Lainaa mun vinkki!
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Teemana keltainen kirjasto. Kirsi Lähde
Orimattilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lahdentie 65
16300
Kirjaston puhelin : 
0401864840
Kirjaston sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
ISIL-tunnus : 
Is-Orima
Y-tunnus : 
0129920-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Lähde
Puhelin : 
0401864840
Sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Hankkeen tavoite: 

Aineiston monipuolinen esittely ja asiakaskontaktit. Pienimuotoisten tapahtumien järjestäminen kirjastossa pitkän tauon jälkeen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien kävijät ja vaikutus lainaukseen (tilastot). Sanalliset asiakaspalautteet.

Kuvaus : 

Orimattilan kirjasto on joutunut luopumaan kirjavinkkauksesta henkilöstöresurssien minimoimisen vuoksi jo useita vuosia sitten. Oma tiedotuspalsta paikallislehdessäkin on lopetettu. Henkilöstöllä on kuitenkin innostusta järjestää asiakastapahtumia ja varsinkin aineiston esittelyä muutoinkin kuin näyttelyiden kokoamisella. Innostavin tapa houkutella lainamaan ja lukemaan on henkilökohtainen vinkkaus. Pitkäaikainen tavoite onkin ollut vinkkituokioiden järjestäminen parin kuukauden välein vuoden ajan. Kokeilusta saadun palautteen mukaisesti esittelytilaisuudet pyrittäisiin vakiinnuttamaan. Teemana voisivat olla uutuusaineiston esittelyn lisäksi nuotit, nikkarointi tai vaikkapa japanilainen teekulttuuri. Kirjastotoimenjohtaja voisi hyödyntää pitkäaikaista vinkkauskokemustaan ja kehittää asiakastilaisuuksista houkuttelevia kokonaisuuksia yhdessä henkilökunnan kanssa. Koska Orimattilassa maksuttomia tapahtumia järjestetään hyvin harvoin, muutamassa  tilaisuudessa  voisivat vierailla kirjailijat tai vaikkapa muusikot kertomassa työstään.

 Kirjastoomme on saatu hankeavustuksella dokumenttikamera ja videotykki. Tavoitteenamme on ollut laitteiden hyödyntäminen vinkkaustuokioissa. Lukemisen edistämiseen tai kirjailijavierailuihin emme ole hakeneet avustusta, vaikka tarve hankkeelle on krooninen. Omatoimikirjaston käynnistyttyä henkilöstön työaikaa pyritään painottamaan mm. asiakastapahtumien suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

 Hankeavustusta käytettäisiin nimenomaan kolmen vieraan palkkioihin sekä sijaisen palkkaamiseen kolmeksi kuukaudeksi, jotta kirjastotoimenjohtaja voi irrottaa työaikaansa vinkkausvalmisteluihin. Sijaisen turvin myös muu henkilöstö voisi toimia tapahtumien järjestelytehtävissä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hakemamme 12 000 euron avustuksen sijasta saimme vain 1000 euroa käytettäväksi vinkkausprojektiin. Se supistui minimaaliseksi ja suunnitelma jäädytettiin pääosin.

Pystyimme toteuttamaan kolme asiantuntijavierailua avustusumman ja oman rahoituksen avulla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vierailut virkistivät kirjastotoimintaa ja pieni esiintymistila videotykkeineen kirjastosalin puolella osoittautui käyttökelpoiseksi. Tapahtumiin saattoi osallistua kesken kirjastoreissun, mutta enemmistö kuuntelijoista saapui tilaisuuksiin etukäteismarkkinoinnin ansiosta. Markkinoinnin merkitys korostui ja siihen sekä viestintään voisi panostaa loputtomasti. Tapahtumat järjestettiin sarjana, joten oli mukava huomata asiakkaiden odottavan uutta tapahtumaa. Sitäkin ikävämpää, ettei budjetissamme ole irrottaa säännöllisesti käytettävää tapahtumarahaa. Vierailujen myötä lainaus lisääntyi ja asiakkaat tulivat entistä tutuimmiksi. Kirjastotapahtumiin on selvästi helppo tulla.

Jatkotoimenpiteet: 

Vierailuja ja vinkkauksia aiotaan toteuttaa yhdessä kulttuuritoimen kanssa muutaman kerran vuodessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
112henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.