Löydettävyyttä, saavutettavuutta, esteettömyyttä
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Nurmijärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 47
01901
Bibliotekets telefonnummer : 
0403172500
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Nurmi
FO-nummer : 
9014643-2
Ansvarsperson : 
Annastiina Louhisalmi
Telefonnummer : 
0403172551
E-post : 
annastiina.louhisalmi@nurmijarvi.fi
Projektbeskrivning : 

Nurmijärvellä on pääkirjaston lisäksi kaksi lähikirjastoa, Klaukkalan ja Rajamäen kirjastot. Klaukkalan kirjasto muutti kymmenen vuotta sitten vanhaan liikehuoneistoon, joka remontoitiin kirjastotilaksi.  Opasteet suunniteltiin silloin niin huomaamattomiksi, että asiakkaat antavat jatkuvasti palautetta huonoista opasteista.

Rajamäen kirjasto avautui uudistuneena ja laajentuneena liikehuoneiston tiloihin vuonna 2007, jolloin myös opasteita uusittiin. Kirjaston opasteet ovat kuitenkin osoittautuneet jokapäiväisessä toiminnassa riittämättömiksi, henkilökunta neuvoo usein asiakkaita suullisesti aineiston löytämiseksi. Myös kirjastonkäytön opetusta toteuttaessa opasteiden puutteellisuus on huomattu, kun oppilaat etsivät tehtävien perusteella aineistoa hyllyistä. Molemmat kirjastot ovat saaneet joka toinen vuosi toteutettavassa Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä aineiston löydettävyydestä heikoimmat arviot. Niinpä kirjastojen opasteita olisi syytä parantaa ja uudistaa.

 Opasteita uusimalla parannamme myös kirjaston esteettömyyttä. Olemme pyytäneet paikallisia vammaisjärjestöjä kommentoimaan kirjaston esteettömyyttä ja saaneet sitä kautta vinkkejä myös opasteiden suunnitteluun. Selkeät opasteet madaltavat erityisryhmien kynnystä tulla kirjastoon. Kuulovammaisten asiakkaiden toiveena olisi myös saada induktiosilmukka asiakaspalveluun sekä kirjastotilojen akustiikan parantaminen.

Kiinnittämällä huomiota esteettömyyteen ja saavutettavuuteen parannamme kaikista arimpien kirjastonkäyttäjien asemaa. Vammaisten, lasten ja myös maahanmuuttajien kynnys tulla kirjastoon on paljon matalampi, jos tilassa on selkeät opasteen siitä miten siellä toimitaan ja mistä mitäkin löytää. Fyysisiä esteitä poistamalla, poistamme myös psyykkisiä esteitä. Kiinnittämällä huomiota opasteisiin ja esteisiin selkeytämme palvelukonseptia myös muille asiakkaille.

Haemme avustusta kirjaston yleisopasteiden uusintaan (hyllyopasteet, neuvontataulut), opasteiden ja akustisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen, opasteiden sekä induktiosilmukan ja akustiikkalevyjen/seinien hankintaan. Muita esteettömyyteen liittyviä muutoksia toteutetaan kirjaston omalla rahalla.

Opasteiden suunnittelussa tehdään yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa sekä ostetaan tilasuunnittelupalveluja. Omarahoitusosuus koostuu hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden palkoista ja muista esteettömyyteen liittyvistä muutoksista.

Sähköinen infotaulu ( á 2000 e)  x 2  = 4000 euroa

Tilasuunnittelu 2000 euroa

Opasteet  4000 euroa

Akustiikkalevyt/seinät 1000 e

Induktiosilmukka (á 350 e) x 2 = 700 euroa

Samarbetspartner/s: 
Jenni-Juulia Wallinheimo- Heimonen, paikalliset vammaisjärjestöt
Projektet börjar : 
31/03/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 700
Egen finansiering: 
€2 885
Budget sammanlagt: 
€14 585
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Kts. perustelumuistio 2016 : http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016. Opasteet ovat kirjaston perusvarustusta.