Laadukasta opetusta medialuokassa
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pornaisten kunnnakirjaston kuvapankki
Pornaisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 174
07170
Kirjaston puhelin : 
040-1745060
Kirjaston sähköposti : 
porkir@pornainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Porna
Y-tunnus : 
0130095-3
Yhteyshenkilön nimi : 
kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad
Puhelin : 
040-356 8573
Sähköposti : 
marianne.lindblad@pornainen.fi
Kuvaus : 

Pornaisten kunnankirjastossa on medialuokka, joka otettiin käyttöön syyskuussa 2011. Medialuokassa työskentelee pedoginen informaatikko/kirjastonhoitaja. Hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa perinteinen kirjastonkäytön opetus, tiedonhaun opetus (kimppamme yhteinen tietokanta, kirjastoon ostettujen maksullisten tietokantojen opetus), medialukutaidon opettaminen, kirjastonkäytön ja tiedonahaun opetukseen soveltuvan opetusmateriaalin tuottaminen jne.

Ensimmäiseksi kohderyhmäksi valittiin alakoululaiset ja heidän opettajansa. Jokaiselle koululuokalle kirjastonhoitaja tekee oman räätälöidyn ohjelmansa (esim. esikoulaisille on tarjolla kirjastoseikkailu, 1-3 luokkalaisille kirjastoetsivä). 

Kirveskosken alakoulun kaikki opettajat ovat tulossa medialuokkaan tutustumiskäynnille ja samalla heille esitellään uutta kirjallisuutta. Tämän viereilun tavoitteena on, että  opettajat näkevät, mitä kaikkea kirjastolla on tarjota ja  että voimme yhdessä miettiä, millaista yhteistoimintaa voimme tarjota koululaisille.

 Lisäksi tilassa toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa kaksi kertaa viikossa alokoululaisille suunnattu Läksy-Jelppi.

Koululaisten jälkeen on seuraavana kohderyhmänä aikuiset. Heitä lähestytään eri ryhmien ja seurojen kautta. Nyt viritteillä on tapahtuma, jonka kohderyhmänä ovat eläkeläiset. Kirjastonhoitaja esittelee heille kirjastonkäyttöä, tietokantoja ja netistä löytyviä kiinnostavia www-sivuja. Yhteistyökumppanina tähän tapahtumaan tulee paikallinen pankki, joka esittelee nettipankin käyttöä.

 Medialuokassa on kaikille (kuntalaisille) avoimet ovet lokakuun aikana. Tavoitteena ja toiveena on, että tämä avoimien ovien päivä poikisi lisää ideoita ja toiveta, mitä medialuokalta toivotaan.

 Sivistyslautakuntamme hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille 2012-2014 on korostettu erityisesti koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämistä ja medialuokan käyttöön panostamista.

Lisäksi vuoden 2013 taloussuunnitelmassa on tavoitteena pedagogisen informaatikon toimen perustaminen.

 Vuodelle 2012 on kirjastotoimen talousarviossa varattu sijaismäärärahaa 10 000 euroa ja tämä mahdollistaa pedagogisen informaatikon palkkaamisen osa-aikaisena (20 h viikko) heinäkuun loppuun saakka. Tavoitteena on, että hän voisi työskennellä vuoden 2012 loppuun saakka. Haemme avustusta vuoden 2012 palkkakuluihin ajalle elokuu-joulukuu.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

- Pornaisten koulutoimi

- Pornaisten nuorisotoimi

- Pornaislaiset seurat ja yhdistykset (esim. eläkeläiset ja martat)

- paikallinen pankki (eläkeläisille suunnatussa tapahtumassa)

Aiemmat hankkeet: 

Toukokuussa 2011 aloitettu hanke, josta tarkoitus tehdä pysyväluonteinen "Tyhjästä huoneesta tehokkaaseen käyttöön : kirjastonkäytön ja mediakasvatuksen opetuksen tehostaminen Pornaisten kunnankirjastossa". Hankkeeseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä  erityisavustusta 15 000 euroa vuonna 2011.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Mediakasvatusmateriaalia  on tehty kirjaston omaan käyttöön. Materiaali on koottuna sekä koneella että kansiossa. Materiaalia on saatavilla medialuokassa. Materiaalia jaetaan medialuokan tapahtumiin osallistujille.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vuonna 2012 medialuokassa oli kävijöitä kaikkiaan 840. Ohjatulla medialuokkakäynnillä kävi 574 henkilöä ja itsenäisesti medialuokkaa käytti 266. Vuonna 2013 käyntejä on ollut 657 toukokuun loppuun mennessä.

Tavoite :kaikki Kirveskosken yhteinäiskoulun oppilaat käyvät tutustumassa medialuokan toimintaan on saavutettu. Näiden vierailuden myötä myös medialuokan itsenäinen käyttö opetustunteihin on kasvanut.

Tavoitteena on ollut tehdä medialuokaan sinällään ja sen tarjoamat toimintamahdollisuudet tutuksi kuntalaisille ja se on toteutunut hyvin. Medialuokkaa on käytetty ja käytetään hyvin erilaisiin toimintoihin, kuten tiedonhaun opetukseen, tvt-projekti (elokuvan/videon kuvaaminen) yhteistyössä koulun kanssa, erialiset koulutustilaisuudet yms.

Oppilaat osaavat hyödyntää medialuokassa opetettuja asioita, se näkyy muun muassa kirjastojen tarjomien tietokantojen käytössä.

Medialuokasta on tullut luonteva osa kirjaston toimintaa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena on kehittää lisää toimintamuotoja sekä kannustaa kuntalaisia medialuokan itsenäiseen käyttöön.

Jo olemassa olevat ja eri luokka-asteille kehitetyt medialuokan oppitunnit jatkuvat edelleen.

Aloituspäivämäärä : 
05/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€27 050
Oma rahoitus yhteensä: 
€21 053

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
47kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
574henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
171henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000