Löydä tie kirjallisuuden maailmaan
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Raahen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Rantakatu 45
92100
Ansvarsperson : 
Arja Nevala
Telefonnummer : 
040 1356 925
E-post : 
arja.nevala@raahe.fi
Projektets målsättning: 

Teema 1. Monipuoliset lukutaidot: Edistää aikuislukijoiden kirjallisuuden tuntemusta ja hakea uusia toimintamalleja lukemiseen innostamiseen ja yhteistyöhön.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vuoden aikana tehty työ on tarkoitus saada osaksi jokapäiväistä kirjastotoimintaamme. Kirjasto voi hyödyntää uusia toimintamalleja ja lisääntynyttä yhteistyötä kirjallisuuden markkinoinnissa ja lukemiseen innostamisessa kaikissa toimipisteissään. Yhteistyön tiivistymisen myötä voidaan tehdä entistä parempaa ja näkyvämpää työtä lukemisharrastuksen edistämiseksi aikuisten parissa. Vaikka hanke on tarkoitettu ennen kaikkea aikuisasiakkaille, niin sen tuomia yhteistyökuvioita ja ideoita voidaan soveltaen hyödyntää myös lasten ja nuorten lukemisharrastuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hyviksi havaitut mallit laajennetaan koskemaan koko Raahen kaupunginkirjastoa.

Mittareina hankkeen vaikuttavuuteen ovat lisääntynyt lainaus, nimenomaan aikuisten kirjallisuuden osalta, ja tapahtumien kävijämäärät.

Projektbeskrivning : 

Kehitetään uusia toimintamalleja ja – tapoja lisätä asiakkaiden kirjallisuuden tuntemusta, joita suunnittelemaan ja käynnistämään palkataan työntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Hänen tukenaan on työryhmä, johon kuuluu kaksi kirjaston työntekijää ja yhteistyökumppani Raahen kirjaklubi ry:stä yksi henkilö. Työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä kirjaston henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa.

Lanseerataan yhdessä Raahen kirjaklubin kanssa toteutettava Kirjakahvila-toiminta entistä enemmän kirjallisuuden harrastajien kohtaamispaikaksi, jossa voidaan keskustella vuoden teemaan liittyvästä kirjallisuudesta. Vuoden 2018 teemaksi on tulossa novellit ja kokoontumiskertoja on kuusi. Teemat vaihtelevat vuosittain.

Tiivistetään lukijoiden ja kirjailijoiden tapaamisia. Tavoitteena on saada kaksi kirjailijavierasta kirjastoon, jotta asiakkaat saavat suoran kontaktin kirjailijaan ja voivat näin lisätä sekä kirjallisuuden tuntemusta että saada intoa omiin kirjallisiin töihin. Ainakin toinen kirjailijavierailu ajoitettaisiin Raahen kirjamessujen aikoihin. Lisätään myös muulla tavoin asiakkaiden aktiivisuutta kirjallisuuden suhteen, esimerkiksi vinkkauksin ja kirjallisuustapahtumin.

Haetaan yhteistyölle entistä monipuolisempi malli. Kirjasto ei voi toimia yksin kirjallisuuden puolestapuhujana vaan sen on tehtävä yhteistyötä muiden kanssa. Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan ja voidaan hyödyntää eri ihmisten yhteyksiä ja vahvuuksia.

Hanke toteutetaan ajalla 1.2. - 31.12.2018, josta kolme kuukautta tehdään tiivistä työtä hanketyöntekijän kanssa. Tärkein yhteistyökumppani on Raahen Kirjaklubi ry. Kirjasto pyrkii yhteistyöllä yhdistyksen kanssa hyödyntämään sen jäsenten kiinnostusta kirjallisuuteen ja heidän yhteistyö-verkkoja. Selvitetään myös millainen yhteistyö olisi mahdollista Raahe opiston kirjoittapiirin kanssa ja Raahen kulttuuripalveluiden kanssa.

Samarbetspartner/s: 
Raahen Kirjaklubi ry
Projektet börjar : 
01/02/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 950
Egen finansiering: 
€3 250
Budget sammanlagt: 
€16 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000