Löytöretkiä kulttuuriin ja tieteeseen: uusia alkuja
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16, PL 197
11100
Yhteyshenkilön nimi : 
Olli Setälä
Puhelin : 
0197584680
Sähköposti : 
olli.setala@riihimaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Järjestetään kirjailija- ja asiantuntijavierailuita sekä yleisötapahtumia, joilla tuetaan harrastustoimintaa ja elinikäistä oppimista sekä luodaan pohjaa aktiiviselle kansalaisuudelle. Teemat 2 ja 3.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavierailujen määrä, kirjailijavierailuihin osallistuneiden määrä, yleisötapahtumien määrä ja yleisötapahtumiin osallistuneiden määrä. Vuonna 2018 toteutettavassa asiakaskyselyssä saatava palaute.

Kuvaus : 

Kutsutaan hankkeen tavoitteiden edellyttämiä vieraita esiintymään kirjastolle. Tehdään yhteistyötä paikallisten kulttuurilaitosten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa tapahtumien ja työpajojen järjestämisessä. Lisäksi kirjasto on parin vuoden välein järjestänyt kesäisen ”Kirjasto ihan pihalla ”- ulkoilmatapahtuman, joka tarjoaa taas kesällä 2018 hyvän tilaisuuden hankkeen tavoitteiden mukaiseen yhteisölliseen toimintaan ja hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Paikalliset yhdistykset ja yksityishenkilöt
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hankkeen toiminta on kirjaston perustoimintaa, johon ei myönnetä erillistä valtionavustusta.