Lainaa mun vinkki!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Teemana keltainen kirjasto. Kirsi Lähde
Orimattilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lahdentie 65
16300
Kirjaston puhelin : 
0401864840
Kirjaston sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
ISIL-tunnus : 
Is-Orima
Y-tunnus : 
0129920-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Lähde
Puhelin : 
0401864840
Sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Hankkeen tavoite: 

Aineiston monipuolinen esittely ja asiakaskontaktit. Pienimuotoisten tapahtumien järjestäminen kirjastossa pitkän tauon jälkeen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien kävijät ja vaikutus lainaukseen (tilastot). Sanalliset asiakaspalautteet.

Kuvaus : 

Orimattilan kirjasto on joutunut luopumaan kirjavinkkauksesta henkilöstöresurssien minimoimisen vuoksi jo useita vuosia sitten. Oma tiedotuspalsta paikallislehdessäkin on lopetettu. Henkilöstöllä on kuitenkin innostusta järjestää asiakastapahtumia ja varsinkin aineiston esittelyä muutoinkin kuin näyttelyiden kokoamisella. Innostavin tapa houkutella lainamaan ja lukemaan on henkilökohtainen vinkkaus. Pitkäaikainen tavoite onkin ollut vinkkituokioiden järjestäminen parin kuukauden välein vuoden ajan. Kokeilusta saadun palautteen mukaisesti esittelytilaisuudet pyrittäisiin vakiinnuttamaan. Teemana voisivat olla uutuusaineiston esittelyn lisäksi nuotit, nikkarointi tai vaikkapa japanilainen teekulttuuri. Kirjastotoimenjohtaja voisi hyödyntää pitkäaikaista vinkkauskokemustaan ja kehittää asiakastilaisuuksista houkuttelevia kokonaisuuksia yhdessä henkilökunnan kanssa. Koska Orimattilassa maksuttomia tapahtumia järjestetään hyvin harvoin, muutamassa  tilaisuudessa  voisivat vierailla kirjailijat tai vaikkapa muusikot kertomassa työstään.

 Kirjastoomme on saatu hankeavustuksella dokumenttikamera ja videotykki. Tavoitteenamme on ollut laitteiden hyödyntäminen vinkkaustuokioissa. Lukemisen edistämiseen tai kirjailijavierailuihin emme ole hakeneet avustusta, vaikka tarve hankkeelle on krooninen. Omatoimikirjaston käynnistyttyä henkilöstön työaikaa pyritään painottamaan mm. asiakastapahtumien suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

 Hankeavustusta käytettäisiin nimenomaan kolmen vieraan palkkioihin sekä sijaisen palkkaamiseen kolmeksi kuukaudeksi, jotta kirjastotoimenjohtaja voi irrottaa työaikaansa vinkkausvalmisteluihin. Sijaisen turvin myös muu henkilöstö voisi toimia tapahtumien järjestelytehtävissä.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi