistä neuvontaa lukemisen ilon löytymiseksi. Tilaisuuksien yhteydessän harjoiteltiin rauhoittumista ja hiljentymistä ennen lukuhetken alkua. Lukemisen hyvinvointivaikutukset olisivat projektin tiedotuksen keskiössä. 

Tapahtumat

Kevään 2018 aikana järjestettiin seitsemän tapahtumaa hankkeeseen liittyen. Kaikki tapahtumat pidettiin kirjastolla.

Sanoin ja sävelin (8.3.2018)

Kirjallisuustoimittaja Seppo Puttosen ja saksofonisti Pentti Lahden Sanoin ja sävelin –ilta yhdisti kirjallisuuden ja improvisoidun musiikin elämykselliseksi kokonaisuudeksi.  Puttonen luki otteita valitsemistaan kirjoista (esim. Edith Södergran, Franz Kafka, Eino Leino, Risto Rasa, Elina Hirvonen) ja Lahti improvisoi niiden tunnelmaan sopivaa musiikkia erilaisilla puhallinsoittimilla. Yleisöltä tuli tapahtumasta ilahtunutta palautetta.

Osallistujamäärä: 65 henkilöä 

Löydä lukemisen ilo! –ilta (4.4.2018)

Muusikko ja pedagogi Saija Kivioja ja projektityöntekijä Susanna Lindgren vetivät Löydä lukemisen ilo! –illan, jossa tehtiin ohjattuja keskittymis- ja lukuharjoituksia, keskusteltiin lukemisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja jaettiin kirja- ja lukuvinkkejä. Osallistujat kiittivät tapahtumaa ja kokivat sen hyödylliseksi.

Osallistujamäärä: 7 henkilöä

 Ilkka Heiskasen lukuilta (19.4.2018)

Näyttelijä Ilkka Heiskasen lukuillassa Heiskanen luki otteita suosikkiklassikkokirjoistaan (Aapeli, Veikko Huovinen, Juhani Peltonen) eläytyen ja kertoi omasta suhteestaan kirjoihin ja lukemiseen. Kirjaston Pentinkulma-Sali oli täynnä ja yleisö piti tapahtumasta paljon. 

Osallistujamäärä: 150 henkilöä 

Keski-Uudenmaan Teatterin lukuteatteri (26.4.2018)

 

Keski-Uudenmaan Teatterin 20-vuotisjuhlakiertueen pop up -lukuteatteriesityksen alkuun Saija Kivioja piti lyhyen keskittymis- ja läsnäoloharjoituksen, jonka yleisö ja esiintyjät ottivat hyvin vastaan. 

Osallistujamäärä: 110 henkilöä 

 

Kaatuneet (7.5.2018)

Mikko Perkolan, Jarmo Saaren ja Marko Järvikallaksen Kaatuneet-yhtye esiintyi kirjaston Pentinkulma-salissa. Yhtye yhdistää ääneenluettua tarinankerrontaa elektroniseen musiikkiin. Tapahtuman alussa oli Saija Kiviojan pitämä keskittymisharjoitus, joka viritti yleisön intensiiviseen tunnelmaan. Lisäksi esiintyjiä haastateltiin.

Osallistujamäärä: 32 henkilöä  

Kirjavinkkaus (19.2.2018 ja 18.4.2018)

Keväällä järjestettiin kaksi non stop -kirjavinkkaustapahtumaa kirjaston aulatiloissa. Esillä oli kiinnostavaa uudempaa ja vanhempaa kirjallisuutta, eri teemojen mukaan koostettuja kirjavinkkilistoja ja Löydä lukemisen ilo! –esitteitä. Ensimmäisessä tapahtumassa järjestettiin myös arvonta, johon osallistujat kertoivat omia mieleenpainuneita lukukokemuksiaan. Näistä kirjavinkeistä koostettiin tapahtuman jälkeen näyttely kirjaston tiloihin.

Osallistujamäärä: 70 + 80 henkilöä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

Julkaisut ja materiaalit

 

Lehtijutut (Kirjakuiskaaja-palsta)

 

Paikallislehti Keski-Uusimaa julkaisi hankkeeseen liittyvän jutun 22.1.2018. Projektityöntekijä kirjoitti lehteen myös kuusi kertaa (23.1., 5.2., 7.2., 13.2., 20.2. ja 28.2.) ilmestynyttä Kirjakuiskaaja-palstaa, jonka teksteissä annettiin lukemiseen ja keskittymiseen liittyviä vinkkejä ja teemoihin sopivia kirjasuosituksia.

 

 

 

Sosiaalinen media

 

Kirjaston sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram) julkaistiin Kirjakuiskaaja-palstan vinkkejä tiiviimmässä muodossa sekä yksittäisiä kirjavinkkejä ja päivityksiä hankkeeseen liittyvistä tapahtumista.

 

 

 

Esite

 

Tammikuussa 2018 tuotettiin Löydä lukemisen ilo! –esite, jossa on tiiviissä muodossa faktatietoa lukemisen hyvinvointivaikutuksista sekä käytännön ohjeita lukemisen ilon ja uusien lukuvinkkien löytämiseen. Esitettä on ollut jaossa asiakkaille kirjaston tiloissa ja hankkeen tapahtumissa.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke nosti onnistuneesti myös aikuisten lukuharruksen merkityksen keskiöön ja kiinnosti yleisöä. Yhteistyö paikallislehden kanssa levitti asiaa myös niille, jotka eivät osallistuneet kirjaston tilaisuuksiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Projekti toi esiin keskittymiskyvyn haasteet usein kiireiselle ja stressaantuneelle nykyihmiselle. Kirjasto on projektin jälkeen toteuttanut rentoutuskonsertteja lauantaisin. Niistä on saatu hyvää palautetta. Myös yhteistyö paikallislehden kanssa on jatkunut kirjasuositusten muodossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
514henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.