Löydettävyyttä, saavutettavuutta, esteettömyyttä
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
0403172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Annastiina Louhisalmi
Puhelin : 
0403172551
Sähköposti : 
annastiina.louhisalmi@nurmijarvi.fi
Kuvaus : 

Nurmijärvellä on pääkirjaston lisäksi kaksi lähikirjastoa, Klaukkalan ja Rajamäen kirjastot. Klaukkalan kirjasto muutti kymmenen vuotta sitten vanhaan liikehuoneistoon, joka remontoitiin kirjastotilaksi.  Opasteet suunniteltiin silloin niin huomaamattomiksi, että asiakkaat antavat jatkuvasti palautetta huonoista opasteista.

Rajamäen kirjasto avautui uudistuneena ja laajentuneena liikehuoneiston tiloihin vuonna 2007, jolloin myös opasteita uusittiin. Kirjaston opasteet ovat kuitenkin osoittautuneet jokapäiväisessä toiminnassa riittämättömiksi, henkilökunta neuvoo usein asiakkaita suullisesti aineiston löytämiseksi. Myös kirjastonkäytön opetusta toteuttaessa opasteiden puutteellisuus on huomattu, kun oppilaat etsivät tehtävien perusteella aineistoa hyllyistä. Molemmat kirjastot ovat saaneet joka toinen vuosi toteutettavassa Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä aineiston löydettävyydestä heikoimmat arviot. Niinpä kirjastojen opasteita olisi syytä parantaa ja uudistaa.

 Opasteita uusimalla parannamme myös kirjaston esteettömyyttä. Olemme pyytäneet paikallisia vammaisjärjestöjä kommentoimaan kirjaston esteettömyyttä ja saaneet sitä kautta vinkkejä myös opasteiden suunnitteluun. Selkeät opasteet madaltavat erityisryhmien kynnystä tulla kirjastoon. Kuulovammaisten asiakkaiden toiveena olisi myös saada induktiosilmukka asiakaspalveluun sekä kirjastotilojen akustiikan parantaminen.

Kiinnittämällä huomiota esteettömyyteen ja saavutettavuuteen parannamme kaikista arimpien kirjastonkäyttäjien asemaa. Vammaisten, lasten ja myös maahanmuuttajien kynnys tulla kirjastoon on paljon matalampi, jos tilassa on selkeät opasteen siitä miten siellä toimitaan ja mistä mitäkin löytää. Fyysisiä esteitä poistamalla, poistamme myös psyykkisiä esteitä. Kiinnittämällä huomiota opasteisiin ja esteisiin selkeytämme palvelukonseptia myös muille asiakkaille.

Haemme avustusta kirjaston yleisopasteiden uusintaan (hyllyopasteet, neuvontataulut), opasteiden ja akustisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen, opasteiden sekä induktiosilmukan ja akustiikkalevyjen/seinien hankintaan. Muita esteettömyyteen liittyviä muutoksia toteutetaan kirjaston omalla rahalla.

Opasteiden suunnittelussa tehdään yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa sekä ostetaan tilasuunnittelupalveluja. Omarahoitusosuus koostuu hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden palkoista ja muista esteettömyyteen liittyvistä muutoksista.

Sähköinen infotaulu ( á 2000 e)  x 2  = 4000 euroa

Tilasuunnittelu 2000 euroa

Opasteet  4000 euroa

Akustiikkalevyt/seinät 1000 e

Induktiosilmukka (á 350 e) x 2 = 700 euroa

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jenni-Juulia Wallinheimo- Heimonen, paikalliset vammaisjärjestöt
Aloituspäivämäärä : 
31/03/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 885
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 585
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Kts. perustelumuistio 2016 : http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016. Opasteet ovat kirjaston perusvarustusta.